Wileńszczyzna 2022 - Pielgrzymka Rowerowa

location icon
calendar icon
Od 23 lip 9:00 do 31 lip 21:00


Drogi Pielgrzymie abyś jak najowocniej i bezpiecznie przeżył ten czas
zechciej uważnie przeczytać to, co z myślą o Tobie zostało tu napisane.

Pamiętaj, że tylko kataklizm i ZŁA wola uczestników
może zniweczyć poczynione przygotowania organizacyjne.Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki. Prz 16,9

znamienne są słowa z Księgi Przysłów, oznaczające, że człowiek dzięki światłu rozumu potrafi rozeznać swoją drogę, ale może ją przemierzyć szybko, uniknąć przeszkód i dotrzeć do celu


1. Pielgrzymka składa się z trzech faz:


 • Faza I - to przygotowania do pielgrzymki

  • realizacja zadań związanych z aspektami organizacyjno-logistycznymi,

  • do 25 czerwca br.  - skompletowanie pełnego składu pątników rowerowych, 

  • 29 czerwca br. o godz.19.30 - potencjalna organizacja spotkania z uczestnikami pielgrzymki w salce katechetycznej przy Kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Sopocie.

 • Faza II - to przyjazd, pobyt i powrót z Wileńszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zamierzeń:

  • 23 lipca br. o godz.09.00 - wyjazdu autokaru i busa z terenu parkingu przy Ergo-Arena na granicy Gdańska i Sopotu. Autokar i bus zabiera pielgrzymów, ich bagaże i rowery.

  • 23 lipca br. około godz.19.00 - przyjazd autokaru i busa do Wilna, gdzie planowany jest nocleg.

  • od 24 lipca br. do 25 lipca br. - pobyt w Wilnie, wraz z lokalnymi przewodnikami będzie możliwość zwiedzenia Wilna jako miasta Bożego Miłosierdzia.

  • od 25 lipca br. - wyjazd autokaru i busa z pielgrzymami, ich bagażami oraz rowerami do Solecznik. 

  • od 26 lipca br. do 30 lipca br. - codzienne kilkugodzinne przejazdy rowerowe po gminach wchodzących w skład Rejonu Solecznickiego
   (na trasie przejazdów rowerowych planowane jest dotarcie do miejsc kultu Bożego Miłosierdzia, do miejsc związanych z kulturą narodową, z naszą historią, do zabytków architektury oraz do obszarów ochrony przyrody m.in. w Solecznikach, w Jaszunach, w Hornostaiszkach, w Narwiliszkach, w Dziewieniszkach, w Ejszyszkach, w Hornostaiszkach, w Turgielach i w Taboryszkach). Zakłada się, że piątnicy rowerowi będą nocowali w domach naszych Rodaków na Wileńszczyźnie. 

  • od 27 lipca br. do 30 lipca br. - planowana jest na terenie Rejonu Solecznickiego peregrynacja relikwii I. stopnia św. Ojca Pio, w postaci bandaża okrywającego niegdyś ranę jego boku oraz rękawiczki zakrywającej stygmaty prawej dłoni. Pątnicy rowerowi będą mieli możliwość uczestniczenia w uroczystościach i nabożeństwach związanych z pobytem relikwii św. Stygmatyka na Wileńszczyźnie. 

  • 31 lipca br. - powrót autokarem i busem z Wileńszczyzny. Planowane miejsce przyjazdu o godz.21.00 to także teren parkingu przy Ergo-Arena na granicy Gdańska i Sopotu.

 • Faza III - to zamknięcie pielgrzymki 

  • przeprowadzenie i analiza ankiet wśród pątników rowerowych, co do ich satysfakcji z udziału w pielgrzymce,

  • przygotowanie dokumentu związanego z pielgrzymką (z ang. "Lessons learned"), który wskaże elementy, które powinny zostać poprawione przy organizacji kolejnej pielgrzymki rowerowej,

  • potencjalna organizacja spotkania z uczestnikami pielgrzymki w salce katechetycznej przy Kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Sopocie.


2. Należy mieć na uwadze, że powyższe plany związane z organizacją, przebiegiem i zakończeniem pielgrzymki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od dnia 25 maja 2022 r. od godz. 08:00 do wyczerpania ilości miejsc (56 rowerowych pątników).

Opłata pielgrzymkowa nie podlega zwrotowi. Zapisy trwają do 25 czerwca br. do godz. 23:59.

Prosimy o rejestrowanie się pojedynczo.
1 uczestnik = jedna rejestracja, jedna wpłata.
Zgłoszenie uczestnictwa w pielgrzymce rowerowej

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od dnia 25 maja 2022 r. od godz. 08:00 do wyczerpania ilości miejsc (56 rowerowych pątników).

Opłata pielgrzymkowa nie podlega zwrotowi. Zapisy trwają do 25 czerwca br. do godz. 23:59.

Prosimy o rejestrowanie się pojedynczo.
1 uczestnik = jedna rejestracja, jedna wpłata.

już niedostępne -