Wileńszczyzna 2022 - Pielgrzymka Rowerowa

location icon
calendar icon
Od 23 lip 9:00 do 31 lip 21:00


Drogi Pielgrzymie abyś jak najowocniej i bezpiecznie przeżył ten czas
zechciej uważnie przeczytać to, co z myślą o Tobie zostało tu napisane.

Pamiętaj, że tylko kataklizm i ZŁA wola uczestników
może zniweczyć poczynione przygotowania organizacyjne.1. Każdy rowerowy pątnik (bez względu na wiek) przed udziałem w pielgrzymce rowerowej Wileńszczyzna 2022 powinien zapoznać się z niniejszymi zasadami oraz zaakceptować jej religijny charakter i zasady uczestnictwa jak i powinien posiadać własną motywację duchową na czas pielgrzymki (własną intencję).


2. W ramach pielgrzymki zostaną wyodrębnione cztery grupy rowerowe składające się z 15 osób o następujących nazwach, tj.: (a) Grupa Limonkowa, (b) Grupa Malachitowa, (c) Grupa Pistacjowa oraz (d) Grupa Szmaragdowa.


3. Na zmianę grupy należy uzyskać zgodę Liderów poszczególnych grup (zmienianej i tej, do której następuje zamiana).


4. Każda grupa będzie posiadać swojego Lidera, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób (szczególnie niepełnoletnich). Lider może wyznaczyć osoby, które będą mu pomagały w:


 • sprawnych codziennych kilkugodzinnych przejazdach rowerowych po gminach wchodzących w skład Rejonu Solecznickiego,

 • utrzymaniu zbiorowej dyscypliny, ze szczególnym uwzględnieniem egzekwowania zakazu:

  • jazdy rowerem "bez trzymanki" tj. bez obu rąk na kierownicy,

  • trzymania się pojazdów czy innych uczestników, 

  • korzystania podczas jazdy rowerem z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku (działanie to jest dozwolone w trakcie odpoczynku),

 • ustaleniu miejsc i czasu trwania odpoczynku,

 • ustaleniu wyznaczonego tempa i porządku jazdy całej grupy pątników rowerowych w jednorzędowej kolumnie (tzn. jeden za drugim) pod kierownictwem osoby prowadzącej i zamykającej kolumnę,

 • udzielaniu zgody na samodzielne opuszczenie grupy pątników rowerowych,

 • bezzwłocznym informowaniu o przypadkach wystąpienia wśród pątników rowerowych jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych,

 • udzieleniu pomocy osobom, w usuwaniu drobnych problemów wynikłych z normalnej eksploatacji roweru podczas pielgrzymki (np. przebitej dętki)


6. Każdy pątnik rowerowy ma obowiązek zachować przepisy ruchu drogowego oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

7. Trasa pielgrzymki przebiegać będzie po drogach leśnych jak i po drogach publicznych o zmiennym natężeniu ruchu z przewagą niskiego i średniego, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i wskazań Lidera danej grupy pielgrzymkowej lub osób przez niego wyznaczonych.

8. W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, kolizji drogowej lub katastrofy w ruchu lądowym, cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren, tak aby nie tamować ruchu i aby inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Inne grupy jadą dalej realizując plan dnia.


9. W razie awarii roweru należy powiadomić kogoś z grupy lub zamykającego grupę o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi i usunąć awarię. Następnie trzeba dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć się do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie Lidera jednej z czterech grup pielgrzymkowych lub osoby przez niego wyznaczone. Jeżeli nie można usunąć awarii to należy zaczekać na busa, który zabierze uszkodzony sprzęt i w miarę możliwości wyda rezerwowy rower.


10. Wspominając postać św. Franciszka z Asyżu, staramy się oszczędnie korzystać z wody w miejscach postoju i noclegu.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od dnia 25 maja 2022 r. od godz. 08:00 do wyczerpania ilości miejsc (56 rowerowych pątników).

Opłata pielgrzymkowa nie podlega zwrotowi. Zapisy trwają do 25 czerwca br. do godz. 23:59.

Prosimy o rejestrowanie się pojedynczo.
1 uczestnik = jedna rejestracja, jedna wpłata.
Zgłoszenie uczestnictwa w pielgrzymce rowerowej

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od dnia 25 maja 2022 r. od godz. 08:00 do wyczerpania ilości miejsc (56 rowerowych pątników).

Opłata pielgrzymkowa nie podlega zwrotowi. Zapisy trwają do 25 czerwca br. do godz. 23:59.

Prosimy o rejestrowanie się pojedynczo.
1 uczestnik = jedna rejestracja, jedna wpłata.

już niedostępne -