Wileńszczyzna 2022 - Pielgrzymka Rowerowa

location icon
calendar icon
Od 23 lip 9:00 do 31 lip 21:00


Drogi Pielgrzymie abyś jak najowocniej i bezpiecznie przeżył ten czas
zechciej uważnie przeczytać to, co z myślą o Tobie zostało tu napisane.

Pamiętaj, że tylko kataklizm i ZŁA wola uczestników
może zniweczyć poczynione przygotowania organizacyjne.1. Każdy rowerowy pątnik (bez względu na wiek) przed udziałem w pielgrzymce rowerowej Wileńszczyzna 2022 powinien zapoznać się z niniejszymi zasadami oraz zaakceptować jej religijny charakter i zasady uczestnictwa jak i powinien posiadać własną motywację duchową na czas pielgrzymki (własną intencję).


2. Pielgrzymkę tworzy wspólnota katolicka, którą łączy wspólna droga, trud, modlitwa, akty miłosierdzia oraz sympatia do “dwóch kółek". Zawiązuje się ona od chwili zgłoszenia się jej pierwszego uczestnika i trwa tak długo jak długo czujemy się z nią związani.


3. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno - pokutnym. To "rekolekcje w drodze" stąd każdy pątnik rowerowy, bez względu na pogodę, powinien brać udział w codziennej Mszy Świętej, modlitwie, nabożeństwach, czy też apelach. Sercem i centrum każdego dnia jest wspólna Eucharystia.


4. Celem pielgrzymki jest:


 • zbliżenie ludzi do Pana Boga poprzez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej - Matki Bożego Miłosierdzia oraz Królowej Korony Polskiej i przez św. Andrzeja Bobolę oraz przez św. Ojca Pio w ramach wspólnotowego podążania pielgrzymim szlakiem,

 • ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy, słowa i czynu,

 • formowanie postawy dumnego Katolika w dobie laicyzacji życia poprzez szukanie odpowiedzi na pytania:
  • Dlaczego pokora jest taka ważna? Czy ma wpływ na moje życie? Po co nam życie wieczne?

 • poznanie ciekawych i pięknych zakątków Wileńszczyzny,

 • nawiedzenie znanych Ośrodków Kultu Maryjnego i Bożego Miłosierdzia (min. w Wilnie , w Taboryszkach, w Solecznikach i innych miejscach),

 • tworzenie wspólnoty między ludźmi spotkanymi podczas pielgrzymki,

 • wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi.

5. Pielgrzymce towarzyszy:

 • wysiłek duchowy - życie z Panem Naszym Jezusem Chrystusem, obecnym w Słowie i Eucharystii, w modlitwie i w pieśni, w gwarze oraz w ciszy,

 • wysiłek fizyczny - trud pokonywania codziennych przejazdów rowerowych, skromność posiłku, niewygody noclegów, troskę o innych, wsparcie naszych Rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie.

6. Do Matki Bożego Miłosierdzia oraz Królowej Korony Polskiej, będziemy jechać zjednoczeni modlitwą, z chęcią wewnętrznej przemiany, odnowieni poprzez Sakrament Pokuty i Eucharystii. U stóp Ostrobramskiej Pani składać będziemy swój wysiłek, umartwienie, trud pielgrzymi, a nade wszystko nasze sprawy osobiste, rodzinne, sprawy Ojczyzny i los całego Świata.

7. Głównymi intencjami pielgrzymki będzie modlitwa:

 • za wolność Kościoła w Polsce i na świecie,

 • o świętość rodziny,

 • o dar nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących,

 • w intencjach Panu Bogu wiadomych.

8. Każdy wysiłek i trudy lecz także wszelkie nasze radości powinniśmy ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Wszelkiego rodzaju niewygody, zmęczenie, niepogoda, upał, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, niewygody noclegów i inne są "wpisane" w charakter naszego podróżowania przez Wileńszczyznę.

9. Na pielgrzymim szlaku okazujemy wdzięczność wobec spotkanych ludzi za każdy, nawet najmniejszy gest dobroci. Każdy z pątników rowerowych ma obowiązek dawać dobre świadectwo swego uczestnictwa.

10. Jesteśmy dla siebie życzliwi, wrażliwi na potrzeby i zmęczenie innych, szczególnie słabszych i dzieci. Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z innymi pątnikami rowerowymi oraz stawianymi nam przez Pana Boga osobami. To my swoją postawą tworzyć będziemy klimat tej wspólnoty.

11. Jedziemy razem jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa — w tym duchu jesteśmy siostrami i braćmi, stąd zwracamy się do siebie po imieniu lub per "Siostro / Bracie".

12. Bądźmy wolni od spraw i przywiązań codzienności, dajmy sobie ten czas pielgrzymowania, poprzez wyciszenie i refleksję.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od dnia 25 maja 2022 r. od godz. 08:00 do wyczerpania ilości miejsc (56 rowerowych pątników).

Opłata pielgrzymkowa nie podlega zwrotowi. Zapisy trwają do 25 czerwca br. do godz. 23:59.

Prosimy o rejestrowanie się pojedynczo.
1 uczestnik = jedna rejestracja, jedna wpłata.
Zgłoszenie uczestnictwa w pielgrzymce rowerowej

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od dnia 25 maja 2022 r. od godz. 08:00 do wyczerpania ilości miejsc (56 rowerowych pątników).

Opłata pielgrzymkowa nie podlega zwrotowi. Zapisy trwają do 25 czerwca br. do godz. 23:59.

Prosimy o rejestrowanie się pojedynczo.
1 uczestnik = jedna rejestracja, jedna wpłata.

już niedostępne -