Polityka prywatności Evenea

Obowiązuje od 30 listopada 2019 r.

EventLabs Sp. z o.o., właściciel Evenea, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej Evenea. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Link do poprzedniej wersji znajduje się tutaj Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.
 1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

  1) EventLabs, my, nasze – EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia; 2) Konto – utrzymywany przez EventLabs dla Użytkownika - pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Evenea; 3) Evenea – serwis internetowy Evenea należący do EventLabs, wspierający procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa, sprzedaży biletów i automatycznego fakturowania przez Organizatora; 4) Facebook – rozumie się przez to spółkę prowadzącą portal społecznościowy Facebook z siedzibą pod adresem: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; 5) Użytkownicy – podmioty, które spełniają warunki Regulaminu i dokonały akceptacji Regulaminu. Użytkownikami są Organizatorzy oraz Kupujący Bilet; 6) Organizatorzy – Użytkownicy, którzy zaakceptowali Regulamin korzystania z Evenea przez Organizatorów organizujący wydarzenie, mogący sprzedawać bilety; 7) Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących historii zamówień oraz zakupionych biletów; 8) Chatbocie – rozumie się przez to usługę społeczeństwa informacyjnego służącą do automatyzacji kontaktu z Tobą za pośrednictwem aplikacji Messenger do profilu Eventlabs na portalu Facebook. Głównym celem Chatbota jest edukacja, budowanie świadomości o Eventlabs w angażujący sposób oraz informowanie Cię o wydarzeniach, konkursach oraz przekazywanie innych, wybranych przez Eventlabs informacji; 9) Regulamin – Regulamin korzystania z Evenea; 10) Regulamin korzystania z Evenea przez Organizatorów - Regulamin, który akceptują Organizatorzy w celu założenia Konta Organizatora i organizacji wydarzeń; 11) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 12) Ustawienia Prywatności – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności; 13) Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez EventLabs w ramach Sewisu, które nie wymagają założenia Konta; 14) Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.
 2. 2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

  Dane osobowe przetwarzane są przez EventLabs Sp z o.o., który jest administratorem danych Użytkowników, w zakresie danych podanych podczas Rejestracji Konta w Evenea. Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania EventLabs na zasadzie określonej w art. 28 RODO. W takim zakresie EventLabs działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub na info@evenea.pl b) z naszym Inspektorem Ochrony Danych: drogą mailową na adres: iod@evenea.pl.
 3. 3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

  W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych. Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Evenea Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Evenea, to znaczy imię i nazwisko, adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Jeżeli rejestrujesz się do Evenea za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook Connect), zbieramy również Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane, które Użytkownik podaje w procesie rejestracji, EventLabs wykorzystuje do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Evenea oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach evenea.pl, także w celach prowadzenia księgowości. Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Usługi niewymagające założenia Konta Rodzaje usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak rejestracja i zakup biletu na wydarzenie Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) w celu wykonania usługi tj zapisu na wydarzenie, potwierdzenie płatności bądź rejestracji oraz wysłanie biletu na podany adres e-mail Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Usługi i funkcjonalności wymagające założenia Konta Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta, takich jak: organizacja i publikacja wydarzenia na Evenea, historia dokonanych zamówień, dostęp do zakupionych biletów, zapisane przyszłe wydarzenia, rekomendowane wydarzenia (wyświetlane w określonych sekcjach rekomendowanych wydarzeń na stronie Evenea lub w formie powiadomień w aplikacji mobilnej) wysyłanie rekomendowanych ofert proponowanych wydarzeń na adres e-mail wymaga wyrażenia odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Evenea, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie wydarzeń, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Organizowanie wydarzeń przez Evenea Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym na wydarzenie przez nas organizowane, to znaczy imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, jeśli zdecydujesz się go podać. Dane, które Użytkownik podaje w procesie rejestracji na wydarzenie organizowane przez Ecenea, EventLabs wykorzystuje do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach organizacji wydarzenial, także w celach prowadzenia księgowości. Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Evenea oraz ułatwienie korzystania z Evenea oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Evenea, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Evenea oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu, takie jak: imię, nazwisko, e-mail, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu, formularzu kontaktowym, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności. Badanie Twojej satysfakcji Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres e-mail oraz informację o organizowanych za pośrednictwem Evenea wydarzeniach, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji, sugestii nowych funkcjonalności itp. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług. Kontaktowanie się z nami za pośrednictwem Chatbota Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adresy elektroniczne;numery telefonów; dane lokalizacyjne; wizerunek; imię i nazwisko; FB Messenger ID; zdjęcie profilowe; lokalizacja; strefa czasowa; płeć; historia konwersacji na FB Messengerze. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na kontakcie oraz ewentualnie wykonanie umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w oparciu o regulamin chatbota.
 4. 4. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

  Staramy się aby dopasowanie proponowanych wydarzeń oraz wszelkich komunikatów marketingowych jak najlepiej odpowiadało Twoim zainteresowaniom. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy, na czym polega profilowanie. Rekomendowane wydarzenia Rodzaj usług. Rekomendowane wydarzenia to specjalny, indywidualny raport o wydarzeniach publikowanych w Evenea. Rekomendowane wydarzenia są dla Ciebie prezentowane w Evenea przed i po zalogowaniu, jak również w formie powiadomień w aplikacji mobilnej i w przeglądarce internetowej (powiadomienia web push) oraz jeżeli zostały wyrażone określone zgody przesyłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Evenea, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności informacje o zakupionych biletach na wydarzenia (kliknięcia w przycisk potwierdzający chęć uczestnictwa w wydarzeniu np. “Kup Bilet”) i odsłony niesfinalizowanych formularzy rejestracji na wydarzenie (tzw. ,,porzucone koszyki”) Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu użytkownika, odpowiadającego zainteresowaniom i preferencjom. Następnie na podstawie tak stworzonego profilu wybieramy i przedstawiamy Ci najlepiej do Ciebie pasujące wydarzenia. Marketing naszych produktów i usług Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, uzupełnianiu Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Evenea, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Evenea, odwiedziny na głównych stronach Evenea i podstronach, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą. Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu użytkownika, odpowiadającego Twoim, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu zawodowego dopasowujemy informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i usług oraz naszych partnerów, które mogą Cię zainteresować. Remarketing. W celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Evenea korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Evenea. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Twojej aktywności w Evenea. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie w zakładce Cookies Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych klientów (w tym organizatorów wydarzeń). Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, rekomendowane wydarzenia oraz marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności: a) wyraziłeś chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres e-mail, a zatem uznaliśmy, że możesz rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do Ciebie tego rodzaju komunikaty; b) w ramach marketingu produktów i usług (rekomendowanych wydarzeń) nie przekazujemy Twoich danych osobowych tym organizatorom; w ten sposób ograniczamy krąg osób mających dostęp do Twoich danych osobowych. Organizator staje się administratorem Twoich danych osobowych dopiero w momencie rejestracji na wydarzenie. d) tworzymy Twój profil użytkownika na podstawie podanych przez Ciebie danych oraz danych wynikających z Twojej aktywności w Evenea (profilowanie). Następnie wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji wysyłanych do Ciebie komunikatów marketingowych. Zapewniamy przy tym, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a mianowicie korzystamy jedynie z danych dotyczących historii twoich zamówień oraz z danych dotyczącej Twojej aktywności w Evenea. Interesuje nas, jakich wydarzeń szukasz i które wydarzenia Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych; e) szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową oraz zgłaszania sprzeciwu m.in. z poziomu ustawień Konta (zakładka Mój profil → Ustawienia Prywatności), jak również z poziomu otrzymywanych wiadomości mailowych. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.
 5. 5. CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI, GDY REJESTRUJESZ SIĘ NA WYDARZENIE?

  W przypadku, gdy rejestrujesz się na wydarzenie publikowane w Evenea, przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie Organizatora, który opublikował dane wydarzenie. Pośredniczymy w wymianie danych osobowych pomiędzy Tobą a Organizatorem i nie jesteśmy administratorem tych danych, w tym przypadku są one nam powierzane jedynie w celu wykonania zapisów umowy - Regulaminu oraz Umowy powierzenia przetwarzania zawartej między nami a Organizatorem.
 6. 6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: Dostawcy usług Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Evenea. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany. Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Evenea, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta (np. Wypełnienie Profilu nowego Wydarzenia). Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne. Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Organy państwowe Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 7. 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Evenea dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zakupów, historia i rozliczenia finansowe zorganizowanych wydarzeń oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Regulaminie zakładka Cookies.
 8. 8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

  Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na info@evenea lub iod@evenea.pl. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Mój Profil → Ustawienia Prywatności po zalogowaniu do Evenea. Prawo do cofnięcia zgody Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Evenea, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Evenea. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. rekomendowane Wydarzenia). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z Rekomendowanych Wydarzeń, marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów (organizatorów), prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Evenea oraz ułatwieniem korzystania z Evenea, a także badaniem satysfakcji. Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych wydarzeń w formie wiadomości e-mail oraz powiadomień aplikacji mobilnej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Tym samym zrezygnujesz z korzystania z Evenea jako Użytkownik. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych; d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Evenea i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny; e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, historię zakupów, historię zorganizowanych wydarzeń , które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania; c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO Prawo dostępu do danych Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo: a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO Prawo do sprostowania danych Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO Prawo do przenoszenia danych Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych Evenea. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. Podstawa prawna: art. 20 RODO W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze odpowiedniego czasu (nie mniej niż 24 godziny) na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. 9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Evenea używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.
 10. 10. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

  Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z Evenea oraz prezentowania wydarzeń dostosowanych do Twoich preferencji z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na Twoim komputerze, umożliwiając identyfikację i ułatwiając korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie możemy śledzić adresy internetowe odwiedzanych przez Ciebie domen. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, abyś był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu masz możliwość podjęcia decyzji, czy chcesz zaakceptować taki plik, czy nie. Witrynie wykorzystujemy system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia Twojego profilu pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
 11. 11. Współadministrowanie Facebook

  W przypadku integracji Twojego konta w serwisie społecznościowym Facebook z Evenea Eventlabs może przetwarzać Twoje dane osobowe znajdujące się w Twoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi przez Ciebie. W szczególności mogą to być następujące dane osobowe: 1) adresy elektroniczne; 2) numery telefonów; 3) dane lokalizacyjne; 4) wizerunek; 5) imię i nazwisko; 6) zdjęcie profilowe; 7) strefa czasowa; 8) płeć. Cele i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych, o których decyduje Facebook, podstawa prawna i inne informacje wymagane przez przepisy prawa są opisane na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W przypadku korzystania przez Ciebie z naszego chatbota znajdującego się w serwisie społecznościowym Facebook Eventlabs może przetwarzać Twoje dane osobowe znajdujące się w Twoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi przez Ciebie. W szczególności mogą to być następujące dane osobowe: 1) adresy elektroniczne; 2) numery telefonów; 3) dane lokalizacyjne; 4) wizerunek; 5) imię i nazwisko; 6) FB Messenger ID; 7) zdjęcie profilowe; 8) strefa czasowa; 9) płeć; 10) historia konwersacji na FB Messengerze. W zakresie w jakim Facebook decyduje o celach i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych są one przekazywane nam automatycznie przez Facebook podczas rozpoczęcia korzystania z naszego Chatbota. W przypadku pozostałych danych osobowych przekazujesz je nam bezpośrednio konwersując z naszym chatbotem. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie możesz kontaktować się z naszym Chatbotem. Postanowienia umowy współadministrowania pomiędzy nami a Facebookiem można odnaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 12. 12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Evenea, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.