1. Transgraniczny Wyścig Robotów Line Follower

location icon
FabLab Bielsko-Biała Cieszyńska 365, bud. B, Bielsko-biała
calendar icon
Od 27 paź 10:00 do 27 paź 14:00

[English version below]

Zapraszamy do udziału w pierwszym Transgranicznym Wyścigu Robotów Line Follower!

Dla kogo przeznaczone jest wydarzenie? Przede wszystkim dla osób, które uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez FabLab Bielsko-Biała w zakresie druku 3D, modelowania przestrzennego i programowania mikrokontrolerów typu Arduino, ale także dla wszystkich pasjonatów technologii, którzy posiadają odpowiednie umiejętności - czytaj: potrafią zbudować robota ;)

Jaki jest plan? Zapraszamy do udziału 1-3 osobowe drużyny z Polski, Czech lub Słowacji - decyduje kolejność zgłoszeń! Spotykamy się 27 października w FabLab Bielsko-Biała, gdzie będziecie mogli przetestować umiejętności swoich robotów.

Co musicie przygotować? Robot typu line follower (śledzący linie) poruszający się autonomicznie bez zdalnego sterowania

Roboty powinny być wykonane w technologii druku 3D z wykorzystaniem elektroniki typu Arduino

Co oceniamy? Szybkość przejazdu lub długość przejechanej trasy (jeśli Waszemu robotowi nie uda się dojechać do końca)

Jak będzie wyglądać trasa? To oczywiście niespodzianka :) z istotnych kwestii technicznych - trasa wyznaczona będzie czarną taśmą izolacyjną PCV o szerokości 25 mm.

Wydarzenie będzie odbywać się w języku angielskim


Join us at the 1st Cross-border Line Follower Robot Race!

For who? First of all, for people who participated in workshops organized by FabLab Bielsko-Biala in 3D printing, spatial modeling and Arduino microcontroller programming, but also for all technology enthusiasts who have the necessary skills - read: can build a robot ;)

What's the plan? We invite 1-3 person teams from Poland, Czech Republic or Slovakia - the order of applications is decisive! We meet on October 27 at FabLab Bielsko-Biala, where you will be able to test your robots' skills.

What do you need to prepare? A line follower type robot that moves autonomously without remote control. Robots should be made using 3D printing technology with Arduino-type electronics

What we are evaluating? The speed of the ride or the length of the route traveled (if your robot does not make it to the end)

What will the route look like? It's a surprise, of course :) from the important technical issues - the route will be marked with black PVC insulation tape, 25 mm wide.

The event will be held in English

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Każda osoba z drużyny powinna zarejestrować się indywidualnie. W formularzu rejestracyjnym podaj nazwę drużyny, do należysz
Each person in the team should register individually. In the registration form, enter the name of the team you belong to
Bilet darmowy (Free ticket)

Każda osoba z drużyny powinna zarejestrować się indywidualnie. W formularzu rejestracyjnym podaj nazwę drużyny, do należysz
Each person in the team should register individually. In the registration form, enter the name of the team you belong to

już niedostępne -