To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

Zawartości. Emotions in motion

Zawartości to forum wymiany idei dla wszystkich, którzy są ciekawi zachodzących w świecie zmian i szukają głębszego wglądu w otaczającą nas rzeczywistość. To panele dyskusyjne z ekspertami i profesjonalistami - przedstawicielami środowisk nauki, biznesu, kultury i opinii publicznej.

Podczas 3. edycji Zawartości na warsztat bierzemy emocje. Wraz z ekspertami porozmawiamy o tym, jak wpływają na rynek i komunikację marek. Spojrzymy na nie jako na źródło insightów, a także narzędzie tworzenia angażujących treści.

Więcej informacji na: www.zawartosci.com


TERMIN: 9 listopada 2018
GODZINA: 17:00
MIEJSCE: Uniwersytet SWPS oddział we Wrocławiu


Program:

GODZINA,

NAZWA PANELU

17:00 - 18:30

WSTYD

Jak projektować komunikacjęmarki w obszarach trudnych? Jak mówić o rzeczach wstydliwych, żeby nie zawstydzały?

OBOJĘTNOŚĆ

W czasach AdBlockowej obojętności - czy da się wybić w gospodarce przesytu?

18:45 - 20:15

NIENAWIŚĆ

Nienawiść w czasach popkultury. Czy nienawiść można sprzedawać? Czy da się ją potraktować jako walor przyciągający publiczność i budujący poczucie przynależności do marki?

MIŁOŚĆ

Różne oblicza miłości w dyskursach komunikacyjnych. "Szczucie cycem" i inne formy seksualności w komunikacji marek. Lovebrands. Jak je budować?

20:30 - 22:00

SMUTEK

Smutek jako element wizerunku - przez kulturę, reklamę i kampanie brandingowe.

SZCZĘŚCIE

O przymusie bycia szczęśliwym w XXI wieku. Perspektywa specjalistów ds. komunikacji, psychologów, HR-owców i instagramerów.

22:15 - 23:45

STRACH - PANEL GŁÓWNY (ang.)

Strach w sytuacji zagrożenia życia - o jego wpływie na polaryzację grupy i sposobach przeciwdziałania rozproszeniu, które mogą uchronić przed śmiercią. Poczucie wykluczenia i sposoby na walkę z nim w sytuacjach ekstremalnych.


Regulamin wydarzenia Zawartości. Emotions in motion

 1. Organizatorem wydarzenia jest Publicon S.A. oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (w skrócie: Uniwersytet SWPS).
 2. Wydarzenie odbywa się 9 listopada 2018 roku we wrocławskim oddziale Uniwersytetu SWPS, przy ul. Ostrowskiego 30b, w godzinach 17:00-24:00.
 3. Udział w wydarzeniu jest płatny, a liczba miejsc jest ograniczona.
 4. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: konferencjazawartosci.evenea.pl. Podczas rejestracji uczestnik musi podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, mail i (opcjonalnie) numer telefonu.
 5. Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia swojej obecności przed wydarzeniem w Punkcie Rejestracyjnym oraz założenia opaski identyfikacyjnej.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych, broni oraz innych narzędzi niebezpiecznych. Służba porządkowa zastrzega sobie prawo do kontroli plecaków i toreb podczas rejestracji na wydarzenie.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu imprezy, niestosowania się przez nich do zaleceń organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego powstałego podczas trwania wydarzenia, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach promocyjnych - w materiałach drukowanych, prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Uczestnik wydarzenia, przystępując do udziału w nim, wyraża jednocześnie zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 9. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania zasady równości, wzajemnego szacunku i tolerancji, uwzględnienia racji i poglądów innych uczestników, nieobrażania pozostałych uczestników oraz nieużywania słów wulgarnych i obraźliwych.
 10. Uczestnicy mają prawo zabierać głos oraz zadawać pytania po wcześniejszym zasygnalizowaniu chęci zabrania głosu poprzez podniesienie ręki. Prowadzący wskazuje kolejność udzielania głosu uczestnikom.
 11. Organizator ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu osobie, która zakłóca ład i porządek publiczny, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także sprawia bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczetsników wydarzenia.
 12. Służba porządkowa zastrzega sobie prawo do kontroli opasek rejestracyjnych w trakcie trwania wydarzenia. W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego służba porządkowa zastrzega sobie prawo do wylegitymowania uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości oraz żądania opuszczenia terenu wydarzenia.
 13. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach organizatora.
 14. Administratorem danych osobowych podanych przy rejestracji na wydarzenie jest Publicon Sp. z. o.o., z siedzibą przy ulicy Świdnickiej 12-16, 50-066 Wrocław oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 15. Rejestracja na wydarzenie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

Zobacz również:

konferencje konferencje w Wrocławiu wydarzenia Wrocław emocje inspiracja SWPS wrocław wydarzenie

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Zawartości. Emotions in motion" jest Publicon

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej