To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Life Balance Congress

29 Listopada - 1 Grudnia od 110,00 zł
Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

30 Listopada - 1 Grudnia od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Grudziądz

6 Grudnia, 17:30 - 20:30 65,00 zł
Marina Grudziądz, Grudziądz

Architektura i Przestrzeń Przyjazna Seniorom


Konferencja organizowana jest w ramach projektu "Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa", finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, realizowanego w ramach Celu operacyjnego
nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Projekt skierowany jest do osób po 60 roku życia, ich opiekunów, pielęgniarek, pracowników społecznych, architektów, organizatorów opieki zdrowotnej, samorządów, inwestorów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Główne zadanie projektu to edukacja w zakresie tematyki upadków - czynników predysponujących do ich wystąpienia oraz sposobów prewencji. Upadki stanowią jedną z głównych przyczyn utraty zdrowia i życia wśród osób starszych. Obok czynników wewnętrznych wpływających na zwiększenie potencjalnego ryzyka upadku, istnieje szereg modyfikowalnych czynników zewnętrznych. Jednym z nich, szczególnie znaczącym, jest przestrzeń codziennego funkcjonowania osoby starszej. W ramach działań edukacyjnych mowa nie tylko o profilaktyce indywidualnej, ale także o działaniach środowiskowych. Odpowiednio dostosowując przestrzeń przeznaczoną dla seniora, poprzez zastosowanie rozwiązań zapobiegających upadkom, w sposób rzeczywisty można zapobiec wielu urazom.

Zagadnienia poruszane w ramach konferencji dotyczą przykładów i wytycznych projektowania obiektów bezpiecznych, przyjaznych oraz dostosowanych do osób

o ograniczonej motoryce i sprawności fizycznej.

Program Konferencji

27 Listopada 2018

08:45 Rejestracja/ powitalna kawa

09:30 Otwarcie konferencji - przywitanie gości, słowo wstępu

- prof. NIZP-PZH Bogdan Wojtyniak

09:40 Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa

- mgr Magdalena Krysińska

10:00  Miasta i społeczności przyjazne starzeniu się - przestrzenie i budynki

- dr inż. arch. Agnieszka Cieśla

10:30 Przerwa Kawowa

11:00 Ogólne zasady projektowania obiektów ochrony zdrowia dla seniorów

- dr hab. inż. arch. Michał Tomanek

11:30 Zasady projektowania szpitalnych oddziałów geriatrycznych oraz oddziałów dla przewlekle chorych szczególnie dedykowanych seniorom

- dr inż. arch. Anna Szewczenko

12:10 Przerwa Kawowa

12:40 Zasady projektowania Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Domów Seniora i Hospicjum

- dr inż. arch. Iwona Benek

13:20 Szczególne wymagania wobec projektów mieszkań dla seniorów

- dr inż. arch. Jan P. Cieśla

13:50 Podsumowanie konferencji

14:00 Lunch

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Architektura i Przestrzeń Przyjazna Seniorom" jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaklad Higieny

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej