To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Potwierdzenie obecności

dostępnych: 1

już niedostępne -

Jego Ekscelencja Pan Ilia Darchiashvili, Ambasador Gruzji w Polsce, konsul honorowy Gruzji we Wrocławiu Pan Wojciech Wróbel niżej podpisany Jan Andrzej Dąbrowski mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z okazji 11. rocznicy wojny rosyjsko-gruzińskiej.

Program (English version below):

13:00 otwarcie wystawy o wojnie rosyjsko-gruzińskiej 2008 roku

13:30 okrągły stół Pokojowe rozwiązanie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego: 

  • 11 lat po wojnie sierpniowej - doświadczenia, obecne wyzwania i sytuacja humanitarna na terenach okupowanych Gruzji
  • droga do trwałego pokoju
  • międzynarodowe i regionalne skutki konfliktu rosyjsko-gruzińskiego
  • wsparcie międzynarodowe z perspektywy niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Otwarcie: Jego Ekscelencja Ambasador Gruzji w Polsce Pan Ilia Darchiashvili 

Uczestnicy: Pan Jarosław Obremski (zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Senator RP), Pan Prof. Paweł Kowal (Kolegium Europy Wschodniej / Polska Akademia Nauk), Pan Karol Przywara (dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Pan Tytus Czartoryski (radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego), Pan Jacek Pilawa (radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 2014-2018).

15:00 poczęstunek w zamkowych ogrodach/na dziedzińcu. Wino gruzińskie i przekąski przygotuje restauracja Smaki Gruzji (Piłsudskiego 75, Wrocław)

Organizatorzy: Ambasada Gruzji w Polsce, Konsulat Honorowy Gruzji we Wrocławiu, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Miasto Wrocław, Gmina Miękinia, Smaki Gruzji, Nowa Europa Wschodnia, New Eastern Europe, Katedra Studiów Europejskich Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski

---

11thanniversary of the Russia-Georgia War

8th August, the Jan Nowak-Jeziorański College of Eastern Europe, Wojnowice

13:00 Opening of the exhibition on the Russia's military aggression in Georgia

13:30 Roundtable discussion:

- 11 years since the August War - lessons learned, current challenges and humanitarian situation in the occupied territories of Georgia

-Ways to achieving sustainable peace

-International and regional implications of the Russia-Georgia conflict

-International support from the perspective of Poland's current membership in the UN Security Council

Opening statement: Ilia Darchiashvili (H.E. Ambassador of Georgia to Poland)

Participants: Jaroslaw Obremski (deputy chairman of the Foreign and European Affairs Committee, Senate of Poland), Paweł Kowal (College of Eastern Europe / Polish Academy of Sciences), Karol Przywara (Director of the International Cooperation Unit of the Lower Silesian Marshal's Office), Tytus Czartoryski (member of the Lower Silesian Sejmik), Jacek Pilawa (member of the Lower Silesian Sejmik 2014-2018).

15:00 Refreshments in the castle's garden/patio. Georgian wine and snacks kindly offered by Smaki Gruzji (Pilsudskiego 75, Wroclaw)

Zobacz również:

konferencje konferencje w wojnowice wydarzenia Wojnowice Kowal Paweł