Rajd Nocny - Ślōnskŏ Nocnŏ Rajza

location icon
Baza Namiotowa SKPB Katowice Na Hali Górowej
calendar icon
Od 17 maj 15:00 do 17 maj 15:00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej "RODO"), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zamieszczonych w formularzu zapisów na Rajd Nocny jest Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich z siedzibą w Katowicach przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Katowicach, ul. Warszawska 6, 40-006 Katowice (dalej "SKPB Katowice"). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] bądź listownie: ul. Warszawska 6, 40-006 Katowice.
 2. Twoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu, przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Rajdu Nocnego, obsługi zgłoszeń udziału w Rajdzie Nocnym, oraz kontaktu drogą mailową bądź telefoniczną z uczestnikami Rajdu.
 3. Twój wizerunek może być również przetwarzany i publikowany w celu promocji imprezy w mediach społecznościowych SKPB Katowice.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem umożliwiającym udział w Rajdzie Nocnym.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie - do chwili poinformowania nas o tym fakcie,
  • w przypadku udziału w Rajdzie - do chwili zakończenia okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z przepisami prawa państwowego.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą też podlegały ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu.
 9. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Rajdzie Nocnym.
 10. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Uczestnictwo w wybranej trasie, oraz udział w imprezie na mecie na Hali Górowej Uczestnictwo w trasie + impreza na Hali Górowej

Uczestnictwo w wybranej trasie, oraz udział w imprezie na mecie na Hali Górowej

Wyprzedane 40,00 zł Wyprzedane
Uczestnictwo w wybranej trasie, oraz udział w imprezie na mecie na Hali Górowej Uczestnictwo w trasie + impreza na Hali Górowej (przewodnicy, sympatycy oraz obecni kursanci SKPB Katowice)

Uczestnictwo w wybranej trasie, oraz udział w imprezie na mecie na Hali Górowej

Wyprzedane 35,00 zł Wyprzedane
  Udział tylko w imprezie na Hali Górowej
Wyprzedane 35,00 zł Wyprzedane