Spotkanie informacyjne online - Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R?

location icon
Online
calendar icon
Od 29 kwi 10:00 do 29 kwi 10:00

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z Agencją Rozwoju Pomorza serdecznie zapraszają pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjno - promocyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo - rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

"μGranty B+R dla przedsiębiorstw" to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza , Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Techtransbalt Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.


PROGRAM SPOTKANIA:

10:00 Powitanie

10:05 - 10:15 Źródła informacji o funduszach europejskich - Maciej Frączek,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku/ Agencja Rozwoju Pomorza SA

10:15 - 12:00 Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu

"Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw"

  • typy beneficjentów;
  • preferowane projekty;
  • poziom dofinansowania;
  • kwalifikowalność wydatków;
  • pomoc publiczna w projektach;
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie;
  • kryteria oceny projektów;
  • wybór projektów i podpisanie umów.

12:00-12:15 Dyskusja, czas na zadawanie pytań

Link do spotkania zostanie przesłany Państwu maksymalnie do końca dnia poprzedzającego wydarzenie.

Dedykowana strona projektu - SPRAWDŹ.


KONTAKT:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Anna Kwaśnik

Koordynator Projektu

email: a.kwasnik@rigp.pl

tel.: +48 665 770 331


Agencja Rozwoju Pomorza  SA

Maciej Frączek

Główny Specjalista ds. funduszy europejskich/Broker Eksportowy

email: maciej.fraczek@arp.gda.pl

tel. 601 675 609


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Spotkanie informacyjne - Mikrogranty
Wyprzedane Brak wolnych miejsc