IT i Nowe technologie Komunikacja i wystąpienia publiczne Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Muzyka i Taniec

GŁOS i ONLINE: seminarium z okazji Światowego Dnia Głosu

location icon
Platforma Zoom
calendar icon
Od 16 kwi 13:00 do 16 kwi 19:00


Czy chcesz poznać tajniki dobrego mówienia podczas pracy online?

Czy chcesz mówić głośno, wyraźnie i nie przeciążać głosu?

Czy chcesz się dowiedzieć, które prawidła wymowy budzą najwięcej wątpliwości?

Czy chcesz poznać zasady i ćwiczenia pomocne w pracy nad głosem i mową?

Jeśli tak, zapraszamy na IV seminarium z okazji Światowego Dnia Głosu "Głos i online".

Nasza konferencja to nie tylko wykłady, lecz także warsztaty prowadzone przez znakomitych specjalistów i praktyków. To również okazja do zadania nurtujących Cię pytań z zakresu pracy nad głosem oraz szansa na prezent ‒ konsultacje z naszymi specjalistami od emisji głosu i wystąpień publicznych.

Po zakończeniu konferencji otrzymasz materiały (także audio) dotyczące pracy nad głosem oraz ćwiczenia.


Dla kogo jest nasze seminarium?

Dla wszystkich, dla których głos jest narzędziem pracy:

  • osób występujących publicznie
  • kadry zarządzającej
  • przedsiębiorców
  • handlowców
  • managerów
  • prawników
  • nauczycieli
  • trenerów
  • każdego, kto chciałby poczuć się pewniej na spotkaniach online.

Zarejestruj się już dziś!


PROGRAM

13.00-13.10 - dr hab. Magdalena Majdak, Maria Bończykowa: Głos i online - wprowadzenie

w problematykę seminarium

13.15-13.45 - dr Agata Hącia: Problemy fonetyczne w pytaniach słuchaczy Polskiego Radia

i korespondentów Poradni Językowej UW

13.45-14.00 - pytania i odpowiedzi

14.00-14.45 - Maria Bończykowa: Głos i mówienie w pracy online

14.45-15.00 - pytania i odpowiedzi

15.00-15.15 - PRZERWA

15.15-16.00 - Magdalena Kędzior: Technika Alexandra - mniej znaczy więcej

16.00-16.15 - pytania i odpowiedzi

16.15-17.00 - Beata Ciecierska-Zajdel: Pauzy wypełnione w wypowiedziach publicznych.

Jak uniknąć niepotrzebnych eee, yyyy, emmm?

17.00-17.15 - pytania i odpowiedzi

17.15-17.30 - PRZERWA

17.30-18.30 - PLUSY I MINUSY ZDALNEGO KSZTAŁCENIA GŁOSU I MOWY - PANEL DYSKUSYJNY z udziałem dr hab. Magdaleny Majdak, dr hab. n. med. Eweliny Sielskiej-Badurek, Daniela Bordmana, Jagi Voice oraz słuchaczek studiów podyplomowych Kształcenie głosu i mowy prowadzonych przez Uniwersytet SWPS - Małgorzaty Komońskiej, Justyny Oski i Agnieszki Tomeckiej. Prowadzenie: Krzysztof Jakubowski

18.30-19.00 - ZAKOŃCZENIE


Organizatorami spotkania są Koło Miłośników Żywego Słowa przy Oddziale Warszawskim Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Fundacja Języka Polskiego.


PRELEGENCI


Maria Bończykowa

Absolwentka iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Logopeda i nauczyciel techniki mowy, ukończyła Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW, Podyplomowe Studium Wymowy przy Akademii Teatralnej oraz Podyplomowe Studium Emisji Głosu UW. Przez siedem lat pracowała jako logopeda na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie, od ponad dwudziestu lat prowadzi szkolenia w zakresie pracy nad głosem i mową oraz w zakresie kształtowania wizerunku. Pracuje głównie z dziennikarzami radia i telewizji, ale też z przedstawicielami innych zawodów, które wymagają świadomego posługiwania się głosem i mówieniem: sędziami, prokuratorami, nauczycielami, z kadrą menedżerską, z urzędnikami i politykami. Od 2003 r. jest członkiem Komisji ds. Karty Ekranowej TVP. Od wielu lat prowadzi zajęcia z techniki mowy i emisji głosu na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie na Uniwersytecie SWPS. Słucha audiobooków i chętnie pracuje z lektorami.


Beata Ciecierska-Zajdel

Nauczycielka emisji głosu, logopedka, polonistka. Pracuje w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi warsztaty i konsultacje w zakresie emisji głosu, techniki mowy oraz autoprezentacji dla osób zawodowo pracujących głosem. Autorka podręcznika poświęconego emisji i higienie głosu (Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia), a także artykułów naukowych dotyczących fonetyki języka polskiego, profilaktyki i terapii zawodowych zaburzeń głosu oraz głosowych aspektów autoprezentacji.


Agata Hącia

Językoznawca, wykładowca UW, sekretarz naukowy Obserwatorium Językowego UW (www.nowewyrazy.uw.edu.pl), współprowadząca Poradnię Językową UW (www.poradniajezykowa.uw.edu.pl). Popularyzatorka wiedzy o języku polskim, m.in. jako stała współpracownica (od 2005 r.) Polskiego Radia.


Magdalena Kędzior

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego na warszawskiej SGPiS (obecnie SGH). W 1991 roku ukończyła trzyletnią szkołę dla nauczycieli Techniki Alexandra The Constructive Teaching Centre w Londynie i od tego czasu należy do Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Techniki Alexandra. Jako pierwsza zaczęła uczyć i propagować tę metodę w Polsce. Jest autorką dwóch książek na temat Techniki Alexandra: Technika Alexandra (Wydawnictwo Santorski & Co 1993) oraz Jeść? Nie jeść? Żyć (Wydawnictwo Medium 1997). W ramach praktyki prywatnej prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z Techniki Alexandra, od roku również online. Od 1992 r. współpracuje z warszawską Akademią Teatralną, w latach 2008‒2017 z Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, a od 2011 z warszawskim Uniwersytetem SWPS. Współpracowała również z uczelniami muzycznymi w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Gdańsku oraz wieloma szkołami muzycznymi i licznymi ośrodkami edukacyjnymi i artystycznymi w Polsce.


Daniel Bordman

Aktor, trener, psychoterapeuta. Już od dwudziestu lat pomaga ludziom wrócić do ich naturalnego, pełnego głosu, tak aby mogli wyrazić swoje potrzeby i pragnienia oraz jasno wyznaczać granice. Pracuje na trzech poziomach: ciała, nawyku i emocji. Uczestnikom swoich szkoleń i treningów pokazuje, że właściwe posługiwanie się głosem zwiększa satysfakcję z pracy zawodowej (przekłada się m.in. na wysokość zarobków czy bardziej świadomy wpływ na innych) i pozwala poczuć się komfortowo w codziennym życiu. Więcej informacji: www.bordman.pl.


Krzysztof Jakubowski

Wieloletni dziennikarz radiowy, najdłużej związany z Programem II Polskiego Radia. Odkąd po raz pierwszy usiadł przed mikrofonem, szuka odpowiedzi na pytanie: jak mówić, żeby chcieli nas słuchać? To pytanie zadaje swoim gościom w podcaście Sztuka gadania, czyli audycji na temat komunikowania się z innymi, wystąpień publicznych i pracy głosem. Ukończył kierunek Kształcenie głosu i mowy na Uniwersytecie SWPS oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem międzynarodowego klubu mówców Toastmasters International. Jego poszukiwania zostały docenione tytułem Mistrza Polski Wystąpień Publicznych 2019 roku oraz Podcastera Roku 2019.


Magdalena Majdak

Autorka programu i kierownik merytoryczny studiów Kształcenie głosu i mowy oraz Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Nauczyciel emisji głosu, językoznawca, pracownik Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia w zakresie filologii polskiej i słowiańskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu językoznawstwa. Stopień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie osiągnięcia naukowego Głos - wyraz, pojęcie, zjawisko, w tym książki Głos. Studium leksykograficzne (Kraków 2019). Absolwentka Podyplomowego Studium Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Warszawie (w klasie fortepianu i rytmiki na Wydziale Teoretyczno-Pedagogicznym). Członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Retorycznego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego w Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Przewodnicząca Koła Miłośników Żywego Słowa przy Oddziale Warszawskim TMJP. Zagadnieniem głosu zajmuje się od wielu lat, poświęca mu działalność naukową, popularyzatorską i dydaktyczną.


Ewelina Sielska-Badurek

Adiunkt w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Poradni Foniatrycznej WUM. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie oraz Akademię Muzyczną w Gdańsku na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób narządu głosu. W 2015 roku, jako pierwszy lekarz w Polsce, przeprowadziła laryngoplastykę iniekcyjną krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy hydroksyapatytu wapnia, poprawiając jakość głosu u pacjenta z porażeniem krtani. Stworzyła autorski program terapii funkcjonalnej zaburzeń głosu w śpiewie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie rozprawy Wpływ czynnej rehabilitacji głosu na leczenie dysfonii u śpiewaków (2014). Stopień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie cyklu publikacji Nowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne stosowane w zaburzeniach głosu ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń głosu w śpiewie (2018). Nagrodzona m.in. Dyplomem Ministra Zdrowia, siedmioma Nagrodami Rektora WUM oraz nagrodą Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 2019 r. wygrała polską edycję FameLab. Jako wokalistka w 2019 roku nagrała płytę Miłość Ci wszystko wybaczy. We współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kameralistów zapoczątkowała Międzypokoleniową Akademię Muzyczną w swoim rodzinnym mieście Karczewie. Zainicjowała obchody Światowego Dnia Głosu współorganizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.


Jaga Voice

Wokalistka, specjalista w zakresie emisji głosu, logopeda, pedagog śpiewu, lektorka. Zajmuje się również praktyczną rehabilitacją głosu. Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie jako nauczyciel emisji głosu i wokalistyki. Przeprowadziła ponad osiem tysięcy warsztatów grupowych i indywidualnych. Prowadzi lekcje śpiewu i wymowy. Jest wykładowcą przedmiotu emisja głosu. Zajmuje się świadomym rozwojem głosu we wszystkich jego aspektach. Przez lata wypracowała efektywny sposób przekazywania wiedzy o pracy nad głosem oraz budowania motywacji do ćwiczeń nad rozwojem głosu. Pracuje z aktorami, wokalistami i dziennikarzami. Jest konsultantem w różnego typu realizacjach, nagraniach, koncertach.


REGULAMIN


Bilety na wydarzenie są dostępne do 15 kwietnia.

Zakup biletu jest równoznaczny z przekazaniem danych osobowych, zgodą na publikację wizerunku i na wyłączny dostęp do linku aktywacyjnego oraz nagrania z konferencji.

Link zostanie przekazany w dniu konferencji. Nagranie z wydarzenia będzie dostępne do 16 maja.

Osoby, które udostępnią nasze wydarzenie na swoim Facebooku i te, które się zarejestrują, mają szansę na prezenty - wśród nich vouchery na bezpłatne zajęcia z emisji głosu i wystąpień publicznych, płyty i książki.


Konkurs

Aby wziąć udział w konkursie, należy udostępnić wydarzenie na swojej tablicy na Facebooku i wpisać informację o treści "Udostępnione" w dyskusji pod wydarzeniem albo zarejestrować się na nasze seminarium. Można otrzymać vouchery na bezpłatne zajęcia z emisji głosu i wystąpień publicznych, płyty i książki.


Nagrody

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
już niedostępne 99,00 zł -