Debata Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego: Współpraca szkolnictwa wyższego i przemysłu w zakresie przygotowania kadr na rynek pracy w sektorze chemicznym

location icon
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS ul. Akademicka 9, Lublin
calendar icon
Od 16 wrz 9:30 do 16 wrz 9:30
ticket icon
Od 0,00 zł

Debata Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego "Współpraca instytucji edukacyjnych i przemysłu w zakresie przygotowania kadr na rynek pracy w sektorze chemicznym".

16 września 2022, o godz, 9:30 w Lublinie w Lublinie (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9; wejście od Wydziału Chemii UMCS, 1 piętro, s. INF 105), w ramach 64 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, odbędzie się debata Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego "Współpraca instytucji edukacyjnych i przemysłu w zakresie przygotowania kadr na rynek pracy w sektorze chemicznym".

Panel ekspertów współprowadzących debatę: Dariusz Drozdowski, Wiesław Hreczuch, Tomasz Klepka, Przemysław Müller, Tomasz Wasilewski.

Debata dotyczy nowych wyzwań związanych z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje oraz doskonalenie kanałów współpracy między instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami branży chemicznej. Debata będzie dotyczyła zarówno przykładów dobrej praktyki, jak i identyfikacji problemów we współpracy pomiędzy edukacją a przemysłem; wnioski z debaty zostaną wykorzystane przy opracowywaniu rekomendacji Rady w zakresie doskonalenia tej współpracy. Podstawą debaty będzie prezentacja programu współpracy kształcenia formalnego na poziomie średnim i wyższym z przedsiębiorcami w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami. Do udziału w debacie zostaną zaproszeni członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, jak również reprezentanci przemysłu i instytucji edukacyjnych. Debata będzie wydarzeniem towarzyszącym Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu! Udział w debacie jest bezpłatny. Prosimy jednak o dokonanie rejestracji.

Debata transmitowana będzie przez kanał YouTube, link: https://youtu.be/UiDzSJsQ47E

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "ZIELONA CHEMIA".

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu "Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego", realizowanego na mocy umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR13/18, przez Lidera Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia, Al. Piastów 48, Szczecin w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9; wejście od Wydziału Chemii UMCS (Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2), 1 piętro, s. INF 105,

Początek: 16 września 2022, 9:30 
Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Debata Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego "Współpraca szkolnictwa wyższego i przemysłu w zakresie przygotowania kadr na rynek pracy w sektorze chemicznym"
już niedostępne -