Biznes i Przedsiędsiębiorczość Nauka i Edukacja Zdrowie i Medycyna

Drug Discovery, Development & Commercialization - webinarium

location icon
Platforma Microsoft Teams
calendar icon
Od 26 lis 11:00 do 26 lis 14:00

Webinarium dedykowane jest dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących swą karierę w dziedzinie opracowywania, rozwoju lub komercjalizacji leków.

W szczególności skierowane jest do pracowników naukowych i przedstawicieli centrów transferu technologii, jak również studentów oraz doktorantów kierunków związanych z tą tematyką. Webinarium będzie prowadzone w języku polskim. Wymagana rejestracja.


Tematyka webinarium

  • Wybór celu terapeutycznego.
  • Projektowanie nowych związków o poszukiwanym profilu farmakologicznym, metody wspomagania projektowania za pomocą modelowania molekularnego in silico.
  • Badania aktywności biologicznej nowych związków oraz opracowywanie modeli badawczych in vitro i in vivo, wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych, ADME, wstępne badania toksykologiczne.
  • Nominacja kandydata klinicznego.
  • Proces rozwoju leku od odkrycia do I fazy badań klinicznych na praktycznym przykładzie (case study).
  • Proces komercjalizacji kandydatów na lek (drug candidate).
  • Współczesne zespoły badawcze, budowa, interdyscyplinarność, funkcjonowanie w istniejącym ekosystemie.


Prelegent

dr Karolina Dzwonek - posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i zarządzaniu projektami odkrywania oraz rozwoju nowych leków. Budowała i prowadziła grupy badawcze, zajmujące się opracowywaniem nowych terapii chorób onkologicznych oraz chorób układu oddechowego. Doradzała w kwestiach zwiększenia aplikacyjności badań i rozwoju biotechnologii w Polsce. Prowadziła szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej, zarządzania zespołem i komercjalizacji wyników badań naukowych. Opracowywała schematy efektywnego transferu technologii w dziedzinie Life Sciences. Posiada tytuł doktora biologii molekularnej. Jest absolwentką Leadership Academy for Poland.


Webinarium zostało sfinansowane ze środków projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0". Projekt "Inkubator Innowacyjności 4.0" realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Bilet dla pracowników uczelni, doktorantów i studentów.
Wymagana rejestracja z użyciem adresu uczelnianego.
Akademia

Bilet dla pracowników uczelni, doktorantów i studentów.
Wymagana rejestracja z użyciem adresu uczelnianego.

już niedostępne -
Bilet dla osób spoza uczelni, instytucji, firm, osób prywatnych. Pozostałe instytucje, firmy, osoby prywatne

Bilet dla osób spoza uczelni, instytucji, firm, osób prywatnych.

już niedostępne -