DtB Workshop | Circular service and product design

location icon
PPNT Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
calendar icon
Od 17 wrz 10:00 do 17 wrz 14:00

[EN]

DtB Workshop | Circular service and product design

How to keep products and materials in use? How to regenerate natural systems and design out of waste and pollution? A core of the Circular Economy is decoupling economic activities from resource consumption - but how can this be done in reality? In this interactive (and stationary <3) workshop, you will use hands-on tools and methods to develop business models, products and services that create value for users, companies and the planet!

What will you gain?

 • You'll get to know the principles of circular design and learn how to prove the advantages of responsible design;
 • You'll gain insights into new methods and tools and find out how to apply them in real business cases;
 • You'll learn to use the tools in your everyday work;
 • You'll share your experience with experts and other participants;
 • You'll be immersed in a sea of inspirations to act;
 • You'll get a certificate for taking part in the workshop.

Take part in DtB Workshop | Circular service and product design on 17th September! Get to know the methods and tools that will show you how design combined with environmental engineering can assist the transformation from a linear business model to a circular system. Broaden your expert knowledge to build your competitive edge.

Who is it for?
The interdisciplinary workshop is ideal for all stakeholders involved in the development of products and services, but we especially welcome:

 • designers (product & services, business & system);
 • entrepreneurs & start-ups;
 • environmental experts and consultants;
 • marketing specialists, sourcing and logistics professionals;
 • anyone wanting to broaden their knowledge and skills. ☺

The event will be held in English.

Remember that the event is only available to registered users. The workshop will be based on teamwork, so the number of participants is limited.

Agenda (10:00 - 14:00):

 • Why do we have to act? An introduction to circular design.
 • Where to start? Discover the principles of circular design and identify actionable steps with our assessment questionnaire.
  Regenerate: Coffee break & networking.
 • Life cycle design: develop a user centric value proposition and a circular ecosystem.
 • What next? Let's discuss how you can apply what you've learned in your daily work.

Trainers:

Ronja Scholz
Fraunhofer IZM

Ronja is a circular service design researcher at the chair for transdisciplinary sustainability research in electronics at TU Berlin. Already during her studies of industrial design, she focused on ecological design as well as the possibilities and responsibilities of design in the process of creating sustainable products and experiences. Ronja has been working in design teams around the globe, using the Design Thinking approach to create innovative user-centric products, and to establish interdisciplinary, co-creational processes. Before joining TU Berlin, she was an innovation manager and business designer in the 3D-printing field, exploring the opportunities for new, resource-saving ways of production and supply chains. As such, she is experienced in developing holistic market approaches that pay attention to people, technologies and business, and in deriving lean market approaches for digital and tangible products. As an agile coach, she facilitates workshops and processes, helping teams make use of their potentials.

Robin Hoske
Fraunhofer IZM

Robin is a trained product designer at Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM) and works as a design researcher in the field of sustainable products and circular design solutions. He is also a co-founder of the WINT Design Lab, a product design studio that conceives and implements pilot case studies for future generations of products and technologies.

when? September 17, 2021

time? 10:00 - 14:00

where? PPNT Gdynia | building III | room F/H | al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

organized by Gdynia | PPNT Gdynia | Design Centre

partner: Fraunhofer Institute IZM

The event is a part of Climate Solidarity Days organized by Gdansk-Gdynia-Sopot Metropolitan.

Design talks Business (DtB) is a brand of regular events where an international group of entrepreneurs and designers meet to create a better present and future. Workshops, lectures and conferences under the DtB header are a platform for the exchange of experience, knowledge and contacts. DtB events are addressed to entrepreneurs and designers who are looking for new tools and methods of work with a view to creating innovative products and services. Read more about DtB at: https://2021.gdyniadesigndays.eu/en/business

[PL]


DtB Workshop | Circular service and product design

Jak sprawić aby produkty i materiały pozostały w obiegu jak najdłużej? Jak wesprzeć regenerację systemu naturalnego i zacząć projektować z odpadów i zanieczyszczeń? Sednem ekonomii cyrkularnej jest oddzielenie działalności gospodarczej od konsumpcji zasobów - ale jak to zrobić w praktyce? Podczas interaktywnych (i stacjonarnych <3) warsztatów wykorzystasz praktyczne narzędzia i metody, które pomogą Ci rozwinąć modele biznesowe, produkty I usługi, które generują wartość dla użytkowników, firm i planety!

Co zyskasz?

 • poznasz zasady projektowania w duchu gospodarki obiegu zamkniętego i zalety odpowiedzialnego projektowania;
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu nowych metod i narzędzi oraz poznasz przykłady prawdziwych wdrożeń;
 • nauczysz się jak korzystać z narzędzi w codziennej pracy;
 • wymienisz się doświadczeniem z ekspertami i innymi uczestnikami;
 • wesprzemy Cię morzem inspiracji do działania;
 • uczestnictwo w warsztatach potwierdzone zostanie certyfikatem.

Już 17 września weź udział w DtB Workshop | Circular service and product design. Poznaj metody i narzędzia, które pokazują jak design w połączeniu z inżynierią środowiska wspiera firmy w transformacji na system cyrkularny. Poszerz wiedzę aby budować swoją przewagę konkurencyjną.

Dla kogo?

Interdyscyplinarne warsztaty są skierowane do wszystkich zaangażowanych w rozwój produktów i usług, ale w szczególności zapraszamy:

 • projektantów: produktu, usług, modeli biznesowych i systemów
 • przedsiębiorców;
 • start-up'y;
 • ekspertów i konsultantów ds. ochrony środowiska;
 • specjalistów ds.: marketingu, zasobów, logistyki;
 • osoby chcące poszerzać swoje umiejętności i wiedzę. ☺

Warsztaty prowadzone w języku angielskim.

Warsztaty tylko dla zarejestrowanych uczestników. Z względu na pracę w grupie, na warsztaty obowiązuje ograniczona liczba miejsc.

Agenda (10:00 - 14:00):

 • Dlaczego musimy działać? Wstęp do projektowania cyrkularnego.
 • Gdzie zacząć? Odkryj zasady projektowania cyrkularnego i zdefiniuj następne kroki.
  Odpocznij: przerwa kawowa i networking.
 • Projektowanie cyklu życia: poznaj i opracuj user centric value proposition i circular eco-system.
 • Co dalej? Porozmawiaj jak zastosować nowe narzędzia i metody w codziennej pracy.

Trenerzy:

Ronja Scholz
Fraunhofer IZM

naukowiec zajmująca się projektowaniem usług obiegu zamkniętego w katedrze interdyscyplinarnego zrównoważonego rozwoju elektroniki na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Już w trakcie studiów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego skupiała się na projektowaniu ekologicznym oraz możliwościach i odpowiedzialności designu w procesie tworzenia zrównoważonych produktów i doświadczeń. Scholz pracowała w zespołach projektowych na całym świecie, korzystając z podejścia Design Thinking do tworzenia innowacyjnych produktów skupionych na użytkowniku, a także opracowywania interdyscyplinarnych, współtworzonych procesów. Zanim dołączyła do TU Berlin, była kierowniczką ds. innowacji i projektantką biznesową w obszarze druku 3D, eksplorując możliwości nowych, zasobooszczędnych sposobów produkcji i łańcuchów dostaw. Ma zatem doświadczenie w opracowywaniu holistycznych podejść rynkowych, które uwzględniają ludzi, technologie i biznes oraz podejść rynkowych dla produktów cyfrowych i rzeczowych w oparciu o filozofię lean. Jest sprawną trenerką, facylitatorką warsztatów i procesów, która pomaga zespołom zrealizować ich potencjał.

Robin Hoske
Fraunhofer IZM

Robin jest certyfikowanym projektantem produktów w Instytucie Niezawodności i Mikrointegracji im. Fraunhofera w Berlinie (Fraunhofer IZM) oraz badaczem designu w obszarze produktów zrównoważonych i rozwiązań projektowych dla obiegu zamkniętego. Jest też współzałożycielem WINT Design Lab, studia projektowania produktów, które opracowuje i wdraża pilotażowe badania przyszłych generacji produktów i technologii.

kiedy? 17 września 2021 | 10:00 - 14:00

gdzie? PPNT Gdynia | budynek III | sala F/H | al. Zwycięstwa 96/98 | Gdynia

organizator: Gdynia | PPNT Gdynia | Centrum Designu

partner: Fraunhofer Institute IZM

Wydarzenie organizowane w ramach Dni Solidarności Klimatycznej organizowanych przez Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Design talks Business (DtB) to cykliczne wydarzenia organizowane w międzynarodowym gronie przedsiębiorców i projektantów, których celem jest kreowanie lepszej teraźniejszości i przyszłości. Warsztaty, wykłady, konferencje pod marką DtB są okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy i kontaktów. Wydarzenia skierowane są do przedsiębiorców i projektantów - którzy szukają nowych narzędzi i metod pracy z myślą o tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Przeczytaj więcej o DtB na: https://2021.gdyniadesigndays.eu/biznes

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  DtB Workshop | Circular service and product design
już niedostępne -