Zarządzanie Sprzedaż Kursy online Komunikacja i wystąpienia publiczne Rozwój osobisty Biznes i Przedsiędsiębiorczość Nauka i Edukacja

Efektywność, organizacja i zarządzanie sobą w czasie poprzez określanie celów i priorytetów (online)

location icon
online
calendar icon
Od 5 sie 9:00 do 6 sie 17:00
ticket icon
Od 4 335,00 zł

Efektywność, organizacja i zarządzanie sobą w czasie poprzez określanie celów i priorytetów

2 dni (16 godzin) - zajęcia online w godz. 9:00-17:00

CEL SZKOLENIA:

Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu efektywności, organizacji i zarządzanie sobą w czasie poprzez określanie celów i priorytetów.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK:

 • Zna zasady określania celów (np. zasada SMART). 
 • Zna założenia zarządzania przez cele (management by objectives - MBO). 
 • Wie jak przygotowywać harmonogramy działania oraz określać czas realizacji poszczególnych zadań. 
 • Wie jak zwiększć skuteczność i efektywność w realizowaniu celów w zespole.
 • Wie jakie są techniki weryfikacji celu oraz sposoby jego komunikowania.
 • Potrafi planować działania bieżące (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowe. 
 • Definiuje cele strategiczne i przekłada je na cele operacyjne. 
 • Określa priorytety realizacji poszczególnych zadań i projektów (kaskadowanie celów). 
 • Planuje terminy realizacji celów strategicznych i operacyjnych. 
 • Potrafi działać w oparciu o plany (w tym ustalone priorytety, cele i terminy realizacji). 
 • Zapewnia zasoby (w tym czas) dla realizacji poszczególnych zaplanowanych działań, oraz dokonuje potrzebnych korekt harmonogramów. 
 • Określa czynniki i bariery, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację celów w założonych terminach. 
 • Potrafi przygotować plany naprawcze w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów. 
 • Potrafi zwiększć skuteczność i efektywność w realizowaniu celów w zespole.
 • Bierze odpowiedzialność za realizację celów i zadań. 
 • Jest samodzielny. 
 • Jest zdolny do uwzględniania planów i perspektyw innych osób w organizacji w określaniu celów i priorytetów.


PROGRAM

1.Omówienie 3 generacji zarządzania sobą w czasie (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
2.Zasady grupowania zadań (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
3.Zasady prawidłowego wyznaczania celu (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
4.Wyznaczanie priorytetów i wykorzystanie matrycy Eisenhowera (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
5.Wykorzystanie reguły Pareto, zasady Parkinsona oraz efektu "piły łańcuchowej" w kontekście efektywności menedżerskiej (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
6.Zasady planowania i reguła 60/40 (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
7.Orientacja strategiczna w zarządzaniu w aspekcie indywidualnego postrzegania czasu - kwestionariusz Philipa Zimbardo (miniwykład, test diagnostyczny, dyskusja, studium przypadku)


TRENER
Roman Iwasieczko - trener, coach ICC, master NLP, HR Biznes Partner. Od 2000 roku trener biznesu, kompetencji interpersonalnych, negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich w standardzie HRDBP. W ramach realizowanych projektów zajmuje się rozwojem kadry kierowniczej, tworzeniem zespołów, rekrutacjami i coachingiem. Zarządzał zespołami w międzynarodowych korporacjach oraz w mniejszych polskich firmach. Tworzy i realizuje badania typu AC i DC oraz oceny 360 stopni. Jego motto trenerskie to "Profesjonalizm z poczuciem humoru" - bo nawet najmądrzejsze szkolenia nie mogą być nudne.
Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Efektywność, organizacja i zarządzanie sobą w czasie poprzez określanie celów i priorytetów Efektywność, organizacja i zarządzanie sobą w czasie poprzez określanie celów i priorytetów (online)

Efektywność, organizacja i zarządzanie sobą w czasie poprzez określanie celów i priorytetów

1 Sierpnia 2024, 23:59 4 335,00 zł