Zarządzanie Sprzedaż Kursy online Komunikacja i wystąpienia publiczne Rozwój osobisty Biznes i Przedsiędsiębiorczość Nauka i Edukacja

Motywowanie i rozwój pracowników (online)

location icon
Online
calendar icon
Od 8 lip 9:00 do 9 lip 17:00
ticket icon
Od 3 550,00 zł

Motywowanie i rozwój pracowników (online)

2 dni (16 godzin) - zajęcia online w godz. 9:00-17:00

CEL SZKOLENIA:

Nabycie wiedzy przez kadrę pracowników którzy są lub będą odpowiedzialni za motywowanie i rozwój pracowników w firmie.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK:

 • Zna podstawowe teorie motywacji.
 • Zna koncepcję zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania pracownikami w środowisku wielokulturowym.
 • Zna zasady zarządzania przez cele.
 • Zna metody i narzędzia finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników.
 • Zna zasady tworzenia systemów motywacyjnych. Wie, w jaki sposób powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem (np. ocenianiem, wynagradzaniem, rozwojem).
 • Potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników.
 • Umie dopasować metody i narzędzia motywowania do stanowiska pracy.
 • Umie stworzyć spójny system motywacyjny oparty na jasnych zasadach.
 • Potrafi określać i komunikować pracownikom kryteria doboru metod i narzędzi motywowania.
 • Potrafi przewidywać zachowania pracowników.
 • Potrafi powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem.
 • Jasno komunikuje oczekiwania Wobec pracownika.
 • Tworzy przyjazną atmosferę pracy zachęcając pracowników do angażowania realizowane zadania.
 • Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup pracowników.
 • Docenia wkład pracy podwładnych.


PROGRAM

 1. Charakterystyka najważniejszych teorii motywacji (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
 2. Narzędzia motywacji finansowej i pozafinansowej oraz tworzenie systemów motywacyjnych (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
 3. Zindywidualizowane komunikowanie się i motywowanie poszczególnych pracowników(miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
 4. Rozwój pracowników w aspekcie podnoszenia kompetencji i motywacji (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
 5. Identyfikowanie potrzeb szkoleniowych (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
 6. Opracowywanie indywidualnych planów rozwojowych dla pracownika (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)
 7. Szacowanie efektywności działań rozwojowych dla celów organizacji (miniwykład, dyskusja, studium przypadku)


TRENER
Roman Iwasieczko - trener, coach ICC, master NLP, HR Biznes Partner. Od 2000 roku trener biznesu, kompetencji interpersonalnych, negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich w standardzie HRDBP. W ramach realizowanych projektów zajmuje się rozwojem kadry kierowniczej, tworzeniem zespołów, rekrutacjami i coachingiem. Zarządzał zespołami w międzynarodowych korporacjach oraz w mniejszych polskich firmach. Tworzy i realizuje badania typu AC i DC oraz oceny 360 stopni. Jego motto trenerskie to "Profesjonalizm z poczuciem humoru" - bo nawet najmądrzejsze szkolenia nie mogą być nudne.
Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Motywowanie i rozwój pracowników Motywowanie i rozwój pracowników

Motywowanie i rozwój pracowników

3 Lipca 2024, 23:59 3 550,00 zł