7th European Initiative for Exercise in Medicine Congress in Warsaw

W dniach 21-23 września 2018 roku odbędzie się w Warszawie na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - 7 Europejski Kongres Exercise is Medicine.

W programie przewidziane są zagadnienia z zakresu sportu rekreacyjnego, aktywności fizycznej w różnych chorobach przewlekłych oraz w różnym wieku, motywacja, zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego oraz psychologii sportu.

W ramach kongresu odbędą się 4 wydarzenia:

Wsród wykładowców i prezenterów mamy gości z 7 państw świata w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy.

Zaplanowaliśmy 27 wykładów, 8 warsztatów oraz 8 masterclass podczas konwencji fitnesu medycznego.

Kongres skierowany jest do lekarzy, trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów. Zapraszamy również studentów powyższych kierunków studiów.  

Bilety już do kupienia w zakładce REJESTRACJA! 

Rejestracja dla Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego po linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc474Brtn...

Szczegóły Wydarzenia: https://www.exerciseismedicine.org/poland/support_...On 21-23 September 2018, the 7th European Congress of Exercise is Medicine will be held in Warsaw at Medical University of Warsaw.

The programme includes topics related to recreational sport, physical activity in various chronic diseases and at various ages, motivation, problems related to public health and psychology of sport.

The Congress will include 4 events.

Among the lecturers and presenters we have guests from 7 countries of the world, including the United States, Canada and Europe.

We have planned 27 lectures, 8 workshops and 8 masterclasses during the medical fitness convention.

The Congress is dedicated to doctors, trainers, physiotherapists, nutritionists and psychologists.

We also invite students of the above faculties.

Registration form for Students of Medical University of Warsaw here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc474Brtn...

More information: https://www.exerciseismedicine.org/poland/support_...

Udział bezpłatny

Zarejestruj się

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa dietetyk fizjoterapeuta kongres lekarz medycyna rehabilitant sport trener

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "7th European Initiative for Exercise in Medicine Congress in Warsaw" jest Fundacja Zaskoczeni Wiekiem

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  7th European Initiative for Exercise is Medicine Congress + 1st European Medical Fitness Convention
23 Września 2018 11,43 €
Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Pacjentami/Klientami z dysfunkcją ruchu.

Opis:
Warsztaty przybliżą specyfikę najczęstszych chorób cywilizacyjnych narządu ruchu z jakimi może spotkać się trener. Skoncentrujemy się na wybranych jednostkach chorobowych takich jak: osteoporoza, RZS ( reumatoidalne zapalenie stawów), choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, wybrane wady postawy. Na warsztatach będzie można dowiedzieć się czym jest dana choroba, kogo dotyczy, jakie są objawy, leczenie, wskazania i przeciwwskazania do podjęcia aktywności ruchowej. Przedstawione zostaną ćwiczenia, jakie trener może w bezpieczny sposób zaproponować swojemu podopiecznemu w wybranych jednostkach chorobowych.
Omówione zostaną wskazówki metodyczne do prowadzenia ćwiczeń ruchowych w ramach treningu medycznego. Istotnym elementem treningu medycznego są programy ćwiczeń, które optymalnie wzmacniają i regenerują organizm. Medical fitness korzysta z osiągnięć rehabilitacji, przy czym przejmuje znane z tej dziedziny przybory oraz urządzenia. Istotny jest tu również aspekt treningu funkcjonalnego, dzięki któremu poprawia się równowagę, zwinność, koordynację, postawę ciała, zwiększa się siłę mięśniową, redukuje ryzyko upadków. Trening ten przynosi wiele korzyści dla organizmu człowieka takich jak: uelastycznienie i zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawa stabilizacji kręgosłupa, stawów obwodowych. Wszystko to wiąże się ze zmniejszeniem bólu, który np. może towarzyszyć chorobie zwyrodnieniowej stawów lub chorobom reumatycznym.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.
MOBILITY DYSFUNCTIONS - 3 godzinny Warsztat z Joanna Zabłocka-Leonowicz godz.9.00-12.00

Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Pacjentami/Klientami z dysfunkcją ruchu.

Opis:
Warsztaty przybliżą specyfikę najczęstszych chorób cywilizacyjnych narządu ruchu z jakimi może spotkać się trener. Skoncentrujemy się na wybranych jednostkach chorobowych takich jak: osteoporoza, RZS ( reumatoidalne zapalenie stawów), choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, wybrane wady postawy. Na warsztatach będzie można dowiedzieć się czym jest dana choroba, kogo dotyczy, jakie są objawy, leczenie, wskazania i przeciwwskazania do podjęcia aktywności ruchowej. Przedstawione zostaną ćwiczenia, jakie trener może w bezpieczny sposób zaproponować swojemu podopiecznemu w wybranych jednostkach chorobowych.
Omówione zostaną wskazówki metodyczne do prowadzenia ćwiczeń ruchowych w ramach treningu medycznego. Istotnym elementem treningu medycznego są programy ćwiczeń, które optymalnie wzmacniają i regenerują organizm. Medical fitness korzysta z osiągnięć rehabilitacji, przy czym przejmuje znane z tej dziedziny przybory oraz urządzenia. Istotny jest tu również aspekt treningu funkcjonalnego, dzięki któremu poprawia się równowagę, zwinność, koordynację, postawę ciała, zwiększa się siłę mięśniową, redukuje ryzyko upadków. Trening ten przynosi wiele korzyści dla organizmu człowieka takich jak: uelastycznienie i zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawa stabilizacji kręgosłupa, stawów obwodowych. Wszystko to wiąże się ze zmniejszeniem bólu, który np. może towarzyszyć chorobie zwyrodnieniowej stawów lub chorobom reumatycznym.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.

23 Września 2018 69,67 €
Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Pacjentami/Klientami po operacjach onkologicznych.

Opis:
Warsztat poświęcony ćwiczeniom pilates jako formie terapii i rehabilitacji po operacjach onkologicznych. W szczególności po operacji mastektomii. W trakcie warsztatu przeanalizujemy tą operację medyczną i jej skutki(usunięcie gruczołów, przemieszczenie narządów,zmiany w ruchliwości i zakresie ruchu po usunięciu części otaczających mięśni).Pokażemy historyczny związek z metodą Pilates. Oraz zaproponujemy zestaw ćwiczeń wspomagających odzyskanie pełni zdrowia. Udowodnimy,że protokół ćwiczeń Metody Pilates wspomaga fizjoterapię oraz pozwala szybciej powrócić do pełnej sprawności. A pacjent odzyska siłę,stabilizację oraz poprawi ogólną wytrzymałość organizmu.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska
ONCOLOGY PILATES - 3 godzinny Warsztat z Martą Wawszczyk godz. 9.00-12.00

Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Pacjentami/Klientami po operacjach onkologicznych.

Opis:
Warsztat poświęcony ćwiczeniom pilates jako formie terapii i rehabilitacji po operacjach onkologicznych. W szczególności po operacji mastektomii. W trakcie warsztatu przeanalizujemy tą operację medyczną i jej skutki(usunięcie gruczołów, przemieszczenie narządów,zmiany w ruchliwości i zakresie ruchu po usunięciu części otaczających mięśni).Pokażemy historyczny związek z metodą Pilates. Oraz zaproponujemy zestaw ćwiczeń wspomagających odzyskanie pełni zdrowia. Udowodnimy,że protokół ćwiczeń Metody Pilates wspomaga fizjoterapię oraz pozwala szybciej powrócić do pełnej sprawności. A pacjent odzyska siłę,stabilizację oraz poprawi ogólną wytrzymałość organizmu.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska

23 Września 2018 69,67 €
  EVERYBODY IS TRAINABLE - 3 godzinny Warsztat z Herbert Pilcher godz. 9.00-12.00
23 Września 2018 69,67 €
Opis:
Długoterminowa zmiana zachowań poprzez umożliwienie klientom przyjmowania nowych zachowań związanych z aktywnością fizyczną wykracza poza zwykłe edukowanie ich w zakresie tego, co powinni, a czego nie powinni robić. Warsztaty te pomogą uczestnikom rozwinąć i wykorzystać skuteczne strategie komunikacyjne w celu nawiązania pozytywnych i produktywnych relacji z pacjentami i/lub klientami. Ten 3-godzinny warsztat pozwoli uczestnikom zapoznać się z najlepszymi praktykami w zakresie technik zmiany zachowań i zaangażować ich w praktyczne doświadczenia przekładające się na umiejętności, które mogą być wykorzystane w rzeczywistych warunkach w celu wprowadzenia znaczących zmian w stylu życia.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy będą mogli:
- Ocenić gotowość klienta do zmian i zastosować odpowiednią strategię komunikacji,
- Stosować skuteczne umiejętności komunikacyjne, w tym słuchanie refleksyjne i otwarte zadawanie pytań,
- Wdrażać różne strategie zmiany zachowań, w tym wyznaczać cele i rozwijać skuteczność, w celu ułatwienia trwałej zmiany zachowań.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.
USING BEHAVIOUR CHANGES IN PHYSICAL ACTIVITY - 3 godzinny Warsztat z Prof. Mark Stoutenberg godz. 9.00-12.00

Opis:
Długoterminowa zmiana zachowań poprzez umożliwienie klientom przyjmowania nowych zachowań związanych z aktywnością fizyczną wykracza poza zwykłe edukowanie ich w zakresie tego, co powinni, a czego nie powinni robić. Warsztaty te pomogą uczestnikom rozwinąć i wykorzystać skuteczne strategie komunikacyjne w celu nawiązania pozytywnych i produktywnych relacji z pacjentami i/lub klientami. Ten 3-godzinny warsztat pozwoli uczestnikom zapoznać się z najlepszymi praktykami w zakresie technik zmiany zachowań i zaangażować ich w praktyczne doświadczenia przekładające się na umiejętności, które mogą być wykorzystane w rzeczywistych warunkach w celu wprowadzenia znaczących zmian w stylu życia.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy będą mogli:
- Ocenić gotowość klienta do zmian i zastosować odpowiednią strategię komunikacji,
- Stosować skuteczne umiejętności komunikacyjne, w tym słuchanie refleksyjne i otwarte zadawanie pytań,
- Wdrażać różne strategie zmiany zachowań, w tym wyznaczać cele i rozwijać skuteczność, w celu ułatwienia trwałej zmiany zachowań.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.

23 Września 2018 69,67 €
Opis: Zoga to koncepcja ruchowa dla każdego kto chce osiągnąć swobodę i świadomość ruchu oraz postawy w 4D. Poddaje próbie wszyskie możliwe relacje ciała do grawitacji i tworzy wiele globalnych i lokalnych wektorów ruchu dostępnych w ciele. Uzywa mapy Taśm Anatomicznych (Anatomy Trains) do kierowania prcesem biomechanicznych interwencji wokół tensegracyjnego systemu powięziowego. Asany Jogi są testami funkcjonalnymi i pozycjami wywołującymi rózne wektory pociągania pomiędzy różnymi warstwami powięziowymi. Zoga jest zaprojektowana dla wspierania i osiągania celów Integracji Strukturalnej i stworzenia trwałej zmiany wzorca w organizacji systemu mięśniowo - powięziowego w ludzkim ciele.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.
ZOGA - 3 godzinny Warsztat z Wojciech Cackowski godz. 12.30-15.30

Opis: Zoga to koncepcja ruchowa dla każdego kto chce osiągnąć swobodę i świadomość ruchu oraz postawy w 4D. Poddaje próbie wszyskie możliwe relacje ciała do grawitacji i tworzy wiele globalnych i lokalnych wektorów ruchu dostępnych w ciele. Uzywa mapy Taśm Anatomicznych (Anatomy Trains) do kierowania prcesem biomechanicznych interwencji wokół tensegracyjnego systemu powięziowego. Asany Jogi są testami funkcjonalnymi i pozycjami wywołującymi rózne wektory pociągania pomiędzy różnymi warstwami powięziowymi. Zoga jest zaprojektowana dla wspierania i osiągania celów Integracji Strukturalnej i stworzenia trwałej zmiany wzorca w organizacji systemu mięśniowo - powięziowego w ludzkim ciele.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.

23 Września 2018 69,67 €
Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Pacjentami/Klientami obciążonymi cukrzycą typu 2 oraz osteoporozą.

Opis:
Siedzący tryb życia, coraz większa ilość wygód XXI wieku, nieprawidłowe żywienie oraz brak wystarczającej ilości ruchu przyczyniają się do tego, że na całym świecie wzrasta częstość występowania cukrzycy, szczególnie typu 2 oraz atrofii mięśniowej, której często towarzyszy choroba zwyrodnieniowa stawów.
Trening oporowy to dziś jeden z najbardziej popularnych i efektywnych treningów sportowych. Pozwala w szybkim tempie spalić tkankę tłuszczową, jednocześnie zwiększając siłę i masę mięśniową.
Ale czy to wszystkie jego zalety?
O wpływie treningu siłowego i jego właściwościach szerzej opowiemy w kontekście osób chorych na cukrzycę oraz wskażemy jego zalety w zapobieganiu osteoporozie.
Ponadto przybliżymy w/w jednostki chorobowe, omówimy objawy, sposoby leczenia, wskazania i przeciwwskazania do podjęcia treningu siłowego, tworząc przy tym bogatą bibliotekę ćwiczeń siłowych, którą będzie można zastosować w celach prewencyjnych, a także usprawniających i poprawiających jakość życia obciążonych pacjentów.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.
RESISTANCE TRAINING IN THE PREVENTION OF DIABETES, OSTEOPOROSIS - 3 godzinny Warsztat z Małgorzatą Klimkiewicz godz. 12.30-15.30

Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Pacjentami/Klientami obciążonymi cukrzycą typu 2 oraz osteoporozą.

Opis:
Siedzący tryb życia, coraz większa ilość wygód XXI wieku, nieprawidłowe żywienie oraz brak wystarczającej ilości ruchu przyczyniają się do tego, że na całym świecie wzrasta częstość występowania cukrzycy, szczególnie typu 2 oraz atrofii mięśniowej, której często towarzyszy choroba zwyrodnieniowa stawów.
Trening oporowy to dziś jeden z najbardziej popularnych i efektywnych treningów sportowych. Pozwala w szybkim tempie spalić tkankę tłuszczową, jednocześnie zwiększając siłę i masę mięśniową.
Ale czy to wszystkie jego zalety?
O wpływie treningu siłowego i jego właściwościach szerzej opowiemy w kontekście osób chorych na cukrzycę oraz wskażemy jego zalety w zapobieganiu osteoporozie.
Ponadto przybliżymy w/w jednostki chorobowe, omówimy objawy, sposoby leczenia, wskazania i przeciwwskazania do podjęcia treningu siłowego, tworząc przy tym bogatą bibliotekę ćwiczeń siłowych, którą będzie można zastosować w celach prewencyjnych, a także usprawniających i poprawiających jakość życia obciążonych pacjentów.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.

23 Września 2018 69,67 €
  PHYSICAL ACTIVITY FOR ELDERLY - 3 godzinny Warsztat z Prof. Wojtek Chodźko - Zajko godz. 12.30-15.30
23 Września 2018 69,67 €
Temat Warsztatu:
TRAINING DURING PREGNANCY

Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Kobietami w Ciąży.

Opis:
"Bezpieczna aktywność w ciąży"
Organizm kobiety w trakcie ciąży przechodzi wiele zmian, których znajomość jest niezbędna dla zaplanowania bezpiecznego i skutecznego treningu w zgodzie z fizjologią ciąży. Celem ćwiczeń w tym okresie oprócz poprawy formy, będzie pomoc przy różnych dolegliwościach, profilaktyka dysfunkcji mięśni dna miednicy, problemów z rozejściem mięśni prostych brzucha, przygotowanie do porodu i łatwiejszy powrót do formy po ciąży.

Zaprezentowane ćwiczenia będą pokazane w blokach, z podziałem ze względu na ich główny cel.

Zmiany w układzie ruchu w okresie ciąży:
wpływ ciąży na postawę i sposób poruszania się, możliwe przeciążenia i dolegliwości z tym związane.
- anatomia zmian w układzie ruchu podczas ciąży i ich konsekwencje funkcjonalne;
- dolegliwości o podłożu posturalnym często występujące w okresie ciąży;
- ćwiczenia korekcyjne i funkcjonalne.

Mięśnie głębokie a ciąża:
wpływ mięśni głębokich na stabilizację miednicy i kręgosłupa, podparcie narządów wewnętrznych, mikcję i defekację, funkcje seksualne, w tym poród.
- podstawy anatomii mięśni głębokich;
- trening funkcjonalny dla zdrowia mięśni głębokich;
- powrót do formy po porodzie - reedukacja funkcji mięśni głębokich.

Trening w okresie ciąży a przebieg porodu i połogu:
- fizjologia porodu a cele treningowe;
- połóg - jak wspomóc naturalny powrót do formy;
- ćwiczenia poprawiające świadomość ciała i ruchu, czucie głębokie, ćwiczenia oddechowe, rozluźnienie i relaksacja;

Osoba Prowadząca:
KATARZYNA WITEK-SOKOŁOWSKA i IZABELA DEMBIŃSKA

Czas trwania:
3 godziny

Cena:
300 zł brutto (cena zawiera podatek VAT)

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.
TRAINING DURING PREGNANCY - 3 godzinny Warsztat z Katarzyna Witek i Izabela Dębińska godz. 12.30-15.30

Temat Warsztatu:
TRAINING DURING PREGNANCY

Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Kobietami w Ciąży.

Opis:
"Bezpieczna aktywność w ciąży"
Organizm kobiety w trakcie ciąży przechodzi wiele zmian, których znajomość jest niezbędna dla zaplanowania bezpiecznego i skutecznego treningu w zgodzie z fizjologią ciąży. Celem ćwiczeń w tym okresie oprócz poprawy formy, będzie pomoc przy różnych dolegliwościach, profilaktyka dysfunkcji mięśni dna miednicy, problemów z rozejściem mięśni prostych brzucha, przygotowanie do porodu i łatwiejszy powrót do formy po ciąży.

Zaprezentowane ćwiczenia będą pokazane w blokach, z podziałem ze względu na ich główny cel.

Zmiany w układzie ruchu w okresie ciąży:
wpływ ciąży na postawę i sposób poruszania się, możliwe przeciążenia i dolegliwości z tym związane.
- anatomia zmian w układzie ruchu podczas ciąży i ich konsekwencje funkcjonalne;
- dolegliwości o podłożu posturalnym często występujące w okresie ciąży;
- ćwiczenia korekcyjne i funkcjonalne.

Mięśnie głębokie a ciąża:
wpływ mięśni głębokich na stabilizację miednicy i kręgosłupa, podparcie narządów wewnętrznych, mikcję i defekację, funkcje seksualne, w tym poród.
- podstawy anatomii mięśni głębokich;
- trening funkcjonalny dla zdrowia mięśni głębokich;
- powrót do formy po porodzie - reedukacja funkcji mięśni głębokich.

Trening w okresie ciąży a przebieg porodu i połogu:
- fizjologia porodu a cele treningowe;
- połóg - jak wspomóc naturalny powrót do formy;
- ćwiczenia poprawiające świadomość ciała i ruchu, czucie głębokie, ćwiczenia oddechowe, rozluźnienie i relaksacja;

Osoba Prowadząca:
KATARZYNA WITEK-SOKOŁOWSKA i IZABELA DEMBIŃSKA

Czas trwania:
3 godziny

Cena:
300 zł brutto (cena zawiera podatek VAT)

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.

23 Września 2018 69,67 €
Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Pacjentami/Klientami w zakresie treningu funkcjonalnego.

Opis:
Przeprowadzony warsztat wprowadzi nas w ideę Medical Fitness oraz przedstawi trening funkcjonalny wg konceptu Thera Band®Academy.
Każdy z uczestników będzie miał możliwość spróbować ćwiczeń z oporem elastycznym oraz o charakterze sensomotorycznym.
Uczestnicy warsztatu poznają sposoby wzmacniania i stabilizacji poszczególnych partii ciała przy użyciu prostych technik z małym i wygodnym przyborem jakim jest taśma. Przedstawione zostaną wyniki wieloletnich badań i doświadczeń naukowców i praktyków z całego świata.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska
FUNCTIONAL TRAINING ACCORDING TO THERA BAND® ACADEMY CONCEPT - 3 godzinny Warsztat z Józef Spałek godz. 9.00-12.00

Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Pacjentami/Klientami w zakresie treningu funkcjonalnego.

Opis:
Przeprowadzony warsztat wprowadzi nas w ideę Medical Fitness oraz przedstawi trening funkcjonalny wg konceptu Thera Band®Academy.
Każdy z uczestników będzie miał możliwość spróbować ćwiczeń z oporem elastycznym oraz o charakterze sensomotorycznym.
Uczestnicy warsztatu poznają sposoby wzmacniania i stabilizacji poszczególnych partii ciała przy użyciu prostych technik z małym i wygodnym przyborem jakim jest taśma. Przedstawione zostaną wyniki wieloletnich badań i doświadczeń naukowców i praktyków z całego świata.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska

23 Września 2018 69,67 €
  THE NATIONAL CENTER MEETING - 20.09.2018 godz. 18.00 (for EIM WORLD TEAM)
23 Września 2018 bezpłatny
Zobacz na mapie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa

Polecamy także:

InternetBeta 2018 - beta X

19 Września - 21 Września 304,22 €
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ, Tyczyn

FIWE FITNESS BUSINESS TRADE SHOW 2018

21 Września, 10:00 od 8,13 €
EXPO XXI, Warszawa

Konferencja Fitness PEI V

23 Marca, 08:00 32,28 €
PGE Narodowy, Warszawa

III MIĘDZYNARODOWY KONGRES DIAMENTY SPRZEDAŻY - Warszawa

17 Października, 09:00 - 18:00 od 90,57 €
HOTEL RIVIERA, Olszewnica Nowa/pod Warszawą

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej