To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

7 Września - 8 Września od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - WROCŁAW

22 Listopada, 09:00 - 17:45 od 290,00 zł
Hotel Q ****, 53-334, Wrocław

I Forum Energetyki Rozproszonej

I Forum Energetyki Rozproszonej. Jak uwolnić lokalną energię?

W imieniu organizatorów "I Forum Energetyki Rozproszonej. Jak uwolnić lokalną energię?" pragniemy zaprosić Państwa  do udziału w naszej konferencji. Forum odbędzie się 25 marca br. w Krakowie w Centrum Informatyki AGH przy ul. Kawiory 21. Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)" -  Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Przedmiotem debaty w ramach Forum będą perspektywy i uwarunkowania rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce zarówno na poziomie strategicznym, jak i praktycznym. Przedstawiciele klastrów energii i wiodący eksperci będą identyfikować bariery rozwoju oraz szanse ich przełamania w celu obniżania kosztów energii, zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, pobudzania lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawy stanu środowiska.

Do udziału w Forum zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.


Program

8:00 - 8:45 Rejestracja uczestników

9:00 - 10:30 Sesja 1 Nowy paradygmat energetyki?

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej

9:00 - 9:15 Otwarcie konferencji:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
 • dr hab. Paweł Sobkowicz, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

9:15 - 9:30 Jak uwolnić energię prosumentów? Program Energia Plus - Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

9:30 - 9:45 Jak wykorzystać potencjał energetyki rozproszonej dla rozwoju Polski? - Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

9:45 - 10:00 Trendy i zmiany w sektorze ciepła w dobie energetyki rozproszonej - dr inż. Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska, Konsorcjum Smart Power Grids Polska

10:00 - 10:15 Potencjał rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej w Polsce - prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

10:15 - 10:30 Prezentacja projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)"- Przedstawiciele Ministerstwa Energii, AGH i NCBJ

10:30 - 10:45 Przerwa

10:45 - 12:00 Sesja 2 Wizje transformacji energetycznej
Przewodniczący sesji: dr Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:45 - 11:45 Rola energetyki rozproszonej w systemie energetycznym Polski - dyskusja panelowa przedstawicieli różnych środowisk politycznych i głosy z sali

Moderator: dr Sławomir Kopeć

 • Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • Adam Gawęda, Senator RP
 • dr hab. Zdzisław Gawlik, Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Kasprzak, Poseł na Sejm RP
 • Jerzy Meysztowicz, Poseł na Sejm RP
 • Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

11:45 - 12:00 Klastry energii - szanse i bariery rozwoju - podsumowanie badań ankietowych
prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

12:00 - 12:15 Przerwa

12:15 - 14:15 Sesja 3 Klastry energii - perspektywy rozwoju

Przewodniczący sesji: Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii

12:15 - 12:25 Studium przypadku: Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"- Piotr Budzisz, Pełnomocnik, Henryk Michałek, Kierownik Zespołu Technicznego Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"

12:25 - 13:30 Klastry energii - szanse i bariery rozwoju - dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli certyfikowanych klastrów energii i głosy z sali

Moderator: Piotr Czopek, Ministerstwo Energii

 • Piotr Budzisz, Pełnomocnik Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"
 • dr Artur Dembny, CRK Energia (Koordynator klastra "Ostrowski Rynek Energetyczny")
 • Andrzej Jeżewski, Prezes Promet-Plast, "Pełnomocnik Energetycznego Klastra Oławskiego EKO"
 • Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Ochotnica Dolna (Koordynator klastra "Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica")
 • Ireneusz Perkowski, Dyrektor Departamentu Biura Obrotu Energią, Control Process (Koordynator klastrów "Wałbrzyski Klaster Energetyczny", "Klaster Energii Tomaszów", "Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice")
 • Daniel Raczkiewicz, IEN Energy (Koordynator klastra "energyREGION Michałowo")
 • Maciej Wąż, Pełnomocnik Klastra Energii "Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa", Członek Zarządu KlasGRID

13:30 - 14:30 Przedsiębiorstwa energetyczne w obliczu transformacji - dyskusja panelowa

Moderator: dr Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 • Roman Gabrowski, Prezes Zarządu Tauron Ekoenergia
 • Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu, Energa Wytwarzanie
 • Janusz Mazur, MPEC SA w Krakowie
 • dr Arkadiusz Sekściński, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna
 • Sławomir Szczot, Członek Zarządu ds. Rozwoju, Enea Serwis
 • Tomasz Wilczak, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika

14:30 - 14:45 Przerwa

14:45 - 16:00 Sesja 4 Projekt KlastER a kluczowe aspekty rozwoju energetyki rozproszonej

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

14:45 - 15:45 Jak wspomóc rozwój energetyki rozproszonej? - dyskusja panelowa z udziałem ekspertów i głosy z sali

Moderator: prof. Zbigniew Hanzelka, AGH

 • Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • dr inż. Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska, Konsorcjum Smart Power Grids Polska
 • Anna Paluch, Poseł na Sejm RP
 • Andrzej J. Piotrowski, Doradca Ministra Energii, Wiceprezes Zarządu PGE Systemy
 • prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja
 • Jacek Zimmer, Kancelaria Adwokacka dr. hab. Mariusza Swory

15:45 - 16:00 Podsumowanie Forum oraz zapowiedź dalszych działań w ramach projektu KlastER
Przedstawiciele Ministerstwa Energii, AGH i NCBJ

16:00 - 16:45 Lunch

Zobacz również:

konferencje konferencje w Krakowie wydarzenia Kraków

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "I Forum Energetyki Rozproszonej" jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej