To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

7 Września - 8 Września od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - WROCŁAW

22 Listopada, 09:00 - 17:45 od 290,00 zł
Hotel Q ****, 53-334, Wrocław

Festiwal Zero Waste w Krakowie

Festiwal Zero Waste w Krakowie

13.04.2019 Radio Kraków, al. Juliusza Słowackiego 22

Jak być Zero Waste? Do czego prowadzi nadmierna produkcja? Czy CO2 zmienia klimat i jaki mamy na to wpływ? Dlaczego właściwie plastik jest zły? Jak nie marnować jedzenia i nosić się bardziej eko?

Zapraszamy na pierwszy w Krakowie festiwal o tym jak żyć bez odpadów. Dzień pełen inspiracji - wykłady ekspertów, panele dyskusyjne, warsztaty. Targi, na których kupisz bezodpadowe niezbędniki.


REGULAMIN FESTIWALU ZERO WASTE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Festiwalu Zero Waste, który organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Zero Waste w dniu 13 kwietnia 2019 roku w siedzibie Radia Kraków S.A. przy alei Juliusza Słowackiego 22 w Krakowie.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały na terenie Radia Kraków podczas Festiwalu Zero Waste w czasie jego trwania.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Radia Kraków podczas Festiwalu w czasie jego trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. W celu uczestnictwa w wykładach, panelach dyskusyjnych lub warsztatach konieczne jest wcześniejsze pobranie bezpłatnego, imiennego biletu.
 5. Bilety na wykłady, panele dyskusyjne lub warsztaty można pobrać ze strony evenea.pl.
 6. Każda osoba może pobrać jeden bilet na dany wykład/warsztat. Bilet należy okazać przed wejściem na salę wykładową/warsztatową. Organizatorzy zalecają okazanie biletu w formie elektronicznej.
 7. Każda osoba, która po pobraniu biletu nie będzie mogła uczestniczyć w danym wydarzeniu festiwalu, proszona jest o poinformowanie organizatora do dnia 11.04.2019 poprzez adres festiwal@zero-waste.pl.
 8. Każda osoba uczestnicząca w Festiwalu ma obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać zasad porządku publicznego.
 9. Organizator informuje, że przebieg festiwalu będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 10. Organizator oświadcza, że dane osobowe podane przez Uczestników w trakcie rejestracji będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby zapewnienia wstępu na odbywające się w trakcie Festiwalu wykłady lub warsztaty oraz w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikami.
 11. Poprzez przystąpienie do udziału w Festiwalu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w wyżej wymienionym zakresie.
 12. Organizator oraz Partner Główny Festiwalu - Radio Kraków S.A. zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu Festiwalu w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach edukacyjnych oraz promocyjno - marketingowych.
 13. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora oraz Partnera Głównego Festiwalu - Radio Kraków S.A., w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz Partnera Głównego Festiwalu - Radio Kraków S.A., w publikacjach Organizatora oraz Partnera Głównego Festiwalu - Radio Kraków S.A., a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora oraz Partnera Głównego Festiwalu - Radio Kraków S.A. a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 14. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego ani przez Partnera Głównego Festiwalu - Radio Kraków S.A. w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Zobacz również:

inne inne w Krakowie wydarzenia Kraków

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Festiwal Zero Waste w Krakowie" jest Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej