Rodzaj Dostępne do Liczba
REZERWACJA MIEJSCA JEST BEZPŁATNA. REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 50,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DOKONANIA REZERWACJI.

Całości płatności należy dokonać przelewem do dnia 20.03.2020 (piątek).

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !
18.04.2020 - Średniowieczne miasto i amerykańskie bizony. Kurozwęki i Szydłów. [Wycieczka autokarowa]

REZERWACJA MIEJSCA JEST BEZPŁATNA. REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 50,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DOKONANIA REZERWACJI.

Całości płatności należy dokonać przelewem do dnia 20.03.2020 (piątek).

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

dostępnych: 28

15 Kwietnia 2020, 22:00

Podczas tego wyjazdu zwiedzimy średniowieczne miasto oraz zatrzymamy się w pałacu obok którego pasą się amerykańskie bizony.

Pałac w Kurozwękach jest jednym z niewielu zabytków w Polsce, pozwalający prześledzić ewolucję siedziby szlacheckiej, od obronnego zamku rycerskiego do wspaniałej rezydencji barokowo-klasycystycznej.

Średniowieczna warownia na planie owalu została założona na sztucznym nasypie, na terenie zalewowym rzeki Czarnej około XIV wieku, w okresie największej świetności rodu Kurozwęckich. 

Z rąk rodu Kurozwęckich zamek przechodził kolejno w ręce Lanckorońskich, Sołtyków i Popielów.

W roku 1989 starania o odzyskanie majątku podjął mieszkający w Polsce przedwojenny jego właściciel, ksiądz infułat Marcin Popiel, długoletni proboszcz parafii Szewna koło Ostrowca Świętokrzyskiego.

Tuż po jego śmierci, w 1991 roku, ruina pałacu i część parku została odkupiona przez prawowitych właścicieli. W imieniu rodziny posiadłość objął Jean Martin Popiel i już w roku 1992 rozpoczął prace porządkowo - remontowe, mające na celu przywrócenie historycznej świetności zamkowi.

W muzeum w pałacu w Kurozwękach znajdują się pamiątki rodziny Popielów, oraz galeria obrazów Józefa Czapskiego. W muzeum oprócz rodzinnych fotografii można zobaczyć bardzo piękne i cenne obrazy, srebra, zegary, odznaczenia, książki, porcelanę i wiele różnych pamiątkowych przedmiotów.

Hodowla Bizonów w Kurozwękach. Bizony sprowadzone zostały do Kurozwęk w grudniu 2000 roku w celach hodowlanych i agroturystycznych. Stado bizonów oglądać można w naturalnych warunkach. Wszystko wskazuje na to, że stado zaaklimatyzowało się bez problemów. Od założenia hodowli przybyło już ponad 60 sztuk młodych. W sumie stado liczy około 80 osobników.

Szydłów. Pierwsza pisemna wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1191 roku. Oznacza to, iż Szydłów już wtedy posiadał prawa miejskie. W połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki otacza miasto murami obronnymi, rezydencję królewską przekształca w warowny zamek i wznosi okazały kościół.

Długość murów wynosiła 1080 metrów a ich grubość dochodziła do 1,8 metra.

Powstała w ten sposób obronna warownia o powierzchni 6,5 ha, będąca jedną z kilkunastu największych, broniących granic Małopolski.

Układ urbanistyczny XIV wiecznego miasta zachował się do dzisiaj a otaczają Starówkę potężne mury obronne kryjące architektoniczne perełki średniowiecznego grodu.

Z tego powodu Szydłów jest miastem unikatowym, porównywanym do francuskiego Carcassonne.

W trakcie naszego wyjazdu będziemy mogli zwiedzić pałac w Kurozwękach, hodowlę bizonów oraz przez około dwie i pół godziny spacerować po Szydłowie odkrywając jego zabytki pod opieką lokalnego przewodnika.

PROGRAM RAMOWY

 • Spotykamy się w sobotę 18 kwietnia 2020 o godzinie 6:45 na placu Bankowym w rejonie pomnika Juliusza Słowackiego.
 • O godzinie 7:00 odjazd w kierunku Kurozwęk. W drodze przewidywany około 20 minutowy postój.
 • 11:00 przyjazd do Kurozwęk i spotkanie z lokalnym przewodnikiem.
 • Zwiedzanie pałacu w Kurozwękach.
 • Wizyta na farmie bizonów.13:00 Obiad w restauracji przy pałacu. (Cena wycieczki NIE ZAWIERA kosztu obiadu).
 • Po obiedzie przejazd do Szydłowa.
 • 14:30 spotkanie z przewodnikiem w Szydłowie i zwiedzanie miasta - między innymi plac Zamkowy (Zamek i Muzeum Zamków Królewskich)/Synagoga, Kościół Wszystkich Świętych.
 • Około godziny 17:00 wyjazd w kierunku Warszawy.

  Planowany powrót około godziny 21:00

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOSZT WYCIECZKI - 177,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku.

Cena obiadu w restauracji przy pałacu - około 30,00 PLN. Istnieje możliwość zamówienia posiłku (I i II danie oraz napoje). Menu zostanie przesłane bliżej terminu wyjazdu.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 50,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DOKONANIA REZERWACJI. Jeśli ktoś sobie życzy, może od razu dokonać wpłaty całości kwoty.

Całości płatności należy dokonać przelewem do dnia 20.03.2020 (piątek).

 • Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 35 osób.
 • Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.
 • Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl


Dane do przelewu (
W tytule przelewu prosimy wpisać hasło "SZYDŁÓW")

Arktour WHU ul. Egejska 11/02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

Wycieczkę pilotuje Arkadiusz Żołnierczyk.

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt: Arktour

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Dane zbierane są poprzez Platformę Biletową "Evenea" przestrzegającą zasad polityki ochrony prywatności:
https://evenea.pl/polityka-prywatnosci

Zobacz również:

kultura i sztuka kultura i sztuka w 28-200 staszów wydarzenia 28-200 Staszów