Prawo i Podatki Polityka i Gospodarka

Szkolenie "Mediacje sądowe i pozasądowe"

location icon
Śródmiescie, Warszawa Warszawa
calendar icon
Od 20 sie 8:30 do 28 sie 17:00

Szkolenie "Mediacje sądowe i pozasądowe"

Ukończenie szkolenia uprawnia do wpisania się na listę Stałych Mediatorów

Termin: 20-21 oraz 27-28 sierpnia 2022 roku

Wykład interaktywny oraz warsztaty

Dlaczego warto wybrać szkolenie organizowane przez Fundację Wsparcia Prawnego "Po Twojej Stronie"?

Organizujemy szkolenia dla mediatorów oparte o najwyższe standardy, angażujemy aż troje trenerów - praktyków. Zajęcia z nami, to przede wszystkim warsztaty i solidna dawka wiedzy. Kończąc nasze szkolenie możesz ubiegać się o wpis na listę stałych mediatorów w każdym sądzie okręgowym w Polsce

Kogo zapraszamy?

Przede wszystkim naszą ofertę kierujemy do:

 • prawników,
 • pedagogów, psychologów
 • nauczycieli,
 • pracowników pomocy społecznej,
 • pracowników HR,
 • kadry zarządzającej w organizacji.

Zgłoszenie telefoniczne: +48 530919513 lub na adres e-mailowy fundacji: biuro@fundacja-prawna.org.pl

MIEJSCE: Warszawa

Zajęcia odbywają się w dwa weekendy: w soboty w godz. 8:30 - 17:30 oraz w niedziele w godz. 8:30 - 17:00.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania funkcji mediatora.

W trakcie szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat konfliktu, jego funkcji, diagnozy, metod zarządzania. Część zajęć będzie poświęcona również zasadom efektywnej komunikacji.

Pokażemy uczestnikom na czym polega praca mediatora, jak wygląda jego warsztat pracy i jak się nim sprawnie posługiwać. W formie warsztatowej popracujemy w grupach symulując różne scenariusze mediacyjne, poćwiczymy sporządzanie ugód.

Uczestnicy będą mieli szansę na rozwinięcie umiejętności interpersonalnych w obszarze:
- komunikacji,

- wygaszania emocji,

- zarządzania procesami grupowymi.

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia może być także wykorzystana w innych sferach zawodowych i osobistych.

Ukończenie szkolenia daje szansę zdobycia przez Uczestników kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy psychologii emocji
 2. Dynamika konfliktu oraz zasady zarządzania nim.
 3. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
 4. Techniki komunikacji w kontekście zadań mediatora
 1. Prawno-organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego:
  1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych.
 2. mediacja w sporach cywilnych
 3. mediacja sądowa a umowna - różnice
 4. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
  3. Zasady koordynacji działań i współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
  4. Dokumentacja w pracy mediatora.
  5. Standardy postępowania mediacyjnego na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

III. Podstawowe zasady oraz elementy mediacji:
1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
2. Zasady mediacji.
3. Przesłanki pozytywne i negatywne stosowania mediacji.

 1. Mediator: obowiązki i wymagania.
  5. Etyka zawodowa mediatorów.
 2. Etapy mediacji.
 3. Warsztat pracy mediatora.
 4. Dziecko w mediacji.
 1. Warsztaty w zakresie:
  1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym nauka tzw. "monologu mediatora" i zawierania umowy o mediację.
  2. Biegłości i umiejętności prowadzenia spotkań mediacyjnych zgodnie z zasadami i z uwzględnieniem odpowiednich technik mediacyjnych.
  3. Umiejętności komunikacyjnych mediatora.
  4. Zdolności dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
  5. Wspierania stron w pracy nad rozwiązaniem sporu.
  6. Umiejętność sporządzania ugody - prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
  7. Ko-mediacja.
  8. Umiejętność współpracy ze specjalistami merytorycznymi.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów - "Niezbędnik mediatora".

CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy opracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

KONSULTACJE POSZKOLENIOWE dla każdego Uczestnika:
Każdy z Uczestników może liczyć na wsparcie po ukończeniu szkolenia.

Cena: 2 900 zł

tel. 530919513

biuro@fundacja-prawna.org.pl


Prowadzący: 3 prowadzących: psycholog, prawnik - mediator, pedagog - mediator

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Szkolenie: Mediator sądowy i pozasądowy
Ukończenie szkolenia uprawnia do wpisania się na listę Stałych Mediatorów

Termin: 20-21 oraz 27-28 sierpnia 2022 rokuWykład interaktywny oraz warsztatyDlaczego warto wybrać szkolenie organizowane przez Fundację Wsparcia Prawnego "Po Twojej Stronie"?Organizujemy szkolenia dla mediatorów oparte o najwyższe standardy, angażujemy aż troje trenerów - praktyków. Zajęcia z nami, to przede wszystkim warsztaty i solidna dawka wiedzy. Kończąc nasze szkolenie możesz ubiegać się o wpis na listę stałych mediatorów w każdym sądzie okręgowym w PolsceKogo zapraszamy?Przede wszystkim naszą ofertę kierujemy do:

prawników,
pedagogów, psychologów
nauczycieli,
pracowników pomocy społecznej,
pracowników HR,
kadry zarządzającej w organizacji.
Zgłoszenie telefoniczne: +48 530919513 lub na adres e-mailowy fundacji: biuro@fundacja-prawna.org.plMIEJSCE: Warszawa

Zajęcia odbywają się w dwa weekendy: w soboty w godz. 8:30 - 17:30 oraz w niedziele w godz. 8:30 - 17:00.Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania funkcji mediatora.W trakcie szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat konfliktu, jego funkcji, diagnozy, metod zarządzania. Część zajęć będzie poświęcona również zasadom efektywnej komunikacji.

Pokażemy uczestnikom na czym polega praca mediatora, jak wygląda jego warsztat pracy i jak się nim sprawnie posługiwać. W formie warsztatowej popracujemy w grupach symulując różne scenariusze mediacyjne, poćwiczymy sporządzanie ugód.Uczestnicy będą mieli szansę na rozwinięcie umiejętności interpersonalnych w obszarze:
- komunikacji,

- wygaszania emocji,

- zarządzania procesami grupowymi.

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia może być także wykorzystana w innych sferach zawodowych i osobistych.Ukończenie szkolenia daje szansę zdobycia przez Uczestników kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawy psychologii emocji
Dynamika konfliktu oraz zasady zarządzania nim.
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
Techniki komunikacji w kontekście zadań mediatora
Prawno-organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego:
1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych.
mediacja w sporach cywilnych
mediacja sądowa a umowna - różnice
Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady koordynacji działań i współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Dokumentacja w pracy mediatora.
5. Standardy postępowania mediacyjnego na gruncie prawa polskiego i europejskiego.
III. Podstawowe zasady oraz elementy mediacji:
1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
2. Zasady mediacji.
3. Przesłanki pozytywne i negatywne stosowania mediacji.

Mediator: obowiązki i wymagania.
5. Etyka zawodowa mediatorów.
Etapy mediacji.
Warsztat pracy mediatora.
Dziecko w mediacji.


Warsztaty w zakresie:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym nauka tzw. "monologu mediatora" i zawierania umowy o mediację.
2. Biegłości i umiejętności prowadzenia spotkań mediacyjnych zgodnie z zasadami i z uwzględnieniem odpowiednich technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjnych mediatora.
4. Zdolności dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
5. Wspierania stron w pracy nad rozwiązaniem sporu.
6. Umiejętność sporządzania ugody - prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
7. Ko-mediacja.
8. Umiejętność współpracy ze specjalistami merytorycznymi.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów - "Niezbędnik mediatora".CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy opracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.KONSULTACJE POSZKOLENIOWE dla każdego Uczestnika:
Każdy z Uczestników może liczyć na wsparcie po ukończeniu szkolenia.Cena: 2 900 zł

tel. 530919513

biuro@fundacja-prawna.org.pl
Zostań mediatorem

Szkolenie: Mediator sądowy i pozasądowy
Ukończenie szkolenia uprawnia do wpisania się na listę Stałych Mediatorów

Termin: 20-21 oraz 27-28 sierpnia 2022 rokuWykład interaktywny oraz warsztatyDlaczego warto wybrać szkolenie organizowane przez Fundację Wsparcia Prawnego "Po Twojej Stronie"?Organizujemy szkolenia dla mediatorów oparte o najwyższe standardy, angażujemy aż troje trenerów - praktyków. Zajęcia z nami, to przede wszystkim warsztaty i solidna dawka wiedzy. Kończąc nasze szkolenie możesz ubiegać się o wpis na listę stałych mediatorów w każdym sądzie okręgowym w PolsceKogo zapraszamy?Przede wszystkim naszą ofertę kierujemy do:

prawników,
pedagogów, psychologów
nauczycieli,
pracowników pomocy społecznej,
pracowników HR,
kadry zarządzającej w organizacji.
Zgłoszenie telefoniczne: +48 530919513 lub na adres e-mailowy fundacji: biuro@fundacja-prawna.org.plMIEJSCE: Warszawa

Zajęcia odbywają się w dwa weekendy: w soboty w godz. 8:30 - 17:30 oraz w niedziele w godz. 8:30 - 17:00.Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania funkcji mediatora.W trakcie szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat konfliktu, jego funkcji, diagnozy, metod zarządzania. Część zajęć będzie poświęcona również zasadom efektywnej komunikacji.

Pokażemy uczestnikom na czym polega praca mediatora, jak wygląda jego warsztat pracy i jak się nim sprawnie posługiwać. W formie warsztatowej popracujemy w grupach symulując różne scenariusze mediacyjne, poćwiczymy sporządzanie ugód.Uczestnicy będą mieli szansę na rozwinięcie umiejętności interpersonalnych w obszarze:
- komunikacji,

- wygaszania emocji,

- zarządzania procesami grupowymi.

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia może być także wykorzystana w innych sferach zawodowych i osobistych.Ukończenie szkolenia daje szansę zdobycia przez Uczestników kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawy psychologii emocji
Dynamika konfliktu oraz zasady zarządzania nim.
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
Techniki komunikacji w kontekście zadań mediatora
Prawno-organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego:
1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych.
mediacja w sporach cywilnych
mediacja sądowa a umowna - różnice
Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady koordynacji działań i współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Dokumentacja w pracy mediatora.
5. Standardy postępowania mediacyjnego na gruncie prawa polskiego i europejskiego.
III. Podstawowe zasady oraz elementy mediacji:
1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
2. Zasady mediacji.
3. Przesłanki pozytywne i negatywne stosowania mediacji.

Mediator: obowiązki i wymagania.
5. Etyka zawodowa mediatorów.
Etapy mediacji.
Warsztat pracy mediatora.
Dziecko w mediacji.


Warsztaty w zakresie:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym nauka tzw. "monologu mediatora" i zawierania umowy o mediację.
2. Biegłości i umiejętności prowadzenia spotkań mediacyjnych zgodnie z zasadami i z uwzględnieniem odpowiednich technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjnych mediatora.
4. Zdolności dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
5. Wspierania stron w pracy nad rozwiązaniem sporu.
6. Umiejętność sporządzania ugody - prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
7. Ko-mediacja.
8. Umiejętność współpracy ze specjalistami merytorycznymi.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów - "Niezbędnik mediatora".CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy opracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.KONSULTACJE POSZKOLENIOWE dla każdego Uczestnika:
Każdy z Uczestników może liczyć na wsparcie po ukończeniu szkolenia.Cena: 2 900 zł

tel. 530919513

biuro@fundacja-prawna.org.pl

już niedostępne 1 900,00 zł -