Zapisy na zajęcia językowe 2023/2024

location icon
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
calendar icon
Od 16 paź 8:00 do 21 cze 23:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Parkowicze!

Zapraszamy do zapisywania się na kurs języka angielskiego!


W tym roku kontynuujemy zajęcia językowe ze Szkołą "Universus" w trybie on-line.
Osoby chcące wziąć udział w zajęciach prosimy o zapoznanie się ze zobowiązaniem i regulaminem uczestnictwa. 

Przydział do grupy językowej zostanie ustalony na podstawie testu pozycyjnego online. Test zajmie około 30 minut, prosimy o wypełnienie go jak najszybciej po zapisach.

Zgłoszenie oraz test należy wypełnić do dnia 01.10.2023 (niedziela). Decyduje kolejność zgłoszeń. 


Limit zgłoszeń: Każda firma może zgłosić maksymalnie 2 pracowników na dany język. Jeśli liczba zgłoszeń z firmy przekroczy w/w limit wówczas kolejne zgłoszenia trafią na listę rezerwową i w przypadku pojawienia się wolnych miejsc osoby z listy rezerwowej będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach. Na zajęcia mogą zapisywać się tylko firmy, mające możliwość przyjęcia pomocy de minimis na zajęcia językowe.

Kontakt: Martyna Jankowska, e-mail: ppnt@ppnt.pl, tel. 58 880 81 41


Zajęcia trwają 60 min i odbywają się raz w tygodniu, do wyboru są godziny poranne i popołudniowe.
Poszczególne grupy zostaną uruchomione pod warunkiem zapisania się odpowiedniej liczby uczestników.

Godziny i grupy mogą ulec nieznacznym zmianom


Harmonogram zajęć

Poniedziałek
Język angielski B1, godzina: 8:30-09:30
Język angielski B1, godzina: 16:00-17:00

Wtorek

Język angielski B2, godzina: 8:30-09:30
Język angielski B2, godzina: 16:00-17:00

Środa
Język angielski B1/B2, godzina: 8:30-09:30
Język angielski B1/B2, godzina: 16:00-17:00

Czwartek

Język angielski C1, godzina: 8:30- 09:30
Język angielski C1, godzina: 16:00-17:00 

---

Klauzula informacyjna*/**:

1.Administratorem danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, e-mail: [email protected], tel. 58 880 21 50.

2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3.Dane będą przetwarzane w następujących celach:

3.1. związanych z zapisem i uczestnictwem w zajęciach językowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3.2. rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994 r. o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:

4.1. trwania kursu językowego lub do czasu cofnięcia zgody oraz po zakończeniu kursu językowego w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

4.2.do czasu cofnięcia zgody;

4.3.do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 8 poniżej;

5.Podanie danych jest:

5.1.dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwa realizacja celu dla których dane zostały zebrane (zapis na zajęcia językowe);

6.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową w szczególności wynikające z oferty wsparcia lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

8.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: [email protected].

Oraz przy formularzu rejestracji zgodę do zaznaczenia:

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia - jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni jako Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych w zakresie określonym w poniższej Klauzuli Informacyjnej RODO. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane tj. udział w kursie językowym.*

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Zajęcia językowe PPNT Gdynia
Wyprzedane Brak wolnych miejsc