Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS 2024 i XXIII Warsztaty PIFS

location icon
ApartHotel Termy Uniejów ul. Termalna 1, Uniejów
calendar icon
Od 14 cze 10:00 do 15 cze 14:30
ticket icon
Od 0,00 zł

Z myślą o Waszych potrzebach i oczekiwaniach przygotowaliśmy program warsztatów, w ramach których Eksperci z zakresu AI pokażą, jak efektywnie wdrażać nowoczesne rozwiązania w codziennej pracy, specjaliści od edukacji cyfrowej przedstawią najnowsze narzędzia i metody, a praktycy dostępności wskażą, jak uczynić Wasze szkolenia bardziej inkluzywnymi. Zarejestruj się już dziś i zapewnij sobie udział w wyjątkowym wydarzeniu. Poznaj innych członków Izby, wymień się doświadczeniami
i nawiąż cenne kontakty biznesowe. To doskonała okazja do budowania relacji i współpracy z innymi profesjonalistami z branży szkoleniowej.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich firm członkowskich na


W tym roku zapraszamy Państwa na dni 14 czerwca 2024 r. na godz. 10:00 i 15 czerwca 2024 r. na godz. 09:00.

Wydarzenie zostanie zrealizowane w formie stacjonarnej w APARTHOTELTermy Uniejów

ul. Termalna 1, 99-210 W Uniejowie (Aparthotel****). Wysoki standard wyposażenia gwarantuje wypoczynek i relaks w dogodnych warunkach w samym sercu Term Uniejów. Dla gości Hotelu w cenie noclegu zagwarantowane są 2h w Termach Uniejów, basen hotelowy, sauny, siłownia. Hotel to nie tylko miejsce wypoczynku, ale też wytężonej pracy. Centrum konferencyjne dostępne w Aparthotelu Termy Uniejów proponuje jedną z najlepszych ofert biznesowych w województwie łódzkim. Do dyspozycji Gości przygotowano Centrum konferencyjne o powierzchni 745 m2 składa się z sześciu, w pełni wyposażonych sal konferencyjnych oraz obszernego foyer. W przypadku konferencji z dużą ilością gości istnieje możliwość połączenia czterech największych sal w jedną. Wszystkie sale konferencyjne wyposażone są w rzutniki multimedialne, flipcharty oraz wskaźniki laserowe. Istnieje możliwość połączenia ze sobą wszystkich sal. Pracownicy Hotelu będą służyć wsparciem na każdym kroku i postarają się aby zrealizowane wydarzenie zapadło w pamięci uczestników Walnego Zgromadzenia PIFS.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PIFS

Godz. 15.30 - 19.00 Walne Zgromadzenie PIFS

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia, prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4. Uchwalenie porządku obrad
5. Uchwalenie Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej w wyborach.
6. Wybór komisji Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PIFS za 2023 rok
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
11. Przedstawienie projektu i uzasadnienia uchwały w sprawie zmian regulaminu Rady PIFS
12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady,
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
e) udzielenie absolutorium Radzie,
f) udzielenie absolutorium członkom Zarządu
g) w sprawie zmian regulaminu Rady PIFS
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Program ramowy XXIII Warsztatów oraz Walnego Zgromadzenia PIFS 2024:

Program ramowy w dniu 14 czerwca (piątek, sala Konferencyjna nr 3, I piętro):

  • od 10.00 Powitalna kawa i rejestracja uczestników, XXIII WARSZTATY
  • 10.30 - 13.30 XXIII WARSZTATY - cz. I
  • 14.30 -15.30 Lunch
  • 15.30 - 19.00 Walne Zgromadzenie PIFS, szczegółowy porządek obrad: TUTAJ
  • 19.30-21.30 Kolacja i networking (RESTAURACJA)

W dniu 15 czerwca (sobota, warsztaty równolegle :I Sala konferencyjna nr 3, I piętro do 100 osób, II Sala nr 5 I piętro - sala do 20 osób, III Sala nr 6 I piętro - mała sala do 20 osób)

  • 9.00 - 13.30 XXIII Warsztaty PIFS - cz. II
  • 13.30 -14.30 Lunch
  • 14.30 - 15.00 wyjazd

XXIII WARSZTATY PIFS 2024

Wzorem lat ubiegłych, na część warsztatową przygotowujemy szereg ciekawych i ważnych informacji bardzo przydatnych do prowadzenia firmy szkoleniowej.
Szczegóły: Pobierz

14.06.2024 r. XXIII WARSZTATY cz. I - Sala konferencyjna nr 3 - I piętro

10:30-11:20 Fundusze unijne w nowej perspektywie 2021-2027 - WALIDACJA (30 min) + dyskusja moderowana (20 min), Anna Nikowska Główny Specjalista Wydział Edukacji i Zdrowia Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11:20 -11:50 Nowości dot. audytów usług rozwojowych i podmiotów BUR - walidacja, dostępność, BHP, Wojciech Wasiak , kierownik sekcji audytu Departamentu Usług Rozwojowych, PARP (30 min)
Rozporządzenie Mirr z 28 lipca 2023 r w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe wprowadziło nowe wymogi w zakresie potencjału technicznego
i kadrowego, dla podmiotów oferujących dofinansowane usług w BUR. Ich celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług oferowanych w Bazie.

Nowością w planowanych audytach podmiotów BUR będzie weryfikacja spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu i Regulaminie BUR w zakresie walidacji
i dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz warunków BHP. Podczas prezentacji omówione zostaną szczegółowe obszary weryfikacji.

11:50-12:20 Wszystko o konkursie Usługi rozwojowe 4.0, Monika Jaworska, kierownik w Departamencie Usług Rozwojowych, PARP (30 min)
Uruchomiony w tym roku konkurs Usługi rozwojowe 4.0 przeznaczony jest dla firm szkoleniowo-doradczych zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
z możliwością świadczenia usług z dofinansowaniem. Środki w ramach konkursu można przeznaczyć na zakup licencji, która pozwoli na stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub stworzenie nowych technologii, w tym także dla form zdalnych usług. Konkurs skierowany jest do tych firm, które chcą zwiększyć swój potencjał i poprawić jakość świadczonych usług.

Podczas prezentacji przedstawione zostaną główne założenia projektu, warunki udziału i skorzystania z dofinansowania w ramach projektu Usługi rozwojowe 4.0. Omówione zostaną także szczegółowo informacje na co można przeznaczyć środki w ramach konkursu.

Wsparciem w spotkaniu na miejscu będzie służyć Aleksandra Berg-Koza, zastępczyni dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych, PARP

12.20-12.40 Usługi Rozwojowe 4.0 "Licencje dla sektora" z perspektywy operatora - Joanna Parchem, Dyrektor Obszaru Digitalizacji, GRUPA ODITK, Ekspert ds. oceny wniosków w obszarze zdalnych form rozwojowych (20 min)

Jako jeden z trzech operatorów uruchomionego w tym roku konkurs Usługi rozwojowe 4.0 chętnie podzielimy się praktycznymi spostrzeżeniami z pierwszych miesięcy oceny wniosków.
Projekt stanowi wyjątkową możliwości rozwoju usług dla podmiotów szkoleniowych zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych świadczących usługi z możliwością dofinansowania.
Dzięki temu wsparciu firmy mają szansę stworzyć, rozwinąć i wprowadzić do swojej oferty nowe formy usług rozwojowych lub nowe technologie otrzymując inspiracje, wsparcie i dostęp do zaplecza merytorycznego, technologicznego i organizacyjnego uznanych na świecie Licencjodawców.
Jak napisać dobry wniosek? Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pozytywnej oceny pomysłu? Na co zwracać szczególną uwagę, a czego unikać? Co jest kwalifikowalne, a co nie?
Co świadczy o tym, że wniosek jest dobry? Na co oceniający zwracają szczególną uwagę?
O tym wszystkim chcemy mówić by dobre pomysły i przyznane dofinansowanie przyniosły oczekiwany rezultat w postaci realnego wpływu na poprawę jakości usług rozwojowych.

12:40-13:00 Przerwa

13:00-13:30 SUS 3.0 - założenia. Prelegent Tomasz Radkiewicz, Członek Zarządu PIFS, współwłaściciel Firmy Szkoleniowej Trakt Sp. z o.o.
Czym SUS 3.0 różni się od SUS 2.0? Czy będzie trudniej zdobyć certyfikat? Jak się przygotować do wdrożenia SUS 3.0 w firmie? Po co ta zmiana? - na te pytania odpowiemy prezentując nowy SUS 3.0.

13:30-14:30 Niespodzianka dnia

14:30-15.30
Lunch

15:30-19.00 Walne Zgromadzenie PIFS 2024

19:30-21:30 Kolacja i networki w RESTAURACJI

15.06.2024 r. XXIII WARSZTATY cz. II Sala nr 3 I piętro do 100 osób
Nitka I
: Projektowanie - metodycy, praktycy projektujący usługi

9:00-11:00 "Dostępność cyfrowa" Prowadzący: Joanna Kasprzak-Dżyberti i Adam Pistelok

W programie warsztatu znajdziesz:

1. WCAG i dostępność cyfrowa w skrócie.
2. Przydatne strony i narzędzia, które są związane z dostępnością cyfrową.
3. Na co należy zwracać uwagę, z punktu widzenia dostępności cyfrowej, przy danej grupie osób ze specjalnymi potrzebami?
4. Zasady tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint i .pdf).

Adam Pistelok: specjalista ds. dostępności cyfrowej 
Joanna Kasprzak-Dżyberti: Pełnomocnik Zarządu PIFS w woj. dolnośląskim i woj. opolskim, właściciel firmy Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak-Dżyberti

11.00-11:15 przerwa

11:15-13:15 "Definiowanie potrzeb klienta metodą Design Thinking" Prowadząca: Justyna Jurczyk
Warsztaty Design Thinking to innowacyjne podejście, które pomaga zrozumieć i zdefiniować potrzeby szkoleniowe klienta.
Podczas tych warsztatów uczestnicy przechodzą przez pięć kluczowych etapów: Empatię, Definiowanie, Generowanie Pomysłów, Prototypowanie i Testowanie. Warsztaty Design Thinking nie tylko pomagają zdefiniować rzeczywiste potrzeby szkoleniowe klienta, ale także angażują uczestników w proces współtworzenia, co zwiększa szanse na wypracowanie trafnych i efektywnych rozwiązań. Dzięki temu podejściu uczestnicy rozwijają umiejętności kreatywnego myślenia, empatii i współpracy, co ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

Justyna JurczykManagerka z ponad 10-letnim stażem, aktywnym wykładowcą oraz trenerem biznesu i prawa, z zrealizowanymi już ponad 15.000 godzinami szkoleniowymi. Absolwentka prawa i filologii angielskiej, na co dzień pełni funkcję dyrektora zarządzającego w międzynarodowej firmie budowlanej, wcześniej dyrektora działu HR. Swoją karierę zaczynała w administracji publicznej pracując Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której specjalizuje się w doradztwie biznesowym i prawnym, prowadzeniu kursów i szkoleń oraz mediacjach sądowych.

15.06.2024 r. XXIII WARSZTATY cz. II Sala nr 5 I piętro - do 20 osób
Nitka II
: Cyfryzacja - dla wszystkich

9:00-11:00 "Praktyczne wykorzystanie AI w działalności firmy szkoleniowej" Prowadzący: Maciej Michalewski
Podczas warsztatu nauczysz się, jak wykorzystać narzędzia AI do usprawniania codziennej pracy. Skupimy się na zarządzaniu komunikacją wewnętrzną
i zewnętrzną, tworzeniu ofert oraz gromadzeniu i przekazywaniu wiedzy o szkoleniach i procedurach obowiązujących w Twojej firmie szkoleniowej. Dowiesz się, jak szybko rozpocząć korzystanie ze sztucznej inteligencji, aby zwiększyć efektywność i precyzję działań.

Proszę, abyś przyniósł laptopa z dostępem do Internetu, co będzie niezbędne do aktywnego udziału w zajęciach.

Maciej Michalewskima 13 lat doświadczenia w automatyzacji pracy i procesów biznesowych. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywał, zakładając i rozwijając dwa startupy, gdzie odpowiadał za sprzedaż, realizację usług, szkolenie zespołów oraz wdrażanie technologii opartych na sztucznej inteligencji. Maciej nie tylko zarządza startupem, ale również dzieli się swoją wiedzą na blogu w newsletterze HR & Tech, który ma ponad 3 tysiące subskrybentów. Dzięki bogatemu doświadczeniu, zdolnościom dydaktycznym oraz opieraniu szkoleń o rzeczywiste przykłady, Maciej uznawany jest za praktyka, który dostarcza konkretne i gotowe rozwiązania. Szkolenia z zakresu AI Maciej prowadzi dla najbardziej rozpoznawalnych firm szkoleniowych, gdzie regularnie otrzymuje najwyższe oceny w anonimowych badaniach satysfakcji uczestników.


11.00-11:15 przerwa

11:15-13:15 "Praktyka wejścia w edukację cyfrową" Prowadzący: Sławomir Łais i Piotr Maczuga
Czy wykorzystanie zdalnych, cyfrowych usług do zwiększenia zysków, realizacji pasywnego przychodu i bezpiecznego rozwoju biznesu jest trudne? Raczej złożone
i jak wszystko nowe, wymaga wprawy. Siedzimy w cyfrowej edukacji od lat i często towarzyszymy organizacjom szkoleniowym w rozwoju cyfrowym. Chcemy tą praktyką się podzielić, żebyś nie musiał płacić za błędy, o których lepiej posłuchać niż doświadczać.

Mamy sposób na rozłożenie tego złożonego wyzwania na czynniki pierwsze. Podzielimy się "mykami", które pozwolą ci zaoszczędzić mnóstwo czasu i łatwo ogarnąć to, co zwykle stanowi wyzwanie dla firm rozwijających się w kierunku edukacji zdalnej. Pokażemy (a niektóre damy) praktyczne narzędzia, by rozwijać firmę w edukacji zdalnej.

Jednym z największych nieporozumień dotyczącym edukacji zdalnej jest próba realizacji tego samego… tylko online. A świat już nie jest taki analogowy - staje się asynchroniczny. Gdy robisz zakupy online lub robisz przelew online o 23.00 to pomyśl, że łatwo przywykamy do wygody. Twoi klienci również. Dlaczego z uczeniem się miałoby być inaczej.

Piotr Maczuga i Sławomir ŁaisTwórcy Fundacji Digital Creators, autorzy książki "Standardy Edukacji Zdalnej - systematyczne wejście w cyfrowe usługi rozwojowe". Eksperci w akceleratorach cyfrowych szkoleń. Ambasadorzy EPALE, autorzy dziesiątek artykułów o edukacji cyfrowej.

Piotr Maczuga - Od ponad 15 lat związany zawodowo z branżą multimedialną i edukacyjną jako twórca, producent, publicysta i dydaktyk. Wyprodukował kilka tysięcy konferencji online, webinarów i audycji internetowych. Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące edukacji cyfrowej dla firm i organizacji publicznych oraz studentów.

Sławomir Łais - Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo metodyką i stosowaniem technologii informatycznych w uczeniu. Projektuje rozwiązania technologiczne e-learning oraz blended learning - aplikacje uczące, platformy edukacyjne i narzędzia wspierające uczenie. Ekspert edukacji cyfrowej dla Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych, PARP i w wielu projektach. Jeden z twórców Learning Battle Cards - podejścia projektowania angażujących procesów rozwojowych, współautor książki opisującej to podejście.

15.06.2024 r. XXIII WARSZTATY cz. II Sala nr 6 I piętro - mała sala do 20 osób
Nitka III
: Prowadzenie biznesu - dla właścicieli firm

9:00-11:00
"Przyszłość sektora usług rozwojowych - praktyczne wskazówki dotyczące rozwoju firm szkoleniowych - dyskusja moderowana poprzedzona wprowadzeniem zbierającym główne trendy i kierunki zmian" Prowadzący: Piotr Piasecki Prezes Zarządu PIFS

Jeżeli chcesz wiedzieć jaka przyszłość czeka sektor usług rozwojowych - ten warsztat jest dla Ciebie! Warsztat przybliży Ci kierunek działań sektora oraz najnowsze trendy.

11.00-11:15 przerwa

11:15-13:15 "Pozyskanie klienta na usługi rozwojowe - czy zimny e-mail nadal działa? Praktyczne wskazówki dotyczące sprzedaży usług rozwojowych"
Prowadząca: Monika Bartkowiak-Zawadzka
Plan spotkania:
1. Jak wygląda współczesny proces sprzedaży i jak zdobyć uwagę klienta od pierwszego kontaktu?
2. Mam kontakt i co dalej? Czyli budowanie autorytetu w pierwszym kontakcie.
3. Persona klienta - jakich argumentów użyć, aby wygrać z konkurencją i "trafić w serce" i cele klienta?

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda proces sprzedaży i co dzisiaj jest ważne w komunikacji z klientem. Zbudują własną definicję wartości dla poszczególnych grup zakupowych.
W kolejnym kroku skupimy się na treści przekazywanej do potencjalnych klientów, jak powinna brzmieć, aby zachęcała do spotkania czy rozmów i współpracy? Omówimy również najczęstsze błędy, jaki popełniamy w pozyskiwaniu klientów.
Zbudujemy szereg argumentów dla poszczególnych person klientów, z którymi mamy do czynienia przy sprzedaży usług rozwojowych, aby świadomie budować argumenty sprzedażowe.
Będzie praktycznie i intensywnie :) Weź kawę i zapas uważności, by wchłonąć całą pigułę wiedzy w 100%.

Monika Bartkowiak-ZawadzkaPraktyk sprzedaży, trenerka, prelegentka największych konferencji sprzedażowych w Polsce. Na koncie 25 lat w sprzedaży, 600 zadowolonych klientów i ponad 6000 przeszkolonych sprzedawców. Pasjonatka sprzedaży autentycznej, skupionej na kliencie, opartej na empatii i wzajemnej współpracy. Nie znosi manipulacji, tricków, sztucznych książkowych technik, ponieważ to już w sprzedaży nie działa! W szkoleniach stawia na konkretne i praktyczne rozwiązania. W sprzedaży szybko osiągała świetne rezultaty, pięła się po szczeblach kariery, w konsekwencji zarządzając sprzedażą wielu marek na rynku Polskim. Była nominowana do tytułu Handlowca Europy.

13.15-13.30 Podsumowanie warsztatów Sala konferencyjna nr 3 I piętro

13.30-14:30
Lunch

14:30-15:00
Wyjazd

Udział bezpłatny, wyłącznie dla Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Miejsce

Apart Hotel Termy Uniejów (ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów)

https://www.aparthotel-termyuniejow.pl/ 

https://www.aparthotel-termyuniejow.pl/wp-content/uploads/2024/01/ah_regulamin_hotelu_2024.pdf 

Obraz zawierający Czcionka, symbol, logo, Grafika Opis wygenerowany automatycznie

Dogodna lokalizacja

Szczegółowe informacje dotyczące dojazdu do hotelu znajdziecie Państwo TUTAJ

 NOCLEGI - rezerwacja i płatność przez uczestników wydarzenia

Czekają na Państwa pokoje:

- pokój 1-osobowy w cenie 388,80 zł brutto/ dobę w cenie: śniadanie, 2h w Termach Uniejów, basen hotelowy, sauny, siłownia. Doba hotelowa w godz. 16.00 - 11.00

- pokój 2 osoby w cenie 453,60 zł brutto/ w cenie: śniadanie, 2h w Termach Uniejów, basen hotelowy, sauny, siłownia. Doba hotelowa w godz. 16.00 - 11.00

Uwaga! Rezerwacje i zamówienia prosimy kierować do 31.05.2024 bezpośrednio do hotelu Recepcja i rezerwacje indywidualne: tel.: +48 721 001 001, +48 505 784 996, e-mail: [email protected] [email protected] , powyższe warunki obowiązują przy rezerwacji na hasło "PIFS".

DODAJ DO KALENDARZA

Organizatorem wydarzenia "Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS 2024 i XXIII Warsztaty" jest POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Niniejsza rejestracja jest potwierdzeniem Państwa udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia PIFS i dwudniowych XXIII Warsztatach oraz uroczystej kolacji w dniu 14 czerwca 2024 r., które odbędą się w Uniejowie (ApartHotel Termy Uniejów). PAKIET FULL: Walne + XXIII Warsztaty + Kolacja (14-15.06.2024 r. - bilet bezpłatny) - rejestracja

Niniejsza rejestracja jest potwierdzeniem Państwa udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia PIFS i dwudniowych XXIII Warsztatach oraz uroczystej kolacji w dniu 14 czerwca 2024 r., które odbędą się w Uniejowie (ApartHotel Termy Uniejów).

już niedostępne -
Niniejsza rejestracja jest potwierdzeniem Państwa udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia PIFS i dwudniowych XXIII Warsztatach PIFS, które odbędą się w Uniejowie (ApartHotel Termy Uniejów).

Ta rezerwacja nie obejmuje udziału w uroczystej kolacji.
Tylko: Walne + XXIII Warsztaty (bez kolacji) (14-15.06.2024 r. - bilet bezpłatny) - rejestracja

Niniejsza rejestracja jest potwierdzeniem Państwa udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia PIFS i dwudniowych XXIII Warsztatach PIFS, które odbędą się w Uniejowie (ApartHotel Termy Uniejów).

Ta rezerwacja nie obejmuje udziału w uroczystej kolacji.

już niedostępne -