Advancing UX in the AI Era | UX-PM Poziom 1 | 9 - 30 lipca 2024 | 3-tygodniowy kurs online

location icon
Online
calendar icon
Od 9 lip 15:30 do 30 lip 17:30
ticket icon
Od 1 808,10 zł

UX-PM Advancing UX in AI Era

Nowa formuła kursu online:

 • spotkania zdalne "na żywo" + nagrania
 • 3 tygodnie kursu zakończone egzaminem
 • 12 h materiału (w tym 5 h ćwiczeń)
 • cotygodniowe lekcje i ćwiczenia do zrealizowania we własnym tempie
 • 4 spotkania zdalne "na żywo" (wtorki 15:30 - 17:30)
 • dostęp do międzynarodowej platformy UX-PM Alumni 
 • 3-miesięczny dostęp do nagrań

UX-PM to unikatowy na skalę międzynarodową program szkoleniowy certyfikowany przez stowarzyszenie UXalliance.

User Experience (UX) jest jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów biznesu w ostatnich latach. Firmy stosujące w swojej pracy metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) w krótkim czasie zwiększają lojalność klientów i osiągają wymierne korzyści.


Certyfikat kierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą:

 • Wykorzystywać metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika podczas tworzenia produktów i usług.
 • Integrować narzędzia i metody UX w celu podnoszenia jakości produktów i efektywności procesów.
 • Decydować, gdzie i kiedy inwestować w UX oraz jak śledzić skuteczność tych działań.

Poziom 1 - Advancing UX in the AI Era


Cele

 • Rozumienie kluczowych pojęć i metod UX
 • Uporządkowanie wiedzy o fundamentach UX, produktach cyfrowych i doświadczeniach klientów w czasach AI
 • Nabycie umiejętności umożliwiających skuteczne promowanie podejścia zorientowanego na użytkownika w swojej organizacji

Zalety

 • Treść szkolenia podzielona jest na 3 obszary (teoria, ćwiczenia rozwiązujące problemy, analiza case study)
 • Międzynarodowa certyfikacja - egzamin (w języku polskim) odbywa się na zakończenie kursu

Treść

 • Definicja User Experience, podstawowe wytyczne dotyczące UX i ROI
 • Narzędzia i metodologie UX dostosowane do różnych faz rozwoju produktu
 • Konsolidacja i prezentacja sposobów rozróżniania projektów UX na podstawie przykładów
 • Zgłębienie i praktyczne zastosowanie: obserwacji grup fokusowych i testów na użytkownikach, ewaluacji UI, indywidualnych refleksji, dyskusji i odgrywania ról w celu ukształtowania umiejętności ewangelizacji UX
 • Kombinacja teorii, warsztatów rozwiązujących problemy i analizy case study


Po ukończeniu certyfikatu


Znasz

 • Różnicę pomiędzy UX a Usability oraz znaczenie innych terminów związanych z User Experience
 • Potencjalne korzyści implementacji metod UX w projekcie i firmie
 • Pytania, które należy zadać w celu spojrzenia na projekt z perspektywy użytkownika
 • Sposób realizacji 3 podstawowych metod badawczych wykorzystywanych przez specjalistów UX

Umiesz

 • Przekonać interesariuszy do wykorzystania podejścia UX w projekcie
 • Efektywnie komunikować się ze specjalistami UX, briefować agencje UX
 • Realizować podstawowe metody UX (benchmarking, kreowanie person etc.)

Zauważysz różnicę w

 • Sposobie propagowania UX w swojej firmie
 • Jakości realizowanych projektów i dostarczanych produktów
 • Pozyskiwaniu specjalistów UX do projektów oraz odpowiednim ich wprowadzaniu

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Podana cena na bilecie to cena brutto (1470 zł netto + 23% VAT) STANDARD dla 1 osoby

Podana cena na bilecie to cena brutto (1470 zł netto + 23% VAT)

9 Lipca 2024, 12:00 1 808,10 zł