Trener warsztatów rozwojowych

location icon
online
calendar icon
Od 30 lis 19:00 do 30 lis 19:00
ticket icon
Od 317,00 zł

HR WAY zaprasza na kontynuację szkolenia Trener kompetencji miękkich - online. 

Zapraszam do udziału w jednej z dwóch ścieżek tematycznych - dla biznesu lub dla pedagogów/ nauczycieli/ psychologów szkolnych

Zamówienie faktury/ faktury proformy -  tel. 500 - 75  - 32- 79 lub karolina@hrway.pl

Jak wygląda szkolenie?

ok. 2 godziny po zakupie na adres mailowy podany w zgłoszeniu otrzymasz link do szkolenia. Jeśli Twój adres pocztowy jest w serwisie wp.pl sprawdź folder Oferty, ponieważ tam najczęściej "wpada" nasz dostęp do szkolenia.

W mailu otrzymasz plan szkolenia z dostępem do filmów szkoleniowych (ok. 500 minut)

W każdy poniedziałek o godz. 20.00 odbywają się webinary dla chętnych, gdzie będę omawiała poszczególne części szkolenia - to rozwiązanie dla tych z Was, którzy cenią sobie kontakt z grupą i trenerem (nie są one obowiązkowe)

Masz dodatkowe pytania? - Napisz karolina@hrway.pl

Co dostaniesz?

- dostęp do szkolenia na okres 360 dni 

- certyfikat po ukończeniu pełnego szkolenia

- ciągły kontakt z prowadzącym szkolenie, dostęp do zamkniętej grupy na FB

- udział w 5 specjalnych webinarach HR WAY

Ze względu na planowany interaktywny model webinarów w szkoleniu będzie mogło wziąć udział maksymalnie 25 osób w każdej ze ścieżek.

PROGRAM SZKOLENIA - ŚCIEŻKA DLA BIZNESU

1. Wywieranie wpływu w pracy trenera biznesu

- wykorzystanie reguły autorytetu

- wykorzystanie reguły lubienia i sympatii

- wykorzystanie reguły zaangażowania i konsekwencji

- wykorzystanie reguły niedostępności 

- wykorzystanie reguły zaangażowania 

- wykorzystanie reguły wzajemności

2. Marka osobista trenera

- daj się poznać Twoim klientom

- budowanie pozycji eksperta

- zdobywanie rekomendacji

3. Analiza potrzeb szkoleniowych

- obserwacja

- ankieta diagnostyczna

- wywiady grupowe

- diagnozowanie potrzeb rozwojowych kadry menedżerskiej

4. Model Krikpatricka w praktyce

- badanie efektów szkolenia

- jak się to naprawdę robi w biznesie?

5. Prowadzenie warsztatów z zakresu zarządzania

- przykładowe zadania szkoleniowe

- metody i techniki pracy z kadrą menedżerską

6. Prowadzenie warsztatów dla zespołów 

- przykładowe zadania szkoleniowe

- metody i techniki pracy z grupą pracującą z sobą na co dzień

7. Prowadzenie warsztatów z motywacji

- przykładowe zadania szkoleniowe

- metody i techniki pracy z grupą mającą trudności motywacyjne

8. Współpraca z HR

- budowanie partnerstwa między trenerem a HR

- Jak rozmawiać z HR?PROGRAM SZKOLENIA - ŚCIEŻKA DLA  NAUCZYCIELI/PEDAGOGÓW/ PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

1. Rozwój kompetencji społecznych u uczniów

- które kompetencje rozwijać?

- diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji społecznych

2. Prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji

- przykładowe gry i zabawy rozwijające kompetencję komunikacja

- jak efektywnie prowadzić zajęcia z obszaru komunikacji?

3. Prowadzenie zajęć z zakresu współpracy w grupie 

- przykładowe gry i zabawy rozwijające kompetencję współpraca w grupie 

- jak efektywnie prowadzić zajęcia z obszaru współpracy

4. Prowadzenie zajęć z zakresu efektywnej nauki

- przykładowe gry i zabawy rozwijające umiejętność efektywnej nauki 

- jak efektywnie prowadzić zajęcia z zakresu umiejętności efektywnej nauki

5. Prowadzenie zajęć z zakresu cyberprzemocy i profilaktyki uzależnień

- przykładowe gry i zabawy wspomagające prowadzenie zajęć z w/w zakresu 

6. Prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania emocjami

- przykładowe gry i zabawy wspomagające prowadzenie zajęć z w/w zakresu

7. Prowadzenie zajęć dla rodziców

- jakie tematy poruszać na spotkaniach z rodzicami?

- jak prowadzić zajęcia dla rodziców?


WEBINARY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WSPÓLNIE W PONIEDZIAŁKI O GODZ. 20.00 (tradycyjnie nagrania będą dostępne poprzez dysk google)

Tematy webinarów zostaną udostępnione po zapisach.

Ze względu na planowany interaktywny model webinarów w szkoleniu będzie mogło wziąć udział maksymalnie 25 osób w każdej ze ścieżek. 


Regulamin szkoleń online organizowanych przez firmę HR WAY Karolina Krzyżaniak 1.Administratorem Danych Osobowych jest Karolina Krzyżaniak prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą:. HR WAY Karolina Krzyżaniak ulica Grabowa 2/4 85-601 Bydgoszcz NIP 554 249 79 85 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - c RODO w celu, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak obsługa reklamacji, egzekucja należności, wystawienie dokumentów księgowych. 3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach zawieranych umów mogą być, w przypadku kontroli podatkowej lub innych urzędowych kontroli prowadzonych na podstawie przepisów prawa: Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Ochrony Danych Osobowych lub inne podmioty. 4. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 5. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie 2 będą przechowywane 5 lat od momentu ich uzyskania, w przypadku przechowywania danych księgowych terminy wynikają z odpowiednich ustaw podatkowych. 6. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje decyzji zautomatyzowanych, w tym nie dokonuje profilowania. 7. W momencie zakupu szkolenia oświadczam, że chcę natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi i rozumiem, że nie będę mógł/mogła odstąpić od umowy na dostarczanie treści usługodawcy przed upływem 14 dni, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm. 8. W ramach dokonanej opłaty szkoleniowej uczestnik szkolenia w ciągu maksymalnie 12 godzin otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych. Dostęp ten będzie aktywny przez 180 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia. 9. W momencie zakończenia szkolenia uczestnik zgłasza zakończenie szkolenia na adres biuro@hrway.pl, a organizator przesyła uczestnikowi w ciągu 7 dni certyfikat ukończenia szkolenia (w sposób ustalony między stronami). 10. Udostępnione materiały są przeznaczone tylko dla uczestnika szkolenia (z wyłączeniem materiałów przekazanych w drodze mailowej) Powielanie, udostępnianie (również w social mediach), przekazywanie materiałów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego szkolenie. W przypadku naruszenia zakazu organizator ma prawo do roszczenia w wysokości dziesięciokrotności zakupionego biletu szkoleniowego. 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Trener warsztatów rozwojowych - ścieżka dla biznesu
już niedostępne 317,00 zł -
  Trener warsztatów rozwojowych - ścieżka dla nauczycieli i pedagogów
już niedostępne 317,00 zł -
  Trener warsztatów rozwojowych - wykupuję dostęp do obu ścieżek
już niedostępne 527,00 zł -