Marketing Sprzedaż Biznes i Przedsiędsiębiorczość Rozwój osobisty

Szkolenie "Praktyczne wykorzystanie narzędzi AI - Chat GPT, DALL-E 3 oraz Midjourney"

location icon
Słupski Inkubator Technologiczny Portowa 13b, Słupsk
calendar icon
Od 23 lis 10:00 do 23 lis 15:00

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Miasto Słupsk zapraszają przedsiębiorców z Miasta Słupsk na szkolenie "Praktyczne wykorzystanie narzędzi AI - Chat GPT, DALL-E 3 oraz Midjourney"

Szkolenie odbędzie się: 23.11.2023r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, ul. Portowa 13b, Słupsk, sala 2. Liczba Uczestników szkolenia jest ograniczona do 20 osób. Na szkolenie może zapisać się tylko jedna osoba z danej firmy.

Warsztat to kontynuacja szkolenia dla przedsiębiorców "Przewodnik po narzędziach AI - Chat GPT, Midjourney i inne" z dnia 22.11.2023r. dedykowanego osobom, które chcą lepiej poznać narzędzia AI i nauczyć się efektywnie z nich korzystać. Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na ten temat, oraz zrealizować praktyczne ćwiczenia wykorzystując Chat GPT, DALL-E 3 oraz Midjourney.

Poznamy podstawy korzystania z narzędzi oraz przejdziemy przez wybrane scenariusze ich użycia. W trakcie warsztatu część wykładowa będzie przeplatana z praktycznymi ćwiczeniami i rzeczywistym wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji. Uczestnicy będą zaangażowani w realizację zadań, dzięki czemu zdobędą nie tylko wiedzę ale też praktyczne umiejętności.


Zakres tematyczny warsztatu zostały zaplanowany tak, aby były jak najbardziej uniwersalny. Celem jest wykształcenie umiejętności przydatnych bez względu na to jaka jest specyfika Waszego biznesu oraz Wasz plan wykorzystania AI. Skupimy się na generowaniu treści do komunikacji z klientami oraz wsparciu prac strategicznych i kreatywnych, zmierzających do rozwoju biznesu. Jednak te tematy to tylko przykładowe przestrzenie ćwiczeniowe, których celem jest pokazanie uniwersalnych zastosowań AI, które będziecie mogli wykorzystać w wielu, zróżnicowanych sytuacjach.

Warsztat to ponad 4h intensywnej pracy, która przełoży się na wartościową wiedzę i praktyczne umiejętności.


Czego się dowiecie:

 • Jak skutecznie używać narzędzi AI?
 • Jak zapobiegać błędom AI ("halucynacje")?
 • Jak skutecznie komunikować się z narzędziami AI?
 • Jak używać Chat'u GPT 
 • Jak używać Midjourney 
 •  Jak używać DALL-E 
 • Jak wykorzystać AI do wsparcia komunikacji marketingowej?
 • Jak wykorzystać AI do wsparcia działań sprzedażowych?
 • Jak wykorzystać AI do wsparcia prac kreatywnych?
 • Jak wykorzystać AI do wsparcia pracy nad innowacjami i strategią rozwoju biznesu
 • Jak zidentyfikować przestrzenie działalności Waszego biznesu, które mogą być wsparte za pomocą AI?
 • Jak dalej rozwijać swoje umiejętności w zakresie narzędzi AI?

Program szkolenia:

 • 09:45-10:00 - Kawa
 • 10:00-12:00 - Warsztat część 1/2
 • 12:00-12:30 - Lunch
 • 12:30-14:30 - Warsztat część 2/2
 • 14:30-15:00 - Kawa i rozmowy kuluarowe

W trakcie obydwu części Warsztatu będą miały miejsce krótkie przerwy regeneracyjne.


Wymagania sprzętu podczas szkolenia:

 • Uczestnicy Warsztatu muszą być wyposażeni we własny komputer - każdy uczestnik będzie wykonywał praktyczne ćwiczenia wykorzystując narzędzi AI.

OPCJONALNIE:  Uczestnicy warsztatu mogą korzystać z darmowej lub płatnej wersji narzędzi AI (Chat GPT, Midjourney, DALL-E). Wersja darmowa, będzie wystarczająca do tego by aktywnie uczestniczyć w warsztacie, jednak posiadanie wersji płatnej umożliwi lepsze poznanie potencjału tych narzędzi i osiągnięcie większej korzyści z warsztatu. Płatna wersja daje dostęp do większej ilości funkcjonalności i lepszych

Wykupienie dostępu do narzędzi nie wymaga wcześniejszego przygotowania i decyzja może zostać podjęta tuż przed warsztatem lub w jego trakcie. Niezbędna jest do tego możliwość płatności kartą - to jedyna forma dostępnej płatności za wersje premium omawianych narzędzi.


PROWADZĄCY: 

Jan Rudziński - przedsiębiorca zajmujący się innowacjami. Specjalizuje się w zakresie sztucznej inteligencji, budowy startupów oraz rozwoju biznesu za pomocą nowych produktów i technologii. Jan pomagał rozwijać innowacje zarówno globalnym korporacjom, jak i małym lokalnym firmom. Jego działania przyczyniły się do wprowadzenia licznych nowych produktów i usług w Polsce i za granicą. Od ponad 10 lat realizuje szkolenia i warsztaty m.in. dla największych polskich i globalnych korporacji.
WARUNKI UDZIAŁU:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. 

Szkolenie dedykowane jest dla przedsiębiorców. Liczba Uczestników szkolenia jest ograniczona do 20 osób. Na szkolenie może zapisać się tylko jedna osoba z danej firmy.O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje kolejność dokonania zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników wybranego wydarzenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie również możliwość limitu ilości osób na jedną firmę. Każda z zarejestrowanych i zweryfikowanych osób otrzyma na swój e-mail potwierdzenie.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu, ale jest zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] w terminie nie później niż na 2 dni robocze do dnia wydarzenia.
Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w wydarzeniu skutkuje obciążeniem Uczestnika karą umowną w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), płatna za każdego zgłoszonego Uczestnika.

PARTNERZY SAMORZĄDOWI I LOKALNI:

 • Miasto Słupsk - to tuż po Metropolii Trójmiejskiej ważne centrum gospodarczo - kulturalne, naukowe i turystyczne w regionie Pomorza Środkowego. Słupsk liczy ok. 89 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnię 43 km2. Jest to atrakcyjne miejsce dla rozwoju biznesu i nowoczesnych trendów oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego.

ORGANIZATOR / KONTAKT :

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasięg SSSE w ramach PSI obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. www.sse.slupsk.pl, tel. 59 840 11 73, [email protected]


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  bezpłatny
Wyprzedane Brak wolnych miejsc