Q&A na temat konkursów w ramach projektu Śląskie NOWEFIO

location icon
online
calendar icon
Od 24 cze 14:00 do 24 cze 14:00

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi naboru wniosków dotacyjnych w ramach projektu Śląskie NOWEFIO, zapraszamy do udziału w spotkaniu Q & A, podczas którego będziemy udzielać odpowiedzi na pytania i rozwiejmy Państwa wątpliwości związane z ubieganiem się o dotację na rozwój instytucjonalny i na realizację lokalnych inicjatyw. Pytania będzie można zadawać w trakcie spotkania online.

Spotkanie odbędzie się na platformie google meet 24.06.2024 w godz. 14.00-15.00


Zapisując się na webinarium równocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Zacisze 5, 43-300, e-mail: [email protected], strona internetowa: bcp.org.pl tel. 33 49-60-225 oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik, e-mail: [email protected] , strona internetowa: cris.org.pl

2.Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) oraz art. 9 ust. 2 pkt g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

3.Dane osobowe będą przetwarzane od dnia przekazania, a okres ich przechowywana wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu tj. do 31.12.2031 r., przy czym termin może zostać przedłużony na dalszy czas oznaczony.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Projektu, w szczególności: w celu przystąpienia do Projektu, udziału
w działaniach projektowych, promocji, sprawozdawczości i kontroli Projektu.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez:

a) Instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,
w tym instytucja nadzorująca Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 tj.; Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;

b) Instytucje dokonujące ewaluacji Programu, upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych;

c) Instytucje, upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

d) Dostawców usług pocztowych lub kurierskich (w przypadku korespondencji papierowej), operatorów platform do komunikacji elektronicznej.

6.Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: "Prawa osoby, której dane dotyczą" RODO.

7. Uczestnik projektu ma prawo do wniesienia skargi do Administratora danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia wsparcia w ramach Projektu. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia udział w Projekcie.

9. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

10. Podane dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  bezpłatny
już niedostępne -