Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023

location icon
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Plac Sławika i Antalla 1, Katowice
calendar icon
Od 18 wrz 11:00 do 19 wrz 23:59

CZYM JEST EUROPEJSKI KONGRES STALOWY STEEL 2023

Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 jest pierwszą edycją wydarzenia, podczas którego zostaną zaprezentowane nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne na rynku stalowym - w obszarze nowoczesnej produkcji stali jak i wykorzystania jej w procesach budowlanych czy energetycznych.

Rozwiązania adresowane dla rynku stalowego muszą uwzględniać wymogi zrównoważonego rozwoju, dynamicznie rozwijającego się obszaru sztucznej inteligencji i implementowania rozwiązań AI w procesy technologiczne, jak również zmieniającego się otoczenia rynkowego i gwałtownych zmian geopolitycznych na świecie.

Celem Kongresu jest również budowa świadomości wspólnego działania w kierunku "zielonej" transformacji.

POBIERZ FOLDER WYDARZENIA

O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ?

Tematyka Kongresu obejmuje najbardziej istotne kwestie związane z przyszłością polskiego hutnictwa w kontekście europejskiej transformacji energetycznej, jak i pozyskiwania nowych technologii umożliwiających rozwój branży - łącząc naukową wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami świata biznesu.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną kwestie zarówno z obszaru rynku stali i kształtowania trendów w warunkach dynamicznych zmian geopolitycznych - związanych m.in. z wojną w Ukrainie, jak też tematy stricte produkcyjne - w ramach których zostaną omówione kwestie techniczne.

W trakcie Kongresu zostaną także poruszone tematy związane z gospodarką wodorową, finansowaniem zielonych inwestycji, kształceniem kadr dla branży stalowej, wprowadzaniem innowacji czy wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu danymi produkcyjnymi i opracowywaniu nowych technologii.

PRZEJDŻ DO AGENDY 

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONGRES?

Kongres dedykowany jest przede wszystkim przedstawicielom szeroko rozumianej branży stalowej, firmom produkcyjnym oraz usługowym, specjalistom i ekspertom, ale również przedstawicielom polskich uczelni.

Do uczestnictwa zapraszamy także osoby mające wpływ na kształtowanie się warunków działania przemysłu stalowego w Polsce i kształtujących ramy europejskiej transformacji energetycznej i przemysłowej.

Ważnymi gośćmi wydarzenia będą ludzie młodzi - głównie studenci kierunków technicznych, którzy stoją u progu kariery zawodowej. Podczas Kongresu będą mogli przekonać się, iż przemysł stalowy jest nowoczesną branżą, która może wprowadzać wiele nowoczesnych, inteligentnych i ekologicznych rozwiązań - służących rozwojowi wielu innych dziedzin życia i gospodarki.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 daje możliwość dyskusji między przedstawicielami kręgów ustawodawczych i regulacyjnych, naukowych oraz osobami reprezentującymi przedsiębiorstwa branży stalowej, które posłużą wypracowaniu postulatów w obszarze rozwiązań prawnych i innych aktów normatywnych, regulujących funkcjonowanie branży stalowej w Polsce.

Podczas wydarzenia będzie możliwość zaznajomienia się z najnowszymi trendami na rynku stalowym, których znajomość jest niezbędna dla sprawnego prowadzenia biznesu w tym obszarze. Uczestnicy poznają także nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie pozwala optymalizować procesy produkcyjne, wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa i współdziałanie z innymi podmiotami rynkowymi.

Partnerzy wydarzenia mają możliwość zaprezentowania swojej wiedzy eksperckiej przed szerokim gronem uczestników, przedstawienia własnych rozwiązań merytorycznych czy opracowanych technicznych propozycji. Przygotowaliśmy też dla nich interesujące pakiety świadczeń wizerunkowych - pozwalające na zwiększenie rozpoznawalności własnej instytucji czy przedsiębiorstwa.

Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 jest także znakomitą okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych z innymi podmiotami działającymi na tym rynku (dostawcy, odbiorcy), a także z osobami odpowiedzialnymi za jego kształt pod kątem prawnym.


Kontakt

Organizacja i partnerzy kongresu
Mirosław Rus
Dyrektor ds. Rozwoju Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
mail: [email protected] | kom: +48 503 133 382


Promocja wydarzenia
Magdalena Jarocka
Kierownik ds. PR i Marketingu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
mail: [email protected] | kom: +48 534 221 566

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny
już niedostępne -
  Bilet bezpłatny - Media
już niedostępne -