Szkolenie: O strefach praktycznie - korzystanie z ulgi z tytułu nowych inwestycji - najważniejsze kwestie podatkowe/ Ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców planujących realizację nowych inwestycji.

location icon
RESTAURACJA HUDSON ul. Połczyńska 18 75-815 Koszalin, Koszalin
calendar icon
Od 9 maj 10:00 do 9 maj 14:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Szanowni Państwo,

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., spółka zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, oraz PwC zapraszają na szkolenie stacjonarne: O strefach praktycznie - korzystanie z ulgi z tytułu nowych inwestycji - najważniejsze kwestie podatkowe. Ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców planujących realizację nowych inwestycji.

Szkolenie warsztatowe jest nieodpłatne, niemniej obwiązuje limit miejsc - decyduje ostateczne potwierdzenie od organizatora.

Spotkanie dedykowane jest dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności strefie i/lub decyzję o wsparciu wydaną przez PARR S.A. w obszarze Słupskiej SSE oraz przedsiębiorców planujących realizację nowych inwestycji w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

TERMIN: 09 maja 2023 r. g. 10:00

MIEJSCE: Restauracja Hudson, ul. Połczyńska 18 75-815 Koszalin


 PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Rozpoczęcie, przywitanie gości przez PARR S.A. oraz PwC

II. Polska Strefa Inwestycji jako booster Twojej Firmy! - prezentacja Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

III. O strefach praktycznie - korzystanie z ulgi z tytułu nowych inwestycji - najważniejsze kwestie podatkowe - prezentacja PwC

 1. Koszty kwalifikowane nowej inwestycji - co wpływa na wysokość ulgi podatkowej + dyskontowanie wydatków inwestycyjnych ( czym jest, jak wyliczać, jak długo, omówienie wzoru np. skąd stopa referencyjna itp. + przykład)
 2. Moment rozpoznania kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji
 3. Moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego
 4. Praktyczne podejście do wydzielenia dochodu zwolnionego
 5. Zastosowanie cen transferowych w rozliczeniach strefowych
 6. Art. 15 e CIT a rozliczenia usług niematerialnych w strefie
 7. Podatek u źródła - podsumowanie najnowszych zmian i kontroli podatkowych w tym zakresie
 8. Możliwości dofinansowania działalności w formie dotacji z Funduszy UE i innych programów pomocowych:
 • Kredyt ekologiczny
 • Robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw
 • Ścieżka SMART

IV. Networking/Poczęstunek i zakończenie szkolenia


PARTNER MERYTORYCZNY:  

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 państwach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 2000 w zespołach technologicznych.


PRELEGENCI:

Agnieszka Szymczyk - jest Menedżerem w Zespole Pomocy Publicznej i Innowacji PwC. Jest absolwentką studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Agnieszka dołączyła do zespołu PwC w 2008 roku. Zajmuje się doradztwem w zakresie optymalizacji możliwości współfinansowania planowanych projektów sektora publicznego oraz prywatnego ze środków unijnych, a także źródeł krajowych, w formie dotacji i ulg podatkowych. Agnieszka uczestniczyła w wielu projektach, których realizacja otrzymała dofinansowanie ze środków krajowych oraz zagranicznych. Wśród nich znalazły się m.in. projekty z branży motoryzacyjnej, IT, produkcyjnej, chemicznej, hutniczej oraz AGD. Agnieszka posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie różnego typu projektów inwestycyjnych. W szczególności specjalizuje się w ubieganiu się o pomoc publiczną w formie zwolnienia podatkowego w SSE i PSI. Agnieszka uczestniczyła w licznych projektach związanych z ubieganiem się o rozszerzanie SSE na teren prywatny inwestora oraz zezwolenie SSE i decyzje o wsparciu w ramach PSI. Jednocześnie Agnieszka posiada szerokie doświadczenie w rozliczeniach podatkowych związanych z korzystaniem ze zwolnienia PDOP z tytułu działalności w SSE i PSI. W tym zakresie wspierała przedsiębiorców w przygotowaniu systemu rozliczeń podatkowych dla działalności w SSE / PSI, kwalifikacji źródeł przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu, określaniu zasady podziału (alokacji) kosztów uzyskania przychodu z działalności zwolnionej i opodatkowanej.

Ksenia Kosiak - jest absolwentką Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła również zarządzanie jakością na UEP. W styczniu 2023 roku dołączyła do zespołu State Aid w PwC, gdzie zajmuje stanowisko Senior Managera. Od ponad 17-lat związana jest z branżą dotacji unijnych. Jest ekspertem ds. funduszy UE w obszarze projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych, które przyczyniły się do transformacji technologicznej i cyfrowej wielu przedsiębiorców. Przez wiele lat zarządzała ponad 60-osobowym zespołem specjalistów i ekspertów, wraz z którym pozyskała dotacje o wartości blisko 3 mld zł. Była również odpowiedzialna za budowanie zespołów sprzedażowych oraz powoływanie zespołów projektowych.Jako konsultant oraz osoba odpowiedzialna za koordynowanie procesów pozyskiwania i rozliczania dotacji brała udział w licznych projektach z różnych sektorów i branż, m.in. branży meblarskiej, budowlanej, stolarki otworowej, kosmetycznej oraz medycznej, poligraficznej, opakowaniowej, branży kolejowej oraz IT. Ksenia ma bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami oraz jednostkami naukowymi.

Maciej Nowicki - posiada ponad 16-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i regulacyjnym oraz doradztwie biznesowym i strategicznym. Maciej jest licencjonowanym doradcą podatkowym a także magistrem prawa oraz ekonomii. Jego projekty obejmowały m.in. sporządzanie opinii podatkowych i prawnych głównie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, cen transferowych itp. Maciek jest związany z pracą dla sektora ochrony zdrowia gdzie uczestniczył w przeglądach regulacji refundacyjnych ocenie prawnej aktywności marketingowych i innych projektach z zakresu prawa farmaceutycznego / ochrony zdrowia.Uczestniczył również w licznych przeglądach podatkowych zarówno dla klientów farmaceutycznych, jak i nie farmaceutycznych, a także prowadził projekty podatkowe i strukturyzacji biznesowej.

Ewa Madajczyk - jest Managerem w zespole Cen Transferowych w biurze PwC w Gdańsku. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Ewa ma 15 letnie doświadczenie, które zdobywała pracując w działach podatkowych spółek tzw. Wielkiej Czwórki. Ewa posiada doświadczenie w krajowych i międzynarodowych projektach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz Cen Transferowych, w szczególności przeglądy podatkowe, w tym dla podmiotów strefowych, projektowanie i implementacja modeli cen transferowych w grupach kapitałowych, projekty z zakresu przygotowania dokumentacji cen transferowych, polityk cen transferowych. Ponadto, Ewa wspiera klientów PwC w sporach z organami podatkowymi oraz w postępowaniach APA i MAP.

Katarzyna Welzant - dołączyła do zespołu State Aid w PwC w styczniu 2023 roku, gdzie zajmuje stanowisko Starszego Konsultanta. Jest doktorem nauk ekonomicznych i wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie działalności przedsiębiorstw w ramach SSE oraz PSI. Przez 13 lat była ekspertem w obszarze pomocy publicznej w jednej ze spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, gdzie dokonywała kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE a także decyzje o wsparciu na realizacje nowych inwestycji.Katarzyna prowadzi szkolenia i warsztaty na temat pomocy publicznej i jest autorką wielu publikacji w tym zakresie.


ORGANIZATOR: 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od ponad 25 lat kieruje swoje działania na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Agencja zarządza Słupskim Inkubatorem Technologicznym oraz Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jest regionalnym punktem kontaktowym dla przedsiębiorców w ramach Programu Polska Strefa Inwestycji, swym zasięgiem obejmuje 97 gmin Pomorza Środkowego.


KONTAKT do ORGANIZATORA:

Zespół ds. Promocji i Obrotu Nieruchomościami PARR

www.sse.slupsk.pl, tel. 59 840 11 73, [email protected]

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  bezpłatny
już niedostępne -