Polityka i Gospodarka DIY, Majsterkowanie, Hobby

Rozzieleńmy się! | Greening the blues! | Зеленімо!

location icon
Ogród Społeczny Wesoła Ul. Kopernika 19 A, Kraków
calendar icon
Od 8 maj 15:00 do 14 wrz 15:00
ticket icon
Od 0,00 zł

PL Przyjdź na cykl warsztatów, podczas których stworzymy razem ogród!

5 warsztatów, które pozwolą Ci przejść przez cały proces uprawy.

Na cykl spotkań składają się tematy:

 • Pomóż nam stworzyć przestrzeń do wspólnego sadzenia! 8.05, 15.00-17.00
 • Stwórzmy wspólnie łąkę kwietną! 18.05, 13.00-15.00
 • Przygotowanie naturalnych sposobów ochrony roślin przed szkodnikami 25.05
 • Pielęgnacja roślin i zbieranie plonów 8.06, 13.00-15.00
 • Przygotujmy się na zimę 14.09, 13.00-15.00

Podczas zajęć zmieniamy teorię w praktykę - będziemy zbijać deski, kopać w ziemi i próbować owoców prosto z krzaczka!

Zapraszamy zarówno osoby doświadczone, które tęsknią za pracą w ogrodzie jak i nowicjuszy pragnących zdobyć wiedzę. Podczas warsztatów dostępni będą eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na Wasze pytania.

*Uczestnictwo w warsztatach jest całkowicie bezpłatne. Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby, które chcą uczestniczyć w całości spotkań. Zachęcamy do rezerwowania miejsc!


EN Come to the workshop series where we'll create a garden together!

5 workshops to walk you through the entire cultivation process.
The series of meetings consists of topics:
 • Help us create a space for planting together! 8.05, 15.00-17.00
 • Let's create a flower meadow together! 18.05, 13.00-15.00
 • Prepare natural ways to protect plants from pests 25.05
 • Plant care and harvesting 8.06, 13.00-15.00
 • Let's prepare for winter 14.09, 13.00-15.00

During the class we turn theory into practice - we will nail boards, dig in the ground and try fruits straight from the bush!

We invite both experienced people who long to work in the garden and novices who want to gain knowledge. During the workshop, experts will be available to answer your questions.
*Participation in the workshop is completely free. Priority participation in the workshop is given to those who wish to attend the entire meeting. We encourage you to reserve seats!

UA Приходьте на цикл майстер-класів, під час яких ми разом створюватимемо сад!

5 майстер-класів, які проведуть вас через весь процес вирощування.
Серія зустрічей складається з тем:
 • Допоможіть нам створити простір для спільного вирощування! 8.05, 15.00-17.00
 • Створимо квіткову галявину разом! 18.05, 13.00-15.00
 • Готуємо природні способи захисту рослин від шкідників 25.05
 • Догляд за рослинами та збір врожаю 8.06, 13.00-15.00
 • Готуємося до зими 14.09, 13.00-15.00 

На цьому занятті ми перейдемо від теорії до практики - будемо прибивати дошки, копатися в землі та куштувати фрукти прямо з куща!

Запрошуємо як досвідчених людей, які мріють попрацювати в саду, так і новачків, які хочуть отримати знання. Під час воркшопу експерти будуть доступні для відповідей на ваші запитання.

*Участь у майстер-класі абсолютно безкоштовна. Пріоритет надається тим, хто бажає відвідати весь семінар. Заохочуємо вас бронювати місця!

RU Приходите на цикл майстер-классов, во время которых вы сместе создадим сад!

5 семинаров, на которых вы пройдете весь процесс выращивания.
Серия встреч состоит из тем:

 • Помогите нам создать пространство для совместного выращивания растений! 8.05, 15.00-17.00
 • Давайте вместе создадим цветочную поляну! 18.05, 13.00-15.00
 • Приготовление природных средств для защиты растений от вредителей 25.05
 • Уход за растениями и сбор урожая 8.06, 13.00-15.00
 • Готовимся к зиме 14.09, 13.00-15.00

На этом занятии мы превратим теорию в практику - будем прибивать доски, копаться в грязи и пробовать фрукты прямо с куста!
Мы приглашаем как опытных людей, которые давно хотят работать в саду, так и новичков, желающих получить знания. Во время семинара эксперты смогут ответить на ваши вопросы.
*Участие в мастер-классе совершенно бесплатное. Приоритет отдается тем, кто хочет посетить семинар в полном объеме. Мы призываем вас бронировать места!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rozzieleńmy się
14 Września 2024, 15:00