DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA - MMPI-2 (ZABURZENIA PSYCHICZNE)

location icon
ONLINE
calendar icon
Od 13 maj 19:00 do 13 maj 19:00
ticket icon
Od 490,77 zł

Pełne szkolenie MMPI®-2 - diagnoza kliniczna zaburzeń psychicznych i osobowości z wykorzystaniem Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości®-2 wraz z indywidualnym badaniem testem psychologicznym


Termin: 13, 15, 20, 22 maja 2024 r. (4 dni)

Godzina: od 19:00 do 21:30

Czas trwania: 10 godzin

Szkolenie online (TEAMS)

Certyfikat: tak

Koniec rejestracji: 30 kwietnia 2024 r. godz. 23:59

Ilość miejsc ograniczona


UDZIAŁ W SZKOLENIU GWARANTUJE WYKONANIE INDYWIDUALNEGO BADANIA TESTEM PSYCHOLOGICZNYM MMPI®-2. 

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ INDYWIDUALNY RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO NA SOBIE BADANIA (BEZ INTERPRETACJI SŁOWNEJ).


Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do psychologów chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie posługiwania się i interpretacji testu MMPI w swojej praktyce klinicznej oraz studentów ostatnich lat kierunku psychologia. Test MMPI®-2 - Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 - stosuje się głównie w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych. Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Omówienie konstrukcji MMPI®-2

2. Omówienie sposobu przeprowadzania badania wraz z obliczaniem wyników

3. Skale Kontrolne - omówienie

 • Skala Niespójności Odpowiedzi Niezgodnych (VRIN)
 • Skala Niespójności Odpowiedzi Zgodnych (TRIN)
 • Skala Odpowiedzi Rzadkich (F)
 • Skala Odpowiedzi Rzadkich dla dalszej części testu (FB)
 • Skala Odpowiedzi Rzadkich dotycząca objawów psychopatologicznych (FP)
 • Skala Wyolbrzymiania Symptomów (FBS)
 • Skala Kłamstwa (L)
 • Skala Korekcyjna (K)
 • Skala Pozytywnej Autoprezentacji (S)

4. Skale Kliniczne - omówienie

 • Skala Hipochondrii (Hs)
 • Skala Depresji (D)
 • Skala Histerii (Hy)
 • Skala Odchyleń Psychopatycznych (Pd)
 • Skala Męskości-Kobiecości (Mf)
 • Skala Paranoi (Pa)
 • Skala Psychastenii (Pt)
 • Skala Schizofrenii (Sc)
 • Skala Hipomanii (Ma)
 • Skala Introwersji Społecznej (Si)

5. Kodowanie profilu osoby badanej - omówienie

 • kody dwucyfrowe (omówienie kodów, psychopatologia)
 • kody trzycyfrowe (omówienie kodów, psychopatologia)

6. Zrestrukturyzowane Skale Kliniczne - omówienie, psychopatologia

 • Skala Zniechęcenia (dem) (RCd)
 • Skala Skarg Somatycznych (som) (RC1)
 • Skala Niedostatku Emocji Pozytywnych (lpe) (RC2)
 • Skala Cynizmu (cyn) (RC3)
 • Skala Zachowania Antyspołecznego (asb) (RC4)
 • Skala Myśli Prześladowczych (per) (RC6)
 • Skala Dysfunkcjonalnych Negatywnych Emocji (dne) (RC7)
 • Skala Nietypowych Przeżyć (abx) (RC8)
 • Skala Pobudzenia Hipomaniakalnego (hpm) (RC9)

7. Skale Treściowe - omówienie, psychopatologia

 • Skala Uogólnionego Niepokoju (ANX)
 • Skala Lęków (FRS)
 • Skala Obsesyjności (OBS)
 • Skala Depresji (DEP)
 • Skala Troski o Zdrowie (HEA)
 • Skala Dziwacznego Myślenia (BIZ)
 • Skala Złości (ANG)
 • Skala Cynizmu (CYN)
 • Skala Postaw i Zachowań Antyspołecznych (ASP)
 • Skala Typu Zachowania A (TPA)
 • Skala Niskiej Samooceny (LSE)
 • Skala Dyskomfortu Społecznego (SOD)
 • Skala Problemów Rodzinnych (FAM)
 • Skala Zakłóceń w Pracy (WRK)
 • Skala Wskaźników Negatywnego Nastawienia wobec Terapii (TRT)

8. Skale Dodatkowe - omówienie, psychopatologia

 • Skala Niepokoju (A)
 • Skala Represji (R)
 • Skala Siły Ego (Es)
 • Skala Dominacji (Do)
 • Skala Odpowiedzialności Społecznej (Re)
 • Skala Nieprzystosowania do Szkoły (Mt)
 • Skala Zespołu Stresu Pourazowego (PK)
 • Skala Dyssatysfakcji Małżeńskiej (MDS)
 • Skala Wrogości (Ho)
 • Skala Nadmiernie Kontrolowanej Wrogości (O-H)
 • Zrewidowana Skala Alkoholizmu MacAndrew (MAC-R)
 • Skala Przyznawania się do Uzależnienia (AAS)
 • Skala Potencjalnego Uzależnienia (APS)
 • Skala Roli Związanej z Płcią Męską (GM)
 • Skala Roli Związanej z Płcią Kobiecą (GF)

9. Skale PSY-5 - omówienie skal psychopatologii osobowości

 • Skala Agresywności (AGGR)
 • Skala Psychotyzmu (PSYC)
 • Skala Braku Zahamowań (DISC)
 • Skala Negatywnej Emocjonalności/Neurotyczności (NEGE)
 • Skala Introwersji/Niskiej Pozytywnej Emocjonalności (INTR)

10. Podskale Harrisa-Lingoesa- omówienie

 • Podskale Depresji
 • Podskale Histerii
 • Podskale Odchyleń Psychopatycznych
 • Podskale Paranoi
 • Podskale Schizofrenii
 • Podskale Hipomanii
 • Podskale Introwersji Społecznej

11. Składowe Skal Treściowych - omówienie

 • Podskale Lęku
 • Podskale Depresji
 • Podskale Troski o Zdrowie
 • Podskale Dziwacznego Myślenia
 • Podskale Złości
 • Podskale Cynizmu
 • Postawy i Zachowania Antyspołeczne
 • Podskale Typu Zachowania A
 • Podskale Niskiej Samooceny
 • Podskale Dyskomfortu Społecznego
 • Podskale Problemów Rodzinnych
 • Podskale Wskaźników Negatywnego Nastawienia wobec Terapii

12. Pozycje Krytyczne Koss-Butchera

13. Pozycje Krytyczne Lachara-Wrobela

14. Ogólne zasady interpretacji


Prowadzący: mgr Michał Wojtala - psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i psychoedukacją. Prowadzi gabinet psychologiczny Psychotest. Członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA - MMPI-2 (ZABURZENIA PSYCHICZNE)
Wyprzedane 490,77 zł Wyprzedane
  DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA MMPI-2
już niedostępne 490,77 zł -