Sprzedaż Prawo i Podatki Polityka i Gospodarka

Indywidualne szkolenie na mediatora sądowego "Mediator 1.01"

location icon
Online
calendar icon
Od 8 kwi 19:00 do 8 kwi 19:00
ticket icon
Od 1 420,00 zł

Banałem byłoby stwierdzenie, że jest to szkolenie dla każdego, ale trudno temu zaprzeczyć. Na pewno słyszeliście Państwo, że negocjujemy codziennie, codziennie sprzedajemy i kupujemy. Z mediacjami jest podobnie. To szkolenie to zestaw najbardziej przydatnych umiejętności interpersonalnych dnia codziennego i życia zawodowego. Czy pracujecie Państwo jako nauczyciele, psycholodzy, prawnicy, urzędnicy, ludzie biznesu, czy też w innych zawodach - na pewno jesteście w stanie sobie przypomnieć sytuację, którą moglibyście rozwiązać inaczej. Są to zarówno nasze własne sprawy, jak i sytuacje, gdzie mogliśmy pomóc innym. Tego właśnie uczy nasze szkolenie - umiejętności międzyludzkich, wyczucia w pomaganiu innym, umiejętności zredagowania takiego porozumienia skropione lekką, acz intensywną, nutką wiedzy prawniczej. Brzmi ciekawie? Zapraszamy do dalszej lektury!


Szkolenia są realizowane w datach ustalonych z prowadzącymi - dla wygody Uczestniczek i Uczestników!


Program szkolenia to m.in.

 1. Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) - podobieństwa i różnice.
 2. Historia alternatywnych metod rozwiązywania sporów
 3. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 4. Postawy w konflikcie.
 5. Etapy konfliktu.
 6. Źródła konfliktów.
 7. Źródła uprzedzeń w konflikcie.
 8. Wentylacja
 9. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne .
 10. 10 najważniejszych umiejętności negocjatorów
 11. Podział metodologiczny negocjacji..
 12. Najczęstsze kłamstwa i zagrywki podczas negocjacji.
 13. Wstęp do praktyki mediatora.
 14. Inicjowanie postępowania mediacyjnego
 15. Kontrolowanie przebiegu sporu
 16. Metody radzenia sobie z trudnymi rozmówcami.
 17. Komunikacja w mediacji - poziom zaawansowany.
 18. Aspekty mediacji międzynarodowych
 19. Konstruowanie ugód
 20. Prawnicze aspekty pracy mediatora
 21. Praca na kazusach

Otrzymacie Państwo od nas skrypty szkoleniowe, zawierające treści do przerobienia, zadania i ćwiczenia do wykonania, które są zaprojektowane na minimum 33 godziny pracy samodzielnej. Dodatkowo każdy uczestnik skorzysta z 3 godzin konsultacji szkoleniowych z zakresu prawniczych aspektów zawodu mediatora, a także 5 godzin zajęć z zakresu praktycznego i międzyludzkiego aspektu mediacji.

Wszystkie konsultacje będą prowadzone w formie indywidualnej wideokonferencji, podczas których będziecie Państwo zapoznawać się z teorią i praktyką zawodu mediatora, sporządzać ugody, wraz z pozostałymi dokumentami, a także omawiać je z prowadzącymi.

Szkolenie obejmuje również 2 testy, których pozytywny wynik jest niezbędny do otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenie 40 godzin kursu szkoleniowego.

Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym (zdaniem testu końcowego) uprawnia do ubiegania się o wpis na listy Stałych Mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Cena szkolenia: 1420 zł (VAT 23%)

Nasi trenerzy

 1. Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku - Dorota Gierczak - cywilista, mgr prawa, wieloletni stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wieloletni wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, szkolący aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prowadząca wykłady dla: sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów. Prowadziła wykłady i zajęcia dla prawników zatrudnionych m.in. w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Agencji Nieruchomości Rolnych, Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia.
 2. Mateusz Gierczak - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Prawa i Administracji, senior i trener Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, prowadził zajęcia m.in. dla Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Szkolił zarówno prawników, jak i nieprawników, działy prawne, działy sprzedażowe, contact i call center u najróżniejszych klientów, a także kadry menadżerskie, pedagogiczne i urzędników. Wykładał na studiach podyplomowych Negocjacje i Mediacje w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Od 2013 roku zawodowy mediator i negocjator. Założyciel Kancelarii Mediacyjnej Mateusz Gierczak w Poznaniu. Prowadzi bloga - www.mediatorpowszechny.pl, gdzie propaguje wiedzę o mediacjach i związanymi z nią wydarzeniami.

Regulamin

 1. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa w ciągu 14 dni, od daty zakupu biletu na szkolenie - poza sytuacją, gdy szkolenie już się rozpoczęło. Dotyczy to również szkoleń online, gdzie za moment rozpoczęcia szkolenia uznajemy moment przekazania materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej wskazaną przez klienta metodą.
 2. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo bezpłatnego, jednorazowego przełożenia umówionych zajęć indywidualnych, nie później jednak niż na 5 dni przed umówionym dniem zajęć. Każde kolejne przełożenie zajęć wiąże się z opłatą w wysokości 250 zł.
 3. Nieprzygotowanie zadań na zajęcia wiąże się z koniecznością ich przełożenia - opłata za przełożenie zajęć wynosi 250 zł.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana.
 5. Certyfikaty ze szkoleń online są wysyłane jedynie w wersji cyfrowej.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Zakup niniejszego biletu uprawnia do skorzystania z indywidualnych zajęć online w ramach kursu na mediatora sądowego "Mediator 1.01" w terminach ustalonych z prowadzącymi Szkolenie na mediatora sądowego "Mediator 1.01"

Zakup niniejszego biletu uprawnia do skorzystania z indywidualnych zajęć online w ramach kursu na mediatora sądowego "Mediator 1.01" w terminach ustalonych z prowadzącymi

już niedostępne 1 420,00 zł -