Marzec na Obcasach 2023 - czas inspiracji dla Pomorzanek

location icon
stacjonarnie / online Żabi Kruk 16, Gdańsk
calendar icon
Od 6 mar 9:00 do 10 mar 13:00

Marzec to czas inspiracji dla Pomorzanek

Już za moment wystartuje "Marzec na Obcasach" - cykl bezpłatnych spotkań dla mieszkanek Pomorza. W programie warsztaty i webinary z ekspertami, którzy podpowiedzą jak rozwijać się zawodowo.

"Marzec na Obcasach" to dobrze znana mieszkankom Pomorza akcja, która od dekady wspiera kobiety, inspiruje je do działania i pomaga zrobić pierwszy krok w kierunku lepszej przyszłości. W tym roku szczególną uwagę kierujemy na rozwój umiejętności, które wiodą do sukcesu, niezależnie od tego, jak jest definiowany. Własna firma? Nowy zawód? Powrót do pracy? Ścieżek, które można wybrać w życiu zawodowym jest wiele, warto jednak pamiętać, aby bazować na swoim potencjale i cały czas rozwijać umiejętności.

W tegorocznej edycji chcielibyśmy zwrócić uwagę mieszkanek Pomorza na rozwój szeroko pojętych umiejętności. Holistyczne podejście do kwestii rozwoju umiejętności przyczyni się do zadbania o dobrostan kobiet i work life balance. Będziemy popularyzować także poradnictwo zawodowe oraz ideę uczenia się przez całe życie.

- Zapraszam mieszkanki Pomorza do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i skorzystania z atrakcyjnej oferty webinarów, warsztatów i konsultacji. Prowadzą je znakomici eksperci, trenerki umiejętności miękkich, rozwoju osobistego, biznesu, wystąpień publicznych, mentorki, specjalistki ds. HR, coachowie, specjaliści ds. Funduszy Europejskich, a także manager i rekruter z wieloletnim doświadczeniem. Jestem przekonany, że każda z pań znajdzie dla siebie coś interesującego i inspirującego - mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. - Spotkania odbywają się online i stacjonarnie, żeby uczestniczki mogły wybrać dogodną dla siebie formułę. Zachęcam bardzo do udziału i zdobywania nowych doświadczeń.

Akcja "Marzec na Obcasach" jest organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który przygotował ją partnersko z powiatowymi urzędami pracy oraz różnymi podmiotami działającymi w takich sferach, jak przedsiębiorczość, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, edukacja, sport, zdrowie czy uroda.

Więcej szczegółów na temat spotkań na stronie: wup.gdansk.pl/mno.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy!

* Nasze webinary/warsztaty nie są kierowane do osób zajmujących się zawodowo szkoleniami, coachingiem, poradnictwem zawodowym i nie mają charakteru zajęć doskonalących warsztat czy poszerzających wiedzę trenerską.


KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestniczek warsztatów i webinarów w ramach "Marca na Obcasach"

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zw. RODO).

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem Pani danych osobowych jest:

•Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP)

z siedzibą: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

www.wupgdansk.praca.gov.pl

e-mail: [email protected]

tel. (58) 326-18-01;fax: (58) 326-48-94

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na mocy RODO poprzez adres e-mail: [email protected] kierując korespondencję na adres administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji Pani/Pana osoby do udziału w akcji "Marzec na Obcasach".

Podstawa prawna:

• art. 6 ust. 1 lit. b) - przewarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa, w związku z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Odbiorcy Pani danych osobowych:

• dostawca serwisu internetowego do rejestracji uczestników wydarzeń tj. EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach zawartej umowy powierzenia,

• wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. przez okres 5lat.

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJACYCH PRAWACH

Przysługuje Pani prawo:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• sprostowania swoich danych osobowych,

• usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO,

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych wart. 18 ust. 1 RODO,

• przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 ust. 1 RODO.

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celu przetwarzania.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani danych osobowych nie będzie poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Program webinaru:

Gość:
Jolanta Szydłowska - Przewodnicząca Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet działającego przy Zarządzie Województwa Pomorskiego
6-03-2023 9:00-10:15 "Kobiecy stres -wróg czy przyjaciel?

Program webinaru:

Gość:
Jolanta Szydłowska - Przewodnicząca Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet działającego przy Zarządzie Województwa Pomorskiego

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
Program webinaru:

• Rozmowa kwalifikacyjna
• Jak się przygotować, żeby się nie spalić?
• Rewers i awers, czyli ,, każdy kij ma dwa końce’’ :)
• Najczęstsze błędy popełniane przez kandydatki
• ,,Trudne pytania’’, czyli jak wybrnąć z trudnych sytuacji?
• Kluczowe umiejętności poszukiwane przez pracodawców (twarde i miękkie)

Prowadzący:
Kamila Latosińska - Specjalista ds. HR, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Gdański, a także Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Od ponad 5 lat zajmuje się szeroko pojętymi procesami Hr-owymi przede wszystkim szkoleniami, rekrutacją, przygotowaniem, organizacją i koordynacją projektów Assessment i Development Centre oraz programami rozwojowymi pracowników swoich klientów. Prowadzi warsztaty i szkolenia z umiejętności miękkich, przywództwa, przeprowadzania trudnych rozmów, efektywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, treningu mentalnego, a także zajmuje się doradztwem personalnym w zakresie zarządzania zmianą. Współpracuje z firmami doradztwa personalnego, jak również z klientami z różnych branż, od produkcyjnych do technologicznych. W swojej pracy najbardziej ceni sobie kontakt z drugim człowiekiem i wspólne wypracowywanie rozwiązania korzystnego dla obu stron. W swoich działaniach wspiera rozwój umiejętności rozwój kompetencji pracowników wszystkich szczebli kadry zarządzającej.
6-03-2023 10:30-12:00 "Tajniki rekrutacji, czyli co zrobić, żeby dobrze wypaść na rozmowie"

Program webinaru:

• Rozmowa kwalifikacyjna
• Jak się przygotować, żeby się nie spalić?
• Rewers i awers, czyli ,, każdy kij ma dwa końce’’ :)
• Najczęstsze błędy popełniane przez kandydatki
• ,,Trudne pytania’’, czyli jak wybrnąć z trudnych sytuacji?
• Kluczowe umiejętności poszukiwane przez pracodawców (twarde i miękkie)

Prowadzący:
Kamila Latosińska - Specjalista ds. HR, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Gdański, a także Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Od ponad 5 lat zajmuje się szeroko pojętymi procesami Hr-owymi przede wszystkim szkoleniami, rekrutacją, przygotowaniem, organizacją i koordynacją projektów Assessment i Development Centre oraz programami rozwojowymi pracowników swoich klientów. Prowadzi warsztaty i szkolenia z umiejętności miękkich, przywództwa, przeprowadzania trudnych rozmów, efektywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, treningu mentalnego, a także zajmuje się doradztwem personalnym w zakresie zarządzania zmianą. Współpracuje z firmami doradztwa personalnego, jak również z klientami z różnych branż, od produkcyjnych do technologicznych. W swojej pracy najbardziej ceni sobie kontakt z drugim człowiekiem i wspólne wypracowywanie rozwiązania korzystnego dla obu stron. W swoich działaniach wspiera rozwój umiejętności rozwój kompetencji pracowników wszystkich szczebli kadry zarządzającej.

już niedostępne -
Program webinaru:

• O co chodzi z tą ,, zmianą’’?
• Dlaczego jest tak trudno?
• Co zrobić, żeby było łatwiej :) Wybrane strategie i metody działania w zmianie
• Problemy i przyczyny niepowodzeń
• Praca z oporem
• Czy zarządzanie ma płeć?
• Jakie są mocne strony w zarządzaniu kobiet?
• Cechy przypisywane tradycyjnemu i kobiecemu stylowi zarządzania

Prowadzący:
Kamila Latosińska - Specjalista ds. HR, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Gdański, a także Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Od ponad 5 lat zajmuje się szeroko pojętymi procesami Hr-owymi przede wszystkim szkoleniami, rekrutacją, przygotowaniem, organizacją i koordynacją projektów Assessment i Development Centre oraz programami rozwojowymi pracowników swoich klientów. Prowadzi warsztaty i szkolenia z umiejętności miękkich, przywództwa, przeprowadzania trudnych rozmów, efektywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, treningu mentalnego, a także zajmuje się doradztwem personalnym w zakresie zarządzania zmianą. Współpracuje z firmami doradztwa personalnego, jak również z klientami z różnych branż, od produkcyjnych do technologicznych. W swojej pracy najbardziej ceni sobie kontakt z drugim człowiekiem i wspólne wypracowywanie rozwiązania korzystnego dla obu stron. W swoich działaniach wspiera rozwój umiejętności rozwój kompetencji pracowników wszystkich szczebli kadry zarządzającej.
6-03-2023 12:30-13:30 "Zarządzanie sobą w zmianie"

Program webinaru:

• O co chodzi z tą ,, zmianą’’?
• Dlaczego jest tak trudno?
• Co zrobić, żeby było łatwiej :) Wybrane strategie i metody działania w zmianie
• Problemy i przyczyny niepowodzeń
• Praca z oporem
• Czy zarządzanie ma płeć?
• Jakie są mocne strony w zarządzaniu kobiet?
• Cechy przypisywane tradycyjnemu i kobiecemu stylowi zarządzania

Prowadzący:
Kamila Latosińska - Specjalista ds. HR, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Gdański, a także Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Od ponad 5 lat zajmuje się szeroko pojętymi procesami Hr-owymi przede wszystkim szkoleniami, rekrutacją, przygotowaniem, organizacją i koordynacją projektów Assessment i Development Centre oraz programami rozwojowymi pracowników swoich klientów. Prowadzi warsztaty i szkolenia z umiejętności miękkich, przywództwa, przeprowadzania trudnych rozmów, efektywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, treningu mentalnego, a także zajmuje się doradztwem personalnym w zakresie zarządzania zmianą. Współpracuje z firmami doradztwa personalnego, jak również z klientami z różnych branż, od produkcyjnych do technologicznych. W swojej pracy najbardziej ceni sobie kontakt z drugim człowiekiem i wspólne wypracowywanie rozwiązania korzystnego dla obu stron. W swoich działaniach wspiera rozwój umiejętności rozwój kompetencji pracowników wszystkich szczebli kadry zarządzającej.

już niedostępne -
Program webinaru:

• Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
• Dofinansowania i pożyczki na własny biznes
• Rozwój kompetencji zawodowych:
- Kształcenie ustawiczne - kursy i szkolenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
- Projekty realizowane w ramach działania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa mechanizm ZIT - kursy i szkolenia w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- Pożyczki na kształcenie
- Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla przedsiębiorców
• Czym są innowacje? Jak zacząć je realizować?

Goście:
Katarzyna Tarwacka, Maciej Brzezicki - długoletni pracownicy Samorządu Województwa Pomorskiego, Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, których doświadczenie zawodowe związane jest z tematyką funduszy unijnych. Na co dzień zajmują się:
• informowaniem potencjalnych beneficjentów nt. możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich oraz realizacji projektów po uzyskaniu dofinansowania;
• diagnozowaniem potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji
w odniesieniu do wszystkich programów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz organizacją i prowadzeniem spotkań informacyjnych i szkoleń (w tym webinariów);
• realizacją działań promocyjnych, w tym m.in.: promowaniem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku oraz świadczeniem przez niego usług np. w formie stoisk informacyjnych podczas imprez branżowych czy wydarzeń plenerowych.
7-03-2023 10:00-11:00 "Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i start firmy"

Program webinaru:

• Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
• Dofinansowania i pożyczki na własny biznes
• Rozwój kompetencji zawodowych:
- Kształcenie ustawiczne - kursy i szkolenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
- Projekty realizowane w ramach działania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa mechanizm ZIT - kursy i szkolenia w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- Pożyczki na kształcenie
- Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla przedsiębiorców
• Czym są innowacje? Jak zacząć je realizować?

Goście:
Katarzyna Tarwacka, Maciej Brzezicki - długoletni pracownicy Samorządu Województwa Pomorskiego, Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, których doświadczenie zawodowe związane jest z tematyką funduszy unijnych. Na co dzień zajmują się:
• informowaniem potencjalnych beneficjentów nt. możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich oraz realizacji projektów po uzyskaniu dofinansowania;
• diagnozowaniem potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji
w odniesieniu do wszystkich programów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz organizacją i prowadzeniem spotkań informacyjnych i szkoleń (w tym webinariów);
• realizacją działań promocyjnych, w tym m.in.: promowaniem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku oraz świadczeniem przez niego usług np. w formie stoisk informacyjnych podczas imprez branżowych czy wydarzeń plenerowych.

już niedostępne -
Program webinaru:

• Co decyduje o sile i rozwoju?
• Czy możemy mówić o specjalnej sile kobiet i wyzwaniach szytych na miarę?
• W jaki sposób talenty nam przypisane pozwalają na rozwinięcie skrzydeł?
• Porozmawiamy o mocy i odwadze codziennych wyborów, które przekładają się na rozwój (nie tylko kobiecy).

Prowadzący:
Agnieszka Grzegorczyk - trenerka umiejętności miękkich specjalizująca się w zarządzaniu projektami, analizie przywództwa i skutecznej komunikacji zespołowej. Na co dzień urzędnik administracji centralnej kierująca wydziałem związanym z różnymi aspektami organizacji i finansowania wybranych instytucji.
7-03-2023 12:30-14:00 "Masz tę moc - (nie tylko) o kobiecym rozwoju"

Program webinaru:

• Co decyduje o sile i rozwoju?
• Czy możemy mówić o specjalnej sile kobiet i wyzwaniach szytych na miarę?
• W jaki sposób talenty nam przypisane pozwalają na rozwinięcie skrzydeł?
• Porozmawiamy o mocy i odwadze codziennych wyborów, które przekładają się na rozwój (nie tylko kobiecy).

Prowadzący:
Agnieszka Grzegorczyk - trenerka umiejętności miękkich specjalizująca się w zarządzaniu projektami, analizie przywództwa i skutecznej komunikacji zespołowej. Na co dzień urzędnik administracji centralnej kierująca wydziałem związanym z różnymi aspektami organizacji i finansowania wybranych instytucji.

już niedostępne -
Program webinaru:

Jakie ślady zostawiamy w Internecie i czego można się o nas dowiedzieć, pytając Google? Research personalny to współczesny sposób na weryfikację kandydatów, ale też sprawdzanie konkurencji, współpracowników czy życiowych partnerów. Porozmawiamy o tym, jak CV odchodzi w zapomnienie, Linkedin pozwala, by praca odnajdywała nas sama oraz o tym, jak budowany skrzętnie wizerunek może zepsuć jedno zdjęcie z urodzin cioci.

Prowadzący:
dr Marcin Karwowski - manager i rekruter z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień zarządza kilkoma zespołami stacjonarnymi, hybrydowymi i rozproszonym. Trener, mentor, coach oraz doradca zawodowy z ponad 10 tysiącami godzin doświadczenia szkoleniowego, warsztatowego i konsultacyjnego. Koordynator kilkudziesięciu projektów. Doktor nauk humanistycznych w zakresie informatologii.
8-03-2023 9:00-10:30 "Co Internet wie o Tobie - co to oznacza dla Ciebie"

Program webinaru:

Jakie ślady zostawiamy w Internecie i czego można się o nas dowiedzieć, pytając Google? Research personalny to współczesny sposób na weryfikację kandydatów, ale też sprawdzanie konkurencji, współpracowników czy życiowych partnerów. Porozmawiamy o tym, jak CV odchodzi w zapomnienie, Linkedin pozwala, by praca odnajdywała nas sama oraz o tym, jak budowany skrzętnie wizerunek może zepsuć jedno zdjęcie z urodzin cioci.

Prowadzący:
dr Marcin Karwowski - manager i rekruter z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień zarządza kilkoma zespołami stacjonarnymi, hybrydowymi i rozproszonym. Trener, mentor, coach oraz doradca zawodowy z ponad 10 tysiącami godzin doświadczenia szkoleniowego, warsztatowego i konsultacyjnego. Koordynator kilkudziesięciu projektów. Doktor nauk humanistycznych w zakresie informatologii.

już niedostępne -
Program warsztatu:

• samoświadomość - kluczowy proces na drodze do rozwoju osobistego i zawodowego
- Jak odkryć swoje talenty, mocne strony i wartości?
• podstawy teorii talentów Gallupa
• przedstawienie 34 talentów, które odpowiadają za wzorce zachowania, myślenia i odczuwania
• kiedy warto zrobić test Gallupa i jak przebiega badanie
• co zrobić po diagnozie kluczowych talentów - wykonanie testu to dopiero początek przygody
• talenty a sukces - jak wykorzystać znajomość swoich talentów w planowaniu i rozwijaniu kariery
• samoocena kluczowych talentów
* losowanie voucherów na wykonanie testu Gallupa

Prowadzący:
Dorota Botkowska, Katarzyna Zadora - doradcy zawodowi WUP w Gdańsku

Do udziału w warsztacie zapraszamy Panie planujące rozwój osobisto-zawodowy, stojące w obliczu zmian, poszukujące zatrudnienia, a także kobiety stawiające pierwsze kroki na rynku pracy.
Warsztaty nie są kierowane do osób zajmujących się zawodowo szkoleniami, coachingiem, poradnictwem zawodowym i nie mają charakteru zajęć doskonalących warsztat czy poszerzających wiedzę trenerską.
8-03-2023 11:00-14:00 "Walizka pełna skarbów - moje talenty i mocne strony"

Program warsztatu:

• samoświadomość - kluczowy proces na drodze do rozwoju osobistego i zawodowego
- Jak odkryć swoje talenty, mocne strony i wartości?
• podstawy teorii talentów Gallupa
• przedstawienie 34 talentów, które odpowiadają za wzorce zachowania, myślenia i odczuwania
• kiedy warto zrobić test Gallupa i jak przebiega badanie
• co zrobić po diagnozie kluczowych talentów - wykonanie testu to dopiero początek przygody
• talenty a sukces - jak wykorzystać znajomość swoich talentów w planowaniu i rozwijaniu kariery
• samoocena kluczowych talentów
* losowanie voucherów na wykonanie testu Gallupa

Prowadzący:
Dorota Botkowska, Katarzyna Zadora - doradcy zawodowi WUP w Gdańsku

Do udziału w warsztacie zapraszamy Panie planujące rozwój osobisto-zawodowy, stojące w obliczu zmian, poszukujące zatrudnienia, a także kobiety stawiające pierwsze kroki na rynku pracy.
Warsztaty nie są kierowane do osób zajmujących się zawodowo szkoleniami, coachingiem, poradnictwem zawodowym i nie mają charakteru zajęć doskonalących warsztat czy poszerzających wiedzę trenerską.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
Program webinaru:

• Czym jest prawdziwe, wewnętrzne poczucie pewności siebie?
• Jak "się robi" pewność siebie?
• Które cechy osobowości wpływają na większe poczucie pewności siebie i czy ma to odzwierciedlenie w odporności
psychicznej?
• Jak zadbać o siebie fizycznie i psychicznie, by mieć większe poczucie stabilności emocjonalnej?
• Proste narzędzia do pracy z emocjami.

Prowadzący:

Dorota Bury - przewodnik i mentor w komunikacji, Licencjonowany trener Structogramu®, trener rozwoju osobistego.
Jej głównym zainteresowaniem jest szeroko pojęta komunikacja w kontekście relacji z samym sobą, komunikacji z klientem, czy komunikacji wewnątrz zespołu oraz radzenie sobie ze stresem, wykorzystując metodę uważności. Łączy teorię z praktyką, gdyż swoje umiejętności zdobywała pracując w różnych korporacjach, pracując z klientem bezpośrednio jak i zarządzając personelem na stanowiskach kierowniczych czy zarządzając 27. sklepami jako kierownik mikroregionu. Jest też trenerem mentalnym prowadzącym sportowców i też mentalnym wsparciem w długofalowym projekcie skutecznej utraty wagi opartej na 3. filarach: sportowym, dietetycznym i mentalnym.
Swoją wiedzę trenerską zdobyła na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Akademia Trenera oraz na licznych szkoleniach dodatkowych z różnych umiejętności m.in. u Anthony Robbinsa, Mateusza Grzesiaka, Mariusza Szuby.
Autorka wielu artykułów o tematyce biznesowo-rozwojowej. Jej artykuły ukazywały się w lokalnych gazetach jak i magazynach takich jak Sygnał czy Szkoła. Organizatorka i współorganizatorka wielu imprez dla miasta i jego mieszkańców, działa w Stowarzyszeniu Pozytywni. Od niedawna w Studio 83-200 prowadzi swój autorski program Benestrofy Kobiet.
Mieszka w Starogardzie Gdańskim, kocha tańczyć i doświadczać życia. Jej ulubiony cytat to: "Niech zależy Ci na czymś tak bardzo, by coś w związku z tym zrobić."
9-03-2023 9:00-10:30 "Jak pewność siebie wpływa na odporność psychiczną"

Program webinaru:

• Czym jest prawdziwe, wewnętrzne poczucie pewności siebie?
• Jak "się robi" pewność siebie?
• Które cechy osobowości wpływają na większe poczucie pewności siebie i czy ma to odzwierciedlenie w odporności
psychicznej?
• Jak zadbać o siebie fizycznie i psychicznie, by mieć większe poczucie stabilności emocjonalnej?
• Proste narzędzia do pracy z emocjami.

Prowadzący:

Dorota Bury - przewodnik i mentor w komunikacji, Licencjonowany trener Structogramu®, trener rozwoju osobistego.
Jej głównym zainteresowaniem jest szeroko pojęta komunikacja w kontekście relacji z samym sobą, komunikacji z klientem, czy komunikacji wewnątrz zespołu oraz radzenie sobie ze stresem, wykorzystując metodę uważności. Łączy teorię z praktyką, gdyż swoje umiejętności zdobywała pracując w różnych korporacjach, pracując z klientem bezpośrednio jak i zarządzając personelem na stanowiskach kierowniczych czy zarządzając 27. sklepami jako kierownik mikroregionu. Jest też trenerem mentalnym prowadzącym sportowców i też mentalnym wsparciem w długofalowym projekcie skutecznej utraty wagi opartej na 3. filarach: sportowym, dietetycznym i mentalnym.
Swoją wiedzę trenerską zdobyła na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Akademia Trenera oraz na licznych szkoleniach dodatkowych z różnych umiejętności m.in. u Anthony Robbinsa, Mateusza Grzesiaka, Mariusza Szuby.
Autorka wielu artykułów o tematyce biznesowo-rozwojowej. Jej artykuły ukazywały się w lokalnych gazetach jak i magazynach takich jak Sygnał czy Szkoła. Organizatorka i współorganizatorka wielu imprez dla miasta i jego mieszkańców, działa w Stowarzyszeniu Pozytywni. Od niedawna w Studio 83-200 prowadzi swój autorski program Benestrofy Kobiet.
Mieszka w Starogardzie Gdańskim, kocha tańczyć i doświadczać życia. Jej ulubiony cytat to: "Niech zależy Ci na czymś tak bardzo, by coś w związku z tym zrobić."

już niedostępne -
Program webinaru:

• Czy organizacja pozarządowa może być atrakcyjnym miejscem pracy?
• Dlaczego kobiety częściej działają w sektorze społecznym?
• Jak prowadzić działalność gospodarczą w organizacjach pozarządowych?
• Jak zadbać o siebie w pracy społecznej?
• Gdzie szukać inspiracji? Dobre praktyki i inspiracje z pomorskich organizacji pozarządowych.

Prowadzący:
Natalia Siuda - Piotrkowska - od ponad 15 lat pracuje w 3. sektorze i wspiera organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne. Jest certyfikowaną trenerką, mentorką i doradczynią. Wspiera, słucha i pomaga organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, aktywistkom i aktywistom w obszarach dotyczących tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, finansów organizacji, projektowania usług społecznych, współpracy z otoczeniem, odpowiedzialności społecznej, innowacji czy ekonomii społecznej.
Na co dzień pracuje w Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION, w której stara się wspierać międzysektorowe inicjatywy i łączy potencjały organizacji, biznesu i samorządu, a także wspiera liderki i liderów społecznych m.in. w projekcie Bohaterki Codzienności - kobiety w 3. sektorze. Jest autorką publikacji i artykułów. Współpracuje również ze Spółdzielnią Socjalną Dalba, w której wspólnie z zespołem wdraża pierwszy w Polsce model franczyzy społecznej oraz realizuje innowacyjny program rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nurkowanie. Od niedawna nie tylko wspiera innych w tworzeniu nowatorskich rozwiązań, ale również sama tworzy innowacje społeczne, w tym program budowania odwagi wśród kobiet: "Podróż do odwagi". Ukończyła politologię na Uniwersytecie Gdańskim i ekonomię społeczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
9-03-2023 11:00-12:30 "Bohaterki codzienności - o pracy kobiet w organizacjach pozarządowych"

Program webinaru:

• Czy organizacja pozarządowa może być atrakcyjnym miejscem pracy?
• Dlaczego kobiety częściej działają w sektorze społecznym?
• Jak prowadzić działalność gospodarczą w organizacjach pozarządowych?
• Jak zadbać o siebie w pracy społecznej?
• Gdzie szukać inspiracji? Dobre praktyki i inspiracje z pomorskich organizacji pozarządowych.

Prowadzący:
Natalia Siuda - Piotrkowska - od ponad 15 lat pracuje w 3. sektorze i wspiera organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne. Jest certyfikowaną trenerką, mentorką i doradczynią. Wspiera, słucha i pomaga organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, aktywistkom i aktywistom w obszarach dotyczących tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, finansów organizacji, projektowania usług społecznych, współpracy z otoczeniem, odpowiedzialności społecznej, innowacji czy ekonomii społecznej.
Na co dzień pracuje w Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION, w której stara się wspierać międzysektorowe inicjatywy i łączy potencjały organizacji, biznesu i samorządu, a także wspiera liderki i liderów społecznych m.in. w projekcie Bohaterki Codzienności - kobiety w 3. sektorze. Jest autorką publikacji i artykułów. Współpracuje również ze Spółdzielnią Socjalną Dalba, w której wspólnie z zespołem wdraża pierwszy w Polsce model franczyzy społecznej oraz realizuje innowacyjny program rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nurkowanie. Od niedawna nie tylko wspiera innych w tworzeniu nowatorskich rozwiązań, ale również sama tworzy innowacje społeczne, w tym program budowania odwagi wśród kobiet: "Podróż do odwagi". Ukończyła politologię na Uniwersytecie Gdańskim i ekonomię społeczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

już niedostępne -
Program warsztatu:

• Spotkanie jest dedykowane wszystkim kobietom chcącym rozwijać się zawodowo (pracującym na etacie,
prowadzącym własny biznes, poszukującym pracy).
• Spotkanie w kameralnym gronie w formule wspólnego kręgu z elementami coachingu.
• Podstawowe zasady kręgu: każdy głos jest tak samo ważny i słuchamy się wzajemnie - bez przerywania, bez
doradzania, bez oceniania.
• Zainspirujemy i zmotywujemy się do działania w kierunku naszej kariery marzeń.
• Obdarzymy się uważnością, otwartym sercem i wzajemnym wsparciem.
• Zgłębimy, czym jest cel "z umysłu" oraz cel "z serca".
• Doświadczymy metod uskuteczniających wcielanie celów w życie: wdzięczność, wizualizacja, afirmacja, medytacja.

Prowadzący:
Sylwia Koniuszewska - doradca zawodowy WUP w Gdańsku, coach, nauczyciel jogi

Warsztaty nie są kierowane do osób zajmujących się zawodowo szkoleniami, coachingiem, poradnictwem zawodowym i nie mają charakteru zajęć doskonalących warsztat czy poszerzających wiedzę trenerską.
10-03-2023 10:00-13:00 "Kobiecy krąg rozwojowy kariery - gdzie jesteś tu i teraz? (praca nad celem zawodowym)"

Program warsztatu:

• Spotkanie jest dedykowane wszystkim kobietom chcącym rozwijać się zawodowo (pracującym na etacie,
prowadzącym własny biznes, poszukującym pracy).
• Spotkanie w kameralnym gronie w formule wspólnego kręgu z elementami coachingu.
• Podstawowe zasady kręgu: każdy głos jest tak samo ważny i słuchamy się wzajemnie - bez przerywania, bez
doradzania, bez oceniania.
• Zainspirujemy i zmotywujemy się do działania w kierunku naszej kariery marzeń.
• Obdarzymy się uważnością, otwartym sercem i wzajemnym wsparciem.
• Zgłębimy, czym jest cel "z umysłu" oraz cel "z serca".
• Doświadczymy metod uskuteczniających wcielanie celów w życie: wdzięczność, wizualizacja, afirmacja, medytacja.

Prowadzący:
Sylwia Koniuszewska - doradca zawodowy WUP w Gdańsku, coach, nauczyciel jogi

Warsztaty nie są kierowane do osób zajmujących się zawodowo szkoleniami, coachingiem, poradnictwem zawodowym i nie mają charakteru zajęć doskonalących warsztat czy poszerzających wiedzę trenerską.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
Program warsztatu:

• Spotkanie jest dedykowane wszystkim kobietom chcącym rozwijać się zawodowo (pracującym na etacie,
prowadzącym własny biznes, poszukującym pracy).
• Spotkanie w kameralnym gronie w formule wspólnego kręgu z elementami coachingu.
• Podstawowe zasady kręgu: każdy głos jest tak samo ważny i słuchamy się wzajemnie - bez przerywania, bez
doradzania, bez oceniania.
• Zainspirujemy i zmotywujemy się do działania w kierunku naszej kariery marzeń.
• Obdarzymy się uważnością, otwartym sercem i wzajemnym wsparciem.
• Zgłębimy, czym jest cel "z umysłu" oraz cel "z serca".
• Doświadczymy metod uskuteczniających wcielanie celów w życie: wdzięczność, wizualizacja, afirmacja, medytacja.

Prowadzący:
Sylwia Koniuszewska - doradca zawodowy WUP w Gdańsku, coach, nauczyciel jogi

Warsztaty nie są kierowane do osób zajmujących się zawodowo szkoleniami, coachingiem, poradnictwem zawodowym i nie mają charakteru zajęć doskonalących warsztat czy poszerzających wiedzę trenerską.
10-03-2023 10:00-13:00 Lista rezerwowa warsztat stacjonarny - "Kobiecy krąg rozwojowy kariery - gdzie jesteś tu i teraz? (praca nad celem zawodowym)"

Program warsztatu:

• Spotkanie jest dedykowane wszystkim kobietom chcącym rozwijać się zawodowo (pracującym na etacie,
prowadzącym własny biznes, poszukującym pracy).
• Spotkanie w kameralnym gronie w formule wspólnego kręgu z elementami coachingu.
• Podstawowe zasady kręgu: każdy głos jest tak samo ważny i słuchamy się wzajemnie - bez przerywania, bez
doradzania, bez oceniania.
• Zainspirujemy i zmotywujemy się do działania w kierunku naszej kariery marzeń.
• Obdarzymy się uważnością, otwartym sercem i wzajemnym wsparciem.
• Zgłębimy, czym jest cel "z umysłu" oraz cel "z serca".
• Doświadczymy metod uskuteczniających wcielanie celów w życie: wdzięczność, wizualizacja, afirmacja, medytacja.

Prowadzący:
Sylwia Koniuszewska - doradca zawodowy WUP w Gdańsku, coach, nauczyciel jogi

Warsztaty nie są kierowane do osób zajmujących się zawodowo szkoleniami, coachingiem, poradnictwem zawodowym i nie mają charakteru zajęć doskonalących warsztat czy poszerzających wiedzę trenerską.

już niedostępne -
Program warsztatu:

• samoświadomość - kluczowy proces na drodze do rozwoju osobistego i zawodowego
- Jak odkryć swoje talenty, mocne strony i wartości?
• podstawy teorii talentów Gallupa
• przedstawienie 34 talentów, które odpowiadają za wzorce zachowania, myślenia i odczuwania
• kiedy warto zrobić test Gallupa i jak przebiega badanie
• co zrobić po diagnozie kluczowych talentów - wykonanie testu to dopiero początek przygody
• talenty a sukces - jak wykorzystać znajomość swoich talentów w planowaniu i rozwijaniu kariery
• samoocena kluczowych talentów
* losowanie voucherów na wykonanie testu Gallupa

Prowadzący:
Dorota Botkowska, Katarzyna Zadora - doradcy zawodowi WUP w Gdańsku

Do udziału w warsztacie zapraszamy Panie planujące rozwój osobisto-zawodowy, stojące w obliczu zmian, poszukujące zatrudnienia, a także kobiety stawiające pierwsze kroki na rynku pracy.
Warsztaty nie są kierowane do osób zajmujących się zawodowo szkoleniami, coachingiem, poradnictwem zawodowym i nie mają charakteru zajęć doskonalących warsztat czy poszerzających wiedzę trenerską.
8-03-2023 11:00-14:00 Lista rezerwowa "Walizka pełna skarbów - moje talenty i mocne strony"

Program warsztatu:

• samoświadomość - kluczowy proces na drodze do rozwoju osobistego i zawodowego
- Jak odkryć swoje talenty, mocne strony i wartości?
• podstawy teorii talentów Gallupa
• przedstawienie 34 talentów, które odpowiadają za wzorce zachowania, myślenia i odczuwania
• kiedy warto zrobić test Gallupa i jak przebiega badanie
• co zrobić po diagnozie kluczowych talentów - wykonanie testu to dopiero początek przygody
• talenty a sukces - jak wykorzystać znajomość swoich talentów w planowaniu i rozwijaniu kariery
• samoocena kluczowych talentów
* losowanie voucherów na wykonanie testu Gallupa

Prowadzący:
Dorota Botkowska, Katarzyna Zadora - doradcy zawodowi WUP w Gdańsku

Do udziału w warsztacie zapraszamy Panie planujące rozwój osobisto-zawodowy, stojące w obliczu zmian, poszukujące zatrudnienia, a także kobiety stawiające pierwsze kroki na rynku pracy.
Warsztaty nie są kierowane do osób zajmujących się zawodowo szkoleniami, coachingiem, poradnictwem zawodowym i nie mają charakteru zajęć doskonalących warsztat czy poszerzających wiedzę trenerską.

już niedostępne -