Legal design - dlaczego warto go stosować w Twojej firmie?

location icon
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
calendar icon
Od 18 cze 10:00 do 18 cze 12:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Kiedy: 18.06.2024, godz 10:00 - 12:00

Gdzie: PPNT Gdynia, sala F0.17

Wstęp: bezpłatny - wydarzenie skierowane do firm parkowych oraz coworkerów, w szczególności dla osób zajmujących się obsługą prawną spółek, HR-ami i komunikacją.

Zapraszamy wszystkich Parkowiczów na spotkanie, wprowadzające do tematyki legal design -  dowiesz się, jak tworzyć dokumenty,  które są użyteczne, przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich. 

Dokumenty, tworzone w duchu Legal Design, możesz zastosować zarówno w umowach prawnych,  jak i dokumentach o charakterze informacyjnym - regulaminach, zarządzeniach, instrukcjach, ale także wezwaniach windykacyjnych i komunikacji marketingowej.

Agenda spotkania:

 • Dlaczego warto stosować Legal Design w Twojej firmie
  • Po co nam design w prawie?
  • Gdzie można wykorzystywać Legal Design?
  • Legal Design a efektywna komunikacja 
  • Case Study - Legal Design w praktyce
 • Warsztat: Reguły i narzędzia wdrażające Legal Design w Twoich dokumentach 
  • Popraw strukturę dokumentu
  • Popraw język
  • Popraw design
  • Bądź konsekwentny

Prowadząca: Kasia Ploetzing

Radczyni prawna, którą bardziej niż praktyka prawa wciągnęła technologia, wdrożenia serwisów w internecie, e-commerce, budowanie marki, tworzenie kreatywnych treści i copywriting, z którego zrobiła studia podyplomowe.

Dla kancelarii Armińska Radcowie Prawni Kasia realizuje kreatywne pomysły, tworzy rozwiązania technologiczne, odpowiada za budowę marki i wciela w życie plan interpretacji prawa dla nie-prawników w duchu Legal Design.

Kontakt w sprawie wydarzenia:

Martyna Jankowska

Dział Rozwoju i Komunikacji

T: 58 880 81 40

M: [email protected] 

Klauzula informacyjna:

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, e-mail: [email protected],tel. 58 880 21 50.

2.Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a, b, c RODO.

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

3.1.w celu udziału w szkoleniu/wydarzeniu/konsultacjach i innych (w tym ankieta) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3.1.w celu utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku tj. publikacji w domenach należących do Administratora, publikacji w materiałach promocyjnych Administratora (np. ulotki/broszury/filmy); publikacji na oficjalnych profilach Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3.3.w celach rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994 r. o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:

4.1.trwania szkolenia/wydarzenia/konsultacji i innych lub do czasu cofnięcia zgody oraz po zakończeniu szkolenia/wydarzenia/konsultacji i innych, w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

4.2.do czasu cofnięcia zgody;

4.3.do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 8 poniżej;

5.Podanie danych jest:

5.1.dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwa realizacja celu dla których dane zostały zebrane (zapis na szkolenie/wydarzenie/konsultacje i inne);

5.2.dobrowolne (wizerunek).

6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa (w tym podmioty/osoby uprawnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej) lub podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane) przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową Administratora.

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

8.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: [email protected].

proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: [email protected].

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Legal design - dlaczego warto go stosować w Twojej firmie?
już niedostępne -