Polityka i Gospodarka Transport i logistyka

KONSULTACJE SPOŁECZNE PZMM BydOF

location icon
ONLINE za pośrednictwem aplikacji Teams
calendar icon
Od 6 mar 15:00 do 8 mar 15:00
ticket icon
Od 0,00 zł
Rozpoczynamy Konsultacje Społeczne
"Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego - SUMP BydOF"
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do udziału w spotkaniach online. Po zapisaniu się w mailu zwrotnym prześlemy link do spotkań online.


 • 06.03 - Gmina Szubin | godz. 15.00
 • 06.03 Gmina Osielsko | godz. 18.00
 • 07.03 - Gmina Koronowo | godz. 15.00
 • 07.03 Gmina Białe Błota | godz. 18.00
 • 07.03 Gmina Łabiszyn | godz. 18.00
 • 07.03 - Gmina Żnin | godz. 15.00
 • 08.03 Gmina Rojewo | godz. 15.00
 • 08.03 - Gmina Kcynia | godz. 18.00
 • 08.03 - Powiat Bydgoski | godz. 12.00


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (czyli SUMP) BydOF to:

 • narzędzie ułatwiające planowanie długookresowe uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania gmin wchodzących w skład BydOF w dziedzinie: transportu, środowiska, bezpieczeństwa, jakości życia, zielonej przestrzeni, gospodarki.
 • wypracowana strategia działania na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług.

Odpowiada na szereg pytań związanych między innymi z kierunkiem rozwoju infrastruktury transportowej, w tym:

 • budową kolejnych dróg rowerowych,
 • rozwojem transportu szynowego
 • tworzeniem zintegrowanych węzłów
 • rozwojem linii autobusowych
 • budową obwodnic
 • porządkowaniem urbanistycznym
 • poprawą dostępności miejscowości o walorach rekreacyjnych i historycznych
 • zwiększeniem bezpieczeństwa
 • promowaniem i wdrażaniem elektromobilności

Dokument będzie podstawą do ubiegania się o dofinasowanie nowych inwestycji poprawiających komunikację pomiędzy gminami Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego z europejskich funduszy na lata 2021-27. Wskazuje on kierunki działań, które powinny uwzględniać wszystkie samorządy oraz określić kluczowe inwestycje wzmacniające spójność obszaru metropolitalnego i ułatwiające codzienne przemieszczanie się mieszkańców. Podstawą planu oprócz specjalistycznych prognoz, analiz i modeli są szerokie konsultacje społeczne. Za nami już dwie tury bezpośrednich spotkań. W ich ramach odbywały się wywiady, warsztaty, spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
Działanie 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Chce wziąć udział
Wyprzedane Brak wolnych miejsc