Polityka i Gospodarka Transport i logistyka

KONSULTACJE SUMP SOM WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

location icon
STACJONARNIE (w Floating Arena przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie) I ONLINE za pośrednictwem aplikacji Teams
calendar icon
Od 8 lis 17:00 do 8 lis 19:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące poprawy transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym - miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości i wyraź swoją opinię.

Już 8 listopada w środę odbędzie się ostatnie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców SOM dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z Prognozą Oddziaływania
na Środowisko, na które zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. 
 • Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag wszystkich środowisk na temat projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego lub w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
 • Uwagi i wnioski do projektów dokumentów można składać w terminie od dnia 23.10 do 12.11.2023 r. w formie elektronicznej, wysyłając wypełniony formularz zgłaszania uwag zamieszczony na stronie http://som.szczecin.pl/sump/ na adres e-mail [email protected]

Zapraszamy! 


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (czyli SUMP)  to:

 • narzędzie ułatwiające planowanie długookresowe uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania gmin wchodzących w skład SOM w dziedzinie: transportu, środowiska, bezpieczeństwa, jakości życia, zielonej przestrzeni, gospodarki.
 • wypracowana strategia działania na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług.

Odpowiada na szereg pytań związanych między innymi z kierunkiem rozwoju infrastruktury transportowej, w tym:

 • budową kolejnych dróg rowerowych,
 • rozwojem transportu szynowego
 • tworzeniem zintegrowanych węzłów
 • rozwojem linii autobusowych
 • budową obwodnic
 • porządkowaniem urbanistycznym
 • poprawą dostępności miejscowości o walorach rekreacyjnych i historycznych
 • zwiększeniem bezpieczeństwa
 • promowaniem i wdrażaniem elektromobilności


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Chce wziąć udział
Wyprzedane Brak wolnych miejsc