IT i Nowe technologie Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie

Konferencja Naukowa "Zarządzanie Innowacjami w Gospodarce" oraz Konferencja Naukowa "Economy, Management, Environment"

location icon
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Cukrowa 8, Szczecin
calendar icon
Od 26 lis 12:30 do 27 lis 14:30
ticket icon
Od 0,00 zł

Celem IX Ogólnopolskiej Konferencji "Zarządzanie innowacjami w gospodarce" jest prezentacja współczesnych trendów i perspektyw rozwoju w zakresie zarządzania innowacjami na tle wyzwań społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.
Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia takie jak:

 • nowoczesne technologie (w tym blockchain),
 • strategiczne zarządzanie działalnością innowacyjną,
 • finansowanie działań innowacyjnych,
 • innowacje społeczne,
 • innowacyjność w sektorze MŚP,
 • innowacje oszczędne (frugal innovation),
 • polityka innowacyjna na świecie,
 • procesy komercjalizacji i transferu technologii,
 • klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
 • innowacje w przemyśle i usługach,
 • działalność badawczo-rozwojowa,
 • internacjonalizacja działalności innowacyjnej,
 • kreatywność i gospodarka designu,
 • innowacyjne modele biznesowe,
 • przedsiębiorczość akademicka,
 • start up - funkcjonowanie i rozwój.
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Economy, Management, Environment" ma na celu zaprezentowanie wyników badań naukowców oraz studentów, a także zacieśnianie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego oraz biznesu.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia takie jak:

 • modele biznesowe,
 • konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • przedsiębiorczość,
 • finanse,
 • kapitał ludzki,
 • przywództwo,
 • kapitał społeczny,
 • innowacje,
 • kapitał intelektualny,
 • zarządzanie wiedzą,
 • logistyka,
 • marketing,
 • zarządzanie,
 • zrównoważony rozwój,
 • nowoczesne formy przedsiębiorstw.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Zgłoś swój udział
25 Listopada 2024, 12:00