Konferencja Perspektywy Rozwoju Sektora Energii w Polsce 2040

location icon
Hotel Raffles Europejski Krakowskie Przedmieście 13, Warszawa
calendar icon
Od 3 cze 9:30 do 3 cze 9:30Konferencja dostępna wyłącznie dla zaproszonych.

Prelegenci:

PIOTR NAIMSKI - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Polski polityk, biochemik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, publicysta. W latach 2005-2007 wiceminister gospodarki, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Nadzoruje bezpośrednio projekt Baltic Pipe - strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim.RAFAŁ GAWIN - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Swoją karierę od początku związał z energetyką. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku, ostatnio - od 2014 roku - jako zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej - był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (Komisja Europejska) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji (Florence School of Regulation) oraz projektów bliźniaczych (Twinning Projects). Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym.

W 2013 r. był ekspertem narodowym w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w Lubljanie, gdzie jako członek zespołu ds. monitorowania rynków brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dot. oceny krajowych rynków energii, w pracach w obszarze Inicjatyw Regionalnych oraz nad zagadnieniami związanymi z nieplanowymi przepływami energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki.
Wykładowca. Jako ekspert prawa energetycznego jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących funkcjonowania rynków energii elektrycznej, w tym zasad dostępu do sieci, mechanizmów bilansowania systemu oraz regionalnych rynków energii elektrycznej, współautor komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

W marcu 2021 roku został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji.


TOMASZ STĘPIEŃ - Prezes GAZ-SYSTEM. Doświadczony manager odnoszący sukcesy w sektorze energetycznym. Od grudnia 2015 roku pełni funkcję prezesa GAZ-SYSTEM.

W spółce pracuje od 2008 roku, na różnych stanowiskach. Był odpowiedzialny za koordynację projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu i nadzór właścicielski nad spółką Polskie LNG. Kierował Działem Analiz, z którym aktywnie uczestniczył w pracach nad strategią GAZ-SYSTEM. Kierował także projektem budowy podziemnego magazynu gazu.
W latach 2007-2008 pracował w PGNiG, gdzie zajmował się strategicznymi projektami dywersyfikacyjnymi, takimi jak projekt budowy terminalu LNG czy gazociągu Baltic Pipe.
W latach 2005-2007 był zastępcą dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Odpowiadał między innymi za przygotowanie rządowych dokumentów dotyczących sektora gazu ziemnego i przemysłu naftowego. Nadzorował także wdrożenie tych dokumentów przez spółki z sektora. Z ramienia Ministerstwa Gospodarki był również odpowiedzialny za tworzenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.
Był członkiem rad nadzorczych spółek Nafta Polska (wiceprzewodniczący) i Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt.


MARCIN CHLUDZIŃSKI - Prezes KGHM. Jest absolwentem Zespołu Szkół Mechanicznych w Łomży, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zdobywał w zarządach spółek prawa handlowego oraz nadzorze korporacyjnym. Od 2006 pełnił funkcję prezesa zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu. Uczestniczył w tworzeniu Fundacji Republikańskiej (2009). Kierował pracami thinku tanku gospodarczo-regulacyjnego tejże, a w latach 2011-2016 był jej prezesem. Członek sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość wchodzącej w skład Narodowej Rady Rozwoju.

Od stycznia 2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Od 2016 jest członkiem Rady Nadzorczej PZU. W roku 2017 czasowo pełnił obowiązki prezesa jego zarządu tej spółki. 22 czerwca 2018 Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała go na stanowisko prezesa zarządu spółki. W czerwcu 2017 powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejAndrzeja Dudę do Kapituły XV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

  • Nagroda "Bursztyn Polskiej Gospodarki" 2019 - za zarządzanie zapewniające stabilność finansową grupy oraz konsekwentne realizowanie strategii spółki wspierającej jej dalszy rozwój.
  • Złoty Krzyż Zasługi (2021).

ZIEMOWIT IWAŃSKI - Senior Advisor to the Board USNC, Seattle, USA. Ziemowit Iwański ukończył studia w dziedzinie energetyki jądrowej. W latach 1981-1998 zajmował się pracami badawczo-rozwojowymi związanymi z energetyką jądrową oraz zastosowaniami bloków gazowo-parowych, w tym technologią IGCC (technologią bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem węgla i węglowodorów). Prace te były finansowane z programów rządowych, amerykańskiego Departamentu Energetyki i UE. W branży energetycznej pracował również jako konsultant dla wiodących firm energetycznych krajowych i zagranicznych. W latach 1984-1986 odbył staż we Francji w ramach programu stypendialnego MAEA związanego z energetyką jądrową. Jest autorem wielu publikacji technicznych, w pismach branżowych i na konferencjach PowerGen. Ziemowit Iwański pracował w GE Energy od 1998 r. Od 2005r. do 2011r. na stanowisku Dyrektora Wykonawczego GE Energy w Polsce, na Ukrainie oraz w krajach bałtyckich a od 2011r. do 2015 r. na stanowisku Regionalnego Dyrektora Wykonawczego w GE Hitachi Nuclear Energy w Polsce i w krajach bałtyckich. W Energoprojekcie Katowice SA od 2015 r. rozwijał relacje biznesowe za granicą w tym na rynkach wschodzących. Wykładał m. in. Energy Management w grupie Uczelni Vistula w Warszawie. Od jesieni 2020 pełni funkcję Senior Advisor to the Board amerykańskiej korporacji USNC -twórcy ultrabezpiecznych układów jądrowych i wysokotemperaturowych reaktorów typu MMR.- Kieruje projektami firmy na rynku europejskim.

TOMASZ LIBRONT - Prezes Zarządu Smartt Re. Specjalizuje się w ubezpieczeniach i reasekuracji dużych, trudnych i nietypowych rodzajów ryzyka. Uczestniczy w aranżowaniu ochrony odpowiedzialności cywilnej i majątku dla największych polskich firm z sektora energetycznego, finansowego, paliwowego, kolejowego czy chemicznego, we współpracy z ubezpieczycielami w Polsce i na świecie. Ze Smartt Re jest związany od 2008 roku (wówczas THB Polska), a rolę prezesa pełni od 2016 roku. Wcześniej pracował w PZU. Z rynkiem ubezpieczeniowym jest związany od niemal 30 lat.Cele spotkania:

- spotkanie osobiste w gronie prezesów i dyrektorów spółek energetycznych i budowlanych

- wymiana doświadczeń branżowych

- wypracowanie wspólnych rozwiązań i wniosków na podstawie przeprowadzonych prelekcji i dyskusji

- zdobycie wiedzy branżowej od osób zarządzających podmiotami bezpośrednio związanymi z energetyką


Opis wydarzenia:

Konferencja jest elementem debaty dotyczącej przyszłości sektora energetycznego w Polsce w systemie bezpieczeństwa energetycznego w gospodarce narodowej. W Konferencji wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz rządowych i parlamentarnych RP, najważniejszych instytucji publicznych zajmujących się energetyką jądrową w Polsce, a także przedstawiciele najważniejszych międzynarodowych i krajowych koncernów dysponujących technologiami nuklearnymi.


Program:

Konferencja będzie się składała z 4 części:

1. Wystąpienia oficjalnych Gości Specjalnych.

2. Polityka energetyczna państwa do 2040 r.

3. Panel: Wyzwania systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski w dynamicznie zmieniającym się świecie.

4. Panel "SMR-y jako nowe źródło atomowej energii.


9.30 Rejestracja 

10.00 Otwarcie Konferencji 

10.30 Panel: Polityka energetyczna państwa do 2040 r. (PEP2040)
· Założenia do aktualizacji przyjętej przez Radę Ministrów w dn. 29 marca br. 
· Wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej
· Dywersyfikacja technologiczna 

11.30 Przerwa kawowa 

12.00 Panek dyskusyjny: Wyzwania systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski w dynamicznie zmieniającym się świecie
· Wyzwania infrastrukturalne
· Mix energetyczny jako racjonalna dywersyfikacja źródeł
· Doświadczenia energetyki atomowej w Europie
· Węgiel i nowe technologie węglowe
· Rynek bilansujący - magazynowanie energii
· Skutki wojny w Ukrainie i współpraca międzynarodowa 

13.30 Lunch 

14.30 Panel "SMR-y jako nowe źródło atomowej energii": 


Wydarzenie odbędzie się w piątek 3.06.2022 w Hotelu Raffles Europejski w Warszawie.

Jeśli prowadzisz firmę w branży energetycznej lub budowlanej i potrzebujesz dodatkowej wiedzy i kontaktów dla swojej firmy zapisz się na spotkanie.


Miejsce:

Hotel Raffles Europejski


Wymagana jest rejestracja przez niniejszą stronę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Organizujemy również ogólnopolskie konferencje biznesowe oraz inicjatywy integracyjne na przestrzeni całego roku. Każde takie wydarzenie jest ogromną dawką inspiracji dla przedsiębiorców i okazją do wymiany doświadczeń.

Link do naszej strony internetowej:  www.iptg.pl
Link do opisu Członków Zarządu PTG:  https://iptg.pl/zarzad/

Logotypy części firm członkowskich PTG:

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły Konferencji Energetycznej:

- Kiedy: 3 czerwca piątek godz. 10-16

- Miejsce: Hotel Raffles Europejski, Warszawa

- Prosimy o zabranie ze sobą wizytówekKontakt ws. spotkania:

Michał Osiej
Dyrektor ds. Rozwoju
tel. 509-38-48-58
michal.osiej@iptg.pl

Do zobaczenia! Znajdź nas w social mediach

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Konferencja Rejestracja na Konferencję

Konferencja

już niedostępne 1 230,00 zł -
Rejestracja na Konferencję dla Członków PTG Rejestracja na Konferencję dla Członków PTG

Rejestracja na Konferencję dla Członków PTG

już niedostępne 499,00 zł -