Kakaowy Klub dla młodzieży | Cocoa Club for youth | Какао-Клуб для молоді

location icon
Miejsce Otwarte. Centrum Integracji Międzykulturowej. Kraków os. Górali 24, Kraków
calendar icon
Od 12 mar 18:00 do 12 mar 19:30
ticket icon
Od 0,00 zł

Grupa wiekowa: 12-18 lat

Język prowadzenia: ukraiński

PL/ENG/UA

Czas stworzyć przeciwwagę w codziennym życiu! Przekształćmy nasze emocje w siłę i równowagę. 

🌈Dołącz do naszej grupy, rozmawiaj, dziel się doświadczeniem, pij kakao, śmiej się i spotykaj nowych ludzi.

Co nas wyróżnia?

▪ Interaktywne rozmowy o emocjach, stresie i radzeniu sobie.

▪ Kreatywne zajęcia, które pomagają znaleźć równowagę w codziennym chaosie.

▪ Wspólne podróże przez labirynty uczuć i odkrywanie jasnych ścieżek.

▪ Radość, śmiech i wsparcie od młodzieży dla młodzieży.

Dołącz do naszej młodzieżowej społeczności i rozwijajmy się jako silna, wspierająca grupa!

Prowadząca grupę, Natalia Kozharko, to praktykujący psycholog i arteterapeuta, gotowa służyć swoim doświadczeniem i wiedzą w procesie rozwoju uczestników.
ENG

It's time to create a counterbalance in day-to-day life! Let's transform our emotions into strength and balance. 

🌈Join our group, talk, share experiences, drink cocoa, laugh and meet new people.

What sets us apart?

▪ Interactive conversations about emotions, stress and coping.

▪ Creative activities that help you find balance in the daily chaos.

▪ Journeys together through labyrinths of feelings and discovering clear paths.

▪ Joy, laughter and support from youth for youth.

Join our youth community and let's grow as a strong, supportive group!

The leader of the group, Natalia Kozharko, is a practicing psychologist and art therapist, ready to serve her experience and knowledge in the development process of participants.
UA

Настав час створити рівновагу в повсякденному житті! Трансформуймо наші емоції в силу та рівновагу. 

🌈Приєднуйтесь до нашої групи, спілкуйтеся, діліться досвідом, пийте какао, смійтеся та знайомтеся з новими людьми.

Що нас відрізняє?

▪ Інтерактивні розмови про емоції, стрес та способи його подолання.

▪ Творчі заняття, які допомагають знайти баланс у щоденному хаосі.

▪ Спільні мандрівки лабіринтами почуттів та відкриття чітких шляхів.

▪ Радість, сміх та підтримка від молоді для молоді.

Приєднуйтесь до нашої молодіжної спільноти і давайте рости разом як сильна дружня група!

Ведуча групи, Наталія Кожарко, практикуючий психолог та арт-терапевт, готова запропонувати свій досвід та знання в процесі розвитку учасників.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział | участь | participation
już niedostępne -