Marketing Biznes i Przedsiędsiębiorczość Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

✅ EMPATIA W BIZNESIE - JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE RELACJE ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI I KLIENTAMI

location icon
Warszawa
calendar icon
Od 25 paź 9:00 do 25 paź 16:00
ticket icon
Od 1 463,70 zł

LINK DO SZKOLENIA: 

Empatia w biznesie - budowanie pozytywnych relacji (warsztat) (szkoleniaatrium.pl)

Więcej informacji uzyskasz: + 48 22 211 89 11, [email protected]

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących w zespołach i na stanowiskach gdzie ważne są bezpośrednie relacje międzyludzkie, szczególne dla menadżerów każdego szczebla, menadżerów projektu, osób mających kontakt z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, m.in. pracowników HR, działów sprzedaży i obsługi klienta, specjalistów user experience.

Co zyskujesz rozwijając swoje kompetencje w obszarze empatii:

 • Wzmocnienie swojego wizerunku lidera
 • Lepsze rozumienie klientów i współpracowników
 • Skuteczniejsze zarządzanie zespołem - wzrost zaangażowania, mniej konfliktów
 • Poprawa umiejętności komunikacji w każdych okolicznościach, np. dawania feedbacku
 • Budowanie konstruktywnych relacji - więcej zaufania i otwartości
 • Wzrost pewności siebie w relacjach

CEL SZKOLENIA:

szkolenie daje głębokie zrozumienie czym jest empatia i jak się przejawia w zachowaniu w różnych sytuacjach biznesowych; pozwala rozwinąć umiejętności dopasowania zachowania do kontekstu z uwzględnieniem emocji własnych i pozostałych zaangażowanych stron.

FORMA:

Krótkie wykłady przeplatane dużą ilością ćwiczeń w parach i grupach a także analiza studiów przypadku. Studia przypadku dotyczą relacji z klientami innej grupy wiekowej i klasy społecznej, relacji hierarchicznych w pracy, relacji w zespole zróżnicowanym kulturowo, relacji konfliktowej w zespole. Szkolenie pozwala na aktywne wykorzystanie empatii w różnych kontekstach sytuacyjnych. W rezultacie uczestnicy zyskują pogłębioną świadomość własnych jak i cudzych emocji i wzorców zachowań i są przygotowani, by natychmiast wdrażać zmiany w swoim miejscu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie - czym jest a czym nie jest empatia w biznesie w XXI wieku

 • XXI wiek - era empatii w biznesie i przejawy tego trendu
 • Czym jest empatia w biznesie - definicje; powiązane kompetencje, zachowania i postawy
 • Empatia a inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna
 • Czy jestem empatyczny/-a (krótki test diagnostyczny)
 • Empatia i różne konteksty sytuacyjne - zespół, relacje z klientami, przełożony-podwładny i podwładny-przełożony, auto-empatia
 • Kto potrzebuje empatii: "5A" - potrzeby człowieka, potrzeby efektywnych zespołów
 • Dlaczego empatia jest trudna i "niebiznesowa"
 • "Business case" dla empatii - dlaczego budować relacje oparte na empatii, czy ten wysiłek się opłaca?

2. Kompetencje i zachowania empatyczne - trening

 • Fundamenty empatii - aktywne słuchanie, czytanie emocji werbalnych i niewerbalnych
 • Akceptacja odmienności i niejednoznaczności (tolerancja/akceptacja/inkluzywność)
 • Empatia wyrażona w komunikacji - wzorce komunikacyjne (asertywność, stwierdzenia "ja…", walidacja emocji i poglądów drugiej strony)
 • Elastyczność sytuacyjna ("being situation smart", "situational agility")
 • Narzędzie wzmacniania empatii - mapa empatii, eksperymenty i wyobrażenia, technika wywiadu pogłębionego

3. Empatia w zespole i w organizacji

 • Zachowania przywódcze a empatia - branie odpowiedzialność za emocje swoje i innych w danej sytuacji i w relacji
 • Dynamika grupy - empatia a hierarchia
 • Zachowania statusowe - techniki budowania i skracania dystansu społecznego, empatia "w górę" i "w dół"
 • Konstruktywny feedback jako przejaw empatii
 • Różnice kulturowe w zespole a empatia
 • Empatia w cyfrowym świecie - wyzwania pracy w zespołach zdalnych
 • Kultura organizacyjna a empatia

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  EMPATIA W BIZNESIE
31 Grudnia 2024, 17:00 1 463,70 zł