Marketing Sprzedaż Biznes i Przedsiędsiębiorczość Rozwój osobisty

"Dzień przedsiębiorcy 2023 - śniadanie biznesowe i warsztaty w Centrum 3D w Słupsku"

location icon
Centrum Druku 3D - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Obrońców Wybrzeza 3 B, Słupsk
calendar icon
Od 21 cze 10:00 do 21 cze 13:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami zaprasza na "Dzień przedsiębiorcy 2023 - śniadanie biznesowe i warsztaty w Centrum 3D w Słupsku"

W dniu 21.06.2023r. w Słupsku przedstawimy szeroki wachlarz możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z regionu słupskiego.

Spotkanie jest dedykowane do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej działalności oraz tych planujących realizację nowych inwestycji na terenie Miasta Słupska oraz następujących gmin powiatu słupskiego: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka, Kępice.

Spotkanie jest częścią ogólnopolskiej inicjatywy pn. "Dzień Przedsiębiorcy", organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.Przedsiębiorco jeśli planujesz nową inwestycję, bądź planujesz rozbudować swój zakład z sektora przemysłowego lub nowoczesnych usług biznesowych, skorzystaj z ulg w podatku dochodowym w ramach programu "Polska Strefa Inwestycji".

Czy wiesz, że zachęty podatkowe dostępne są w całej Polsce, w każdej gminie, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą, również na własnej działce i terenie istniejącego zakładu.
Podczas spotkania omówione zostaną kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać ulgi w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Chcesz poznać nowe trendy technologiczne na usprawnienie i zoptymalizowanie procesów produkcyjnych?

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również specjalistyczne usługi doradcze i wykonawcze oferowane przez Słupski Inkubator Technologiczny - SIT. Przedstawione zostanie praktyczne wykorzystanie usług pomiarów i skanowania 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania i druku 3D oraz pomiarów termowizyjnych z ziemi i powietrza. W głównej mierze usługi te mogą usprawnić kontrolę jakości w przemyśle i zoptymalizować procesy produkcyjne.
Będzie okazja do zwiedzenia innowacyjnego i wyposażonego w nowoczesne sprzęty Centrum 3D - pokaz skanowania i druku 3D na żywo 🔴


A może szukasz innych instrumentów wsparcia do rozwoju swojego biznesu?

Partnerzy merytoryczni przedstawią szeroki wachlarz usług i produktów, ukierunkowanych na wsparcie w rozwoju przedsiębiorców w różnych obszarach, od poręczeń, po pożyczki i inne instrumenty finansowe, w tym ulgi i dotacje.


PROGRAM:

10:00 - 10:15 - Powitanie przez Organizatorów oraz Partnerów

10:15 - 10:30 - Polska Strefa Inwestycji - kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. / Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

10:30 - 10:40 - Case study firmy Bormech

10:40 - 10:55 - Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców w zakresie specjalistycznych usług dla przemysłu - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A./Słupski Inkubator Technologiczny

10:55 - 11:25 - Dlaczego boimy się ekspansji? Rozwój biznesu w czasach "wyjątkowej niepewności"- Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE)

11:25 - 11:40 - Na jaką pomoc z Agencji Rozwoju Przemysłu mogą liczyć pomorscy przedsiębiorcy? - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

11:40 - 11:50 - Możliwości płynące ze współpracy przedsiębiorstw z PKO Bankiem Polskim - PKO Bank Polski

11:50 - 12:10 - Dotacje i zachęty inwestycyjne - Deloitte

12:10 - 12:20- Na początku najważniejszy jest pomysł. Jak ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich? - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców

12:20 - 12:30 - Poręczenie jako wsparcie przedsiębiorców w procesie kredytowym i przetargowym - Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

12:30 - 13:30 - Zwiedzanie "Centrum 3D" - pokaz skanowania i druku 3D na żywo 🔴/ Rozmowy kuluarowe / poczęstunek


WARUNKI UDZIAŁU:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Liczba Uczestników wydarzenia jest ograniczona. O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje kolejność dokonania zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników wybranego wydarzenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie również możliwość limitu ilości osób na jedną firmę. Każda z zarejestrowanych i zweryfikowanych osób otrzyma na swój e-mail potwierdzenie.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu, ale jest zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: promocja@parr.slupsk.pl w terminie nie później niż na 2 dni robocze do dnia wydarzenia.
Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w wydarzeniu skutkuje obciążeniem Uczestnika karą umowną w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), płatna za każdego zgłoszonego Uczestnika.PARTNERZY SAMORZĄDOWI:

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Miasto Słupsk i gminy Powiatu Słupskiego - Partnerzy PARR  S.A. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.ORGANIZATOR / KONTAKT :

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasięg SSSE w ramach PSI obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

www.sse.slupsk.pl
, tel. 59 840 11 73, promocja@parr.slupsk.plPARTNERZY MERYTORYCZNI:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - to spółka akcyjna ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa wspierającą przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe. ARP S.A. otwierając się na sektor MŚP, uruchomiła Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP) w miastach na terenie całej Polski, dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i części powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w Gdyni. Głównym zadaniem Centrów Obsługi Przedsiębiorców jest wsparcie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. https://www.arp.pl/
  • Deloitte to marka używana przez około 415 000 specjalistów zatrudnionych w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących w toku świadczenia usług rewizji finansowej, atestacyjnych, doradztwa gospodarczego, finansowego, w zakresie zarządzania ryzykiem i podatkami oraz usług pokrewnych na rzecz wybranych klientów. https://www2.deloitte.com
  • KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.) - oferuje rozwiązania, które pomagają przedsiębiorcom bezpiecznie rozwijać biznes w kraju i na świecie. Jesteśmy kreatywni, szybko reagujemy na zmiany w otoczeniu i priorytetowo traktujemy interes klienta. https://kuke.com.pl
  • PKO Bank Polski od blisko stu lat konsekwentnie buduje swoją wiarygodność, dbając o bezpieczeństwo powierzonych mu środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń polskich rodzin i przedsiębiorstw. Jesteśmy świadomi wartości marki naszego Banku, pamiętamy o jego korzeniach i pielęgnujemy blisko stuletnie tradycje. Jednocześnie stale poszukujemy nowych rozwiązań i doskonalimy wszystkie procesy zachodzące w Banku. Tworząc produkty i usługi, które wyznaczają nowe trendy na rynku, jesteśmy prekursorem innowacyjności nadającym ton dyskusji o przyszłości rodzimej branży finansowej. Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego zarówno pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci oddziałów. https://www.pkobp.pl/
  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców - oferuje kompleksowe, bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców, a także innych podmiotów i osób zainteresowanych wsparciem dla przedsiębiorców w województwie pomorskim z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 jak również programów krajowych na okres 2021-2027. https://www.arp.gda.pl/1892,punkty-informacyjne-funduszy-europejskich-dla-przedsiebiorcow-w-gdansku-i-slupsku

  • Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany do życia w 2004 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego. To spółka z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, której priorytetem jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć mających na celu rozwój województwa pomorskiego poprzez ułatwianie dostępu do finansowania dłużnego, w drodze udzielania pożyczek m.in. na cele związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wspieranie wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości, w tym również  w dziedzinie ekonomii społecznej. Oferowane przez nas pożyczki finansowane są ze środków samorządowych, budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. https://www.pfp.gda.pl/ 
  • Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - celem działania Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów przetargowych. https://prfpk.pl

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  bezpłatny
już niedostępne -