DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

location icon
ONLINE
calendar icon
Od 3 kwi 19:00 do 3 kwi 19:00
ticket icon
Od 1 399,74 zł

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ  w oparciu o rozpoznania według ICD-10, ICD-11 i DSM-5, zapraszamy na profesjonalne SZKOLENIE ONLINE, które odbędzie rozpocznie się 3 kwietnia i potrwa do 10 czerwca 2024 roku. Podczas szkolenia dowiesz się, jak prawidłowo dobrać, przeprowadzić i interpretować testy psychologiczne, takie jak Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 MMPI-2, Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI, Kwestionariusz do Pomiaru Depresji KPD, Listę Przymiotnikową ACL i wiele innych. Szkolenie poprowadzi psycholog mgr Michał Wojtala, który przedstawi Ci najnowsze badania i praktyki z tej dziedziny. Szkolenie jest skierowane do psychologów, studentów psychologii i innych osób zainteresowanych diagnozą psychologiczną. Szkolenie będzie trwało 34 godziny dydaktyczne (część teoretyczna i praktyczna). Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający nabycie nowych kompetencji. Udział w szkoleniu upoważnia do wstępu na wszystkie wymienione poniżej seminaria wraz z otrzymaniem kodu do wykonania testu psychologicznego oraz raportu przeprowadzonego badania.

DATA SPOTKANIA GODZINA SPOTKANIA BADANY OBSZAR TEST PSYCHOLOGICZNY SEMINARIUM
03.04.2024 19:00-21:30
diagnoza klinicznaKPD - KWESTIONARIUSZ DO POMIARU DEPRESJI
Diagnoza psychologiczna przewlekłych zaburzeń nastroju (dystymia cyklotymia)
08.04.2024 19:00-21:30 osobowość NEO-PI-R - INWENTARZ OSOBOWOŚCI
Diagnoza zaburzeń lękowych i zaburzeń związanych z lękiem, w tym zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD) i zaburzenia lękowego uogólnionego (GAD)
15.04.2024 19:00-21:30 intelekt APIS-Z(R) - BATERIA TESTÓW Diagnoza psychologiczna epizodu depresyjnego i zaburzenia depresyjnego nawracającego
22.04.2024 19:00-21:30temperament FCZ-KT(R) - FORMALNA CHARAKTERYSTYKA ZACHOWANIA - KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU
Diagnoza psychologiczna zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
06.05.2024 19:00-21:30 style radzenia sobie CISS - KWESTIONARIUSZ RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH
Diagnoza psychologiczna zaburzenia afektywnego dwubiegunowego I i II stopnia 
16.05.2024 19:00-21:30 samoocena MSEI - WIELOWYMIAROWY INWENTARZ SAMOOCENY
Diagnoza psychologiczna wybranych zaburzeń osobowości
23.05.2024 19:00-21:30
style wychowawcze KPR-ROC - KWESTIONARIUSZ RETROSPEKTYWNEJ OCENY POSTAW RODZICÓW
Diagnoza psychologiczna schizofrenii
27.05.2024 19:00-21:30 osobowość ACL - LISTA PRZYMIOTNIKOWA
Narcyzm cienkoskórny u klienta młodzieżowego
03.06.2024 19:00-21:30 diagnoza kliniczna MMPI-2 - MINNESOCKI WIELOWYMIAROWY INWENTARZ OSOBOWOŚC Wykorzystanie MMPI-2 w diagnozie zaburzeń psychicznych
10.06.2024 19:00-21:30 związekKSS - SATYSFAKCJA SEKSUALNA W BLISKICH ZWIĄZKACH
Analiza profili MMPI-2 pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych, zaburzeń afektywnych i zaburzeń lękowych

Podczas realizacji szkolenia Uczestnicy wykonają łącznie 10 testów psychologicznych w wersji elektronicznej. 

Po wykonaniu testu każdy z Uczestników otrzyma raport z interpretacją wyników badania, który zostanie umieszczony na indywidualnym koncie.

Ważna informacja: program Epsilon działa wyłącznie w systemie operacyjnym WINDOWS.

Spotkania odbywają się w ustalone dni zgodnie z programem szkolenia w godzinach od 19 do 21:30 z wykorzystaniem platformy MICROSOFT TEAMS.

Certyfikat uczestnictwa w wersji papierowej zostanie wydany po ukończeniu szkolenia.

Wszystkie spotkania są nagrywane, a dodatkowo każdy z Uczestników otrzymuje dostęp do dysku z raportami z badań oraz materiałami ze szkoleń.

Koniec rejestracji: 28 marca 2024 r. godz. 23:59.

Prowadzący: mgr Michał Wojtala, psycholog diagnosta

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
Wyprzedane 1 399,74 zł Wyprzedane
  DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
już niedostępne 1 399,74 zł -