Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

Design Thinking -projektowanie kreatywnych rozwiązań biznesowych

location icon
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, Poznań
calendar icon
Od 17 cze 16:30 do 19 cze 20:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Poznań Biznes Partner oraz firma GET BETTER Beata Zięba zapraszają na bezpłatny, 3-dniowy warsztat stacjonarny pt. Design Thinking -projektowanie kreatywnych rozwiązań biznesowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z praca projektową metodą Design Thinking, stosowaniem narzędzi DT, kreowania atmosfery współpracy zespołowej oraz tworzenia i wdrażania projektów związanych z planowaniem i rozwojem działalności gospodarczej. Szkolenie ma także zwiększyć poziom umiejętności menadżerskich uczestników, w tym szczególnie umiejętność pełnienia roli moderatora Design Thinking w przyszłej lub obecnej firmie. Celem praktycznego warsztatu jest także zapoznanie uczestników z metodami kreatywnego myślenia w środowisku zawodowym, możliwymi do wykorzystania przy różnorodnych wyzwaniach biznesowych.

Korzyści: 

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z efektywnym analizowaniem potrzeb użytkowników (klientów, partnerów biznesowych), planowaniem pracy, generowaniem różnorodnych pomysłów, ich testowaniem i przygotowaniem do wdrożenia w środowisku zawodowym. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą potrafili użyć odpwiednich metod i technik, pozwalających na kreatywne podejście do problemów i stosowanie odpowiednich narzędzi.

Do kogo skierowane jest szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP i osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie pracy przy użyciu metody Design Thinking. 


Program szkolenia: 

1. Myślenie projektowe - nowe wyzwania dla biznesu (1 godz.)

 • Analiza potrzeb środowiska biznesowego
 • Kiedy warto stosować kreatywne podejście do rozwiazywania problemów
 • Odkrywanie potrzeb klientów i generowanie nowych

2. Zasady Design Thinking, (1,5 godz.)

 • 4 filary Design Thinking
 • Jeden problem wiele rozwiązań - jak wykorzystać myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
 • Filozofia Design Thinking

3. Kreatywny zespół (1 godz.)

 • Dobór członków zespołu - optymalizacja wiedzy i doświadczeń
 • Organizacja przestrzeni
 • Metody wybory wyzwań w pracy zespołowej
 • Materiały niezbędne w pracy metodą Design Thinking

4. Etapy procesu Design Thinking (5 godz.)

 • Empatyzacja - proces i narzędzia
 • Persona
 • Mapa empatii
 • Podróż użytkownika
 • Mood Board
 • Metoda 5W1H
 • Wywiad
 • Definiowanie problemu - synteza dostępnych informacji
 • Generowanie pomysłów
 • Wykorzystanie technik kreatywnych
 • Wybór pomysłu do prototypowania
 • Budowanie prototypów
 • Wizualizacja przestrzenna wybranego rozwiązania
 • Testowanie rozwiązań
 • Opinie użytkowników
 • Modyfikacja rozwiązania

5. Od wyzwania do wdrożenia - praktyczne podejście do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i pomysłów (2 godz.)

 • Skuteczność nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problem
 • Analiza interesariuszy Poziom konsultacyjny
 • Poziom realizacyjny
 • Metoda Design Thinking jako punkt wyjścia do zmian w podejściu do pracy zespołowe
 • Podsumowanie
Termin: 17-19 czerwca 2024 r. w godz. 16:30-20:00 
Szkolenie odbędzie się w formule stacjonarnej, obok siedziby Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania (ul. 28 Czerwca 1956 r. 406), w sali A.
Budynek oraz sala, w której odbywać się będzie szkolenie są dostosowane do osób o szczególnych potrzebach. 
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt i rejestrację poprzez portal Evenea.pl. 

Prowadząca:

Beata Zięba - Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP. Posiada niemal 20 letnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy z całej Polski. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.


Warsztat jest finansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania. 


Serdecznie zapraszamy! 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Design Thinking -projektowanie kreatywnych rozwiązań biznesowych
19 Czerwca 2024, 20:00