Sprzedaż Nauka i Edukacja Marketing IT i Nowe technologie Biznes i Przedsiędsiębiorczość

BEOMNI 2023 Cross-Border Omnichannel | Konferencja E-commerce | 28-29.09.2023 | Zabrze

location icon
Łaźnia Łańcuszkowa na terenie Sztolni Królowa Luiza Wolności 408, Zabrze
calendar icon
Od 28 wrz 9:00 do 28 wrz 9:00

Aktualną agendę i więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.beomni.pl. | The current agenda and more details can be found at www.beomni.pl

Sponsor diamentowy | Diamond Sponsor

Partnerzy | Partners

🇵🇱

Konferencja BEOMNI 2023 to wyjątkowe wydarzenie skierowane do praktyków e-commerce. Zaplanowane na 28-29 września 2023 roku, konferencja odbędzie się w malowniczej Kopalni Guido oraz na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Założeniem konferencji "BEOMNI" jest podkreślenie znaczenia sprzedaży wielokanałowej w e-commerce, stąd jej nazwa. Idea ta jest porównywalna do giełdy, gdzie sukces jest możliwy dzięki dywersyfikacji - stawianiu na kilka "silnych nóg".

BEOMNI koncentruje się na trzech głównych filarach: wiedzy, nowych horyzontach i networking. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać historii sukcesów, dowiedzieć się o trudnościach, z jakimi spotkali się inni profesjonaliści, a także poznać nowe platformy i narzędzia służące do sprzedaży online. Konferencja pozwoli na odkrycie nowych horyzontów, pokazując jak dywersyfikować kanały sprzedaży, fulfillment, logistykę oraz marketing, wszystko w ramach strategii OMNICHANNEL.


BEOMNI 2023 to także doskonałe miejsce do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, którzy na co dzień zajmują się sprzedażą na popularnych marketplace'ach takich jak eBay, Amazon czy Kaufland Global Marketplace. Uczestnicy będą mogli skonfrontować swoje pomysły i wątpliwości z ludźmi, którzy na co dzień tworzą zarówno duże, jak i mniejsze e-biznesy. Prelekcje i dyskusje skoncentrują się na studiach przypadków, bez teorii i sprzedaży usług czy szkoleń.


Konferencja BEOMNI 2023 to międzynarodowe wydarzenie, na którym spotkają się praktycy, specjaliści oraz goście z całej Europy.

Do zobaczenia na konferencji BEOMNI 2023!


🇬🇧

The BEOMNI 2023 conference is a unique event aimed at e-commerce practitioners. Scheduled for 28-29 September 2023, the conference will take place at the picturesque Guido Mine and the Queen Luisa Adit in Zabrze, Poland. The premise of the 'BEOMNI' conference is to highlight the importance of multi-channel sales in e-commerce, hence its name. The idea is comparable to the stock market, where success is possible through diversification - betting on several 'strong legs'.

BEOMNI focuses on three main pillars: knowledge, new horizons and networking. Participants will have the opportunity to hear success stories, learn about the difficulties other professionals have faced, and learn about new platforms and tools for online sales. The conference will explore new horizons, showing how to diversify sales channels, fulfillment, logistics and marketing, all within the OMNICHANNEL strategy.

BEOMNI 2023 is also the perfect place to make new contacts and exchange experiences with other attendees who sell on popular marketplaces such as eBay, Amazon or Kaufland Global Marketplace on a daily basis. Participants will be able to confront their ideas and concerns with people who create both large and smaller e-businesses on a daily basis. Speeches and discussions will focus on case studies, without theory or selling services or training.

The BEOMNI 2023 conference is an international event that will bring together practitioners, professionals and guests from all over Europe.

See you at the BEOMNI 2023 conference!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Udział w dwóch dniach konferencji, poczęstunek, networking
Participation in the two days of the conference, refreshments, networking
Normalny / Normal (28+29.09.2023) - dodatkowa pula

Udział w dwóch dniach konferencji, poczęstunek, networking
Participation in the two days of the conference, refreshments, networking

już niedostępne 455,10 zł -
Udział w dwóch dniach konferencji, lunch w każdym dniu, poczęstunek, networking, zwiedzanie Kopalni Guido - przejazd kolejką
Participation in two days of the conference, lunch on each day, refreshments, networking, Guido Mine tour - underground train ride
VIP (28+29.09.2023)

Udział w dwóch dniach konferencji, lunch w każdym dniu, poczęstunek, networking, zwiedzanie Kopalni Guido - przejazd kolejką
Participation in two days of the conference, lunch on each day, refreshments, networking, Guido Mine tour - underground train ride

Wyprzedane 627,30 zł Wyprzedane
Udział w dwóch dniach konferencji, poczęstunek, networking
Participation in the two days of the conference, refreshments, networking
Normalny / Normal (28+29.09.2023)

Udział w dwóch dniach konferencji, poczęstunek, networking
Participation in the two days of the conference, refreshments, networking

już niedostępne 455,10 zł -