Zarządzanie Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

Na drodze do zrównoważonego rozwoju - rynek pracy, biznes, edukacja - VIII Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

location icon
Sala Niebo Polskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Augustyńskiego 1, Gdańsk
calendar icon
Od 22 maj 9:30 do 22 maj 13:40
ticket icon
Od 0,00 zł

Na drodze do zrównoważonego rozwoju - rynek pracy, biznes, edukacja to myśl przewodnia VIII Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, które odbędzie się 22.05.2024 r.

Aktualnie, jak i w ciągu najbliższych lat, na rynek pracy wpływają m.in.: zmiany technologiczne (cyfryzacja) i zielona transformacja, która jest efektem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Z punktu widzenia rynku pracy i popytu na pracę, zmiany te oddziałują zarówno na ogólną liczbę miejsc pracy w gospodarce, jak i na strukturę zatrudnienia w ujęciu branż, zawodów oraz kwalifikacji i kompetencji.

Podczas VIII Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy podejmiemy tematy związane z wpływem Celów Zrównoważonego Rozwoju i działań podejmowanych w zakresie realizacji tych Celów na pomorskim rynek pracy. Pomówimy o działaniach, wyzwaniach i perspektywach jakie stoją przed uczestnikami pomorskiego rynku pracy, a także przed edukacją dorosłych, która umożliwia podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie się.


Forum adresowane jest do:

 • pracodawców i specjalistów HR,
 • przedstawicieli instytucji rynku pracy,
 • przedstawicieli samorządów lokalnych,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • przedstawicieli jednostek edukacyjnych i naukowych,
 • mieszkańców województwa zainteresowanych tematyką.

Korzyści z udziału w wydarzeniu:

 • dowiesz się jakie działania podejmuje Polska i regiony w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju,
 • dowiesz się jaki wpływ mają Cele Zrównoważonego Rozwoju na rynek pracy, biznes, edukację,
 • dowiesz się jaki wpływ mają Cele Zrównoważonego Rozwoju na uczestników pomorskiego rynku pracy,
 • dowiesz się jak wdrażana jest Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 w regionie,
 • dowiesz się jakie są potrzeby rynku pracy i gospodarki w zakresie umiejętności.

Program wydarzenia:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Przywitanie uczestników
Marszałek Województwa Pomorskiego
Izabela Jezierska - dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

10.15-10.40 Na drodze do zrównoważonego rozwoju
Aneta Piątkowska - zastępca dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

10.40-11.10 Biznes na drodze do zrównoważonego rozwoju
Ewa Sowińska - partner, biegły rewident ESO Audit sc

11.10-11.30 Przerwa networkingowa

11.30-12.00 Uczenie się przez całe życie na drodze do zrównoważonego rozwoju

• Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w regionie
Stanisław Szultka - dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

• Kształcenie ustawiczne, a potrzeby rynku pracy i gospodarki
Anna Pawłowska - ekspertka rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

12.00-13.30 Rynek pracy na drodze do zrównoważonego rozwoju - dyskusja ekspercka

Moderator dyskusji:
dr Krzysztof Szczepaniak - dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Uczestnicy dyskusji:

dr hab. Małgorzata Gawrycka - prof. Politechniki Gdańskiej, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii

dr hab. Sylwia Mrozowska - prof. Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor ds. współpracy i rozwoju

Lukas Liedtke - wiceprzewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa pomorskiego

Tomasz Balcerowski - prezes zarządu EKOINBUD

Tomasz Limon - dyrektor zarządzający, prezes zarządu Pracodawców Pomorza

13.30-13.40 Zakończenie VIII Forum PORP


Więcej na https://porp.pl/8-forum-porp


Weź udział w spotkaniu i zainspiruj się do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na rynku pracy !


W razie pytań, skontaktuj się z organizatorem:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,

Zespół Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy,

tel. 58/ 326 48 62

e-mail: [email protected]

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Kup bilet

dostępnych: 4

już niedostępne -