TURNIEJ SIATKÓWKI (01.04.2023 r.)

location icon
Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie ul. Obrońców Pokoju 44, Pruszków
calendar icon
Od 1 kwi 10:00 do 1 kwi 14:00

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch razem z Młodzieżową Radą Miasta Pruszkowa, zaprasza młodzież będącą mieszkańcami miasta Pruszkowa na TURNIEJ SIATKÓWKI
rozgrywany w dniu 01.04.2023 r. w godz. 10:00-14:00 w Szkole Podstawowej nr 8 (ul. Obrońców Pokoju 44 w Pruszkowie).


1. Organizatorzy:
Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch
Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa
Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie


2. Cel turnieju:

- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,
- popularyzacja siatkówki.


3. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy składać do 26 marca 2023 r.
W zgłoszeniu należy podać:
- nazwę drużyny oraz listę zawodników (skład drużyny),
- imię i nazwisko oraz telefon do kontaktu do pełnoletniego opiekuna drużyny,
- kategorię wiekową zawodników (12-15 lat lub 16-18 lat),


4. System rozgrywek i zasady gry:

- turniej rozgrywany będzie w systemie pucharowym,
- turniej będzie miał charakter amatorski,
- czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn,
- mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów (sety rozgrywane są do 15 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 14:14, set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron).


5. Uczestnictwo:

- uczestnictwo jest bezpłatne,
- do turnieju zgłaszać się mogą drużyny:
     - w wieku 12-15 lat - składające się min. z 4 osób,
     - w wieku 16-18 lat - składające się min. z 6 osób.
Za uczestnika rozumiana jest osoba, która jest mieszkańcem miasta Pruszkowa między 12. a 18. rokiem życia.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest obecność pełnoletniego opiekuna danej drużyny podczas trwania turnieju (np. nauczyciel, rodzic, itd.).


6. Postanowienia końcowe:

- wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe,
- sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator,
- uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju,
- zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów (zawodnik startuje na własną odpowiedzialność),
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  TURNIEJ SIATKÓWKI (01.04.2023 r.)
już niedostępne -