TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ (22.04.2023 r.)

location icon
Szkoła Podstawowa nr 10 w Pruszkowie ul. Pływacka 16, Pruszków
calendar icon
Od 22 kwi 10:00 do 22 kwi 14:00

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch razem z Młodzieżową Radą Miasta Pruszkowa, zaprasza młodzież będącą mieszkańcami miasta Pruszkowa na TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
rozgrywany w dniu 22.04.2023 r. w godz. 10:00-14:00 w Szkole Podstawowej nr 10 (ul. Pływacka 16 w Pruszkowie).


1. Organizatorzy:
Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch
Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa
Szkoła Podstawowa nr 10 w Pruszkowie


2. Cel turnieju:

- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,
- popularyzacja siatkówki.


3. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 22 kwietnia 2023 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00 w sali gimnastycznej oraz na boisku Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej przy ul. Pływackiej 16 w Pruszkowie.


4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy składać do 16 kwietnia 2023 r.
W zgłoszeniu należy podać:
- nazwę drużyny oraz listę zawodników (skład drużyny),
- imię i nazwisko oraz telefon do kontaktu do pełnoletniego opiekuna drużyny,
- kategorię wiekową zawodników (12-15 lat lub 16-18 lat).


5. System rozgrywek i zasady gry:
- turniej rozgrywany będzie w systemie pucharowym,
- turniej będzie miał charakter amatorski,
- czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn,
- mecze rozgrywane po 15 min. oraz w razie remisu dogrywka - 5 min. (wynik w ostateczności rozstrzygną 3 rzuty karne obydwu drużyn).


6. Uczestnictwo:

- uczestnictwo jest bezpłatne,
- drużyny mogą liczyć 5 zawodników w polu + 1 bramkarz oraz max. 4 zawodników rezerwowych,
- do turnieju zgłaszać się mogą drużyny:
     - w wieku 12-15 lat,
     - w wieku 16-18 lat.
Za uczestnika rozumiana jest osoba, która dobrowolnie bierze udział w rozgrywkach oraz jest mieszkańcem miasta Pruszkowa między 12. a 18. rokiem życia.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest obecność pełnoletniego opiekuna danej drużyny podczas trwania turnieju (np. nauczyciel, rodzic, itd.).


7. Postanowienia końcowe:

- wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe,
- sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator,
- uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju,
- zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów (zawodnik startuje na własną odpowiedzialność),
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ (22.04.2023 r.)
już niedostępne -