TURNIEJ KOSZYKÓWKI (13.05.2023 r.)

location icon
Szkoła Podstawowa nr 5 w Pruszkowie ul. Jana Długosza 53​, Pruszków
calendar icon
Od 13 maj 10:00 do 13 maj 14:00

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch razem z Młodzieżową Radą Miasta Pruszkowa, zaprasza młodzież będącą mieszkańcami miasta Pruszkowa na TURNIEJ KOSZYKÓWKI
rozgrywany w dniu 13.05.2023 r. w godz. 10:00-14:00 w Szkole Podstawowej nr 5 (ul. Jana Długosza 53 w Pruszkowie).


1. Organizatorzy:
Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch
Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa
Szkoła Podstawowa nr 5 w Pruszkowie


2. Cel turnieju:

- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,
- popularyzacja siatkówki.


3. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 13 maja 2023 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. im. I. J. Paderewskiego przy ul. Jana Długosza 53.


4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy składać do 7 maja 2023 r.
W zgłoszeniu należy podać:
- nazwę drużyny oraz listę zawodników (skład drużyny),
- imię i nazwisko oraz telefon do kontaktu do pełnoletniego opiekuna drużyny,
- kategorię wiekową zawodników (12-15 lat lub 16-18 lat).


5. System rozgrywek i zasady gry:

- turniej rozgrywany będzie w systemie pucharowym,
- turniej będzie miał charakter amatorski,
- czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn,
- mecz dzieli się na dwie połowy, każda o długości 6 minut efektywnego czasu gry. Po tym czasie mecz wygrywa drużyna z większą ilością punktów.


6. Uczestnictwo:
- uczestnictwo jest bezpłatne,
- drużyny mogą liczyć min. 5 zawodników w polu + max. 3 zawodników rezerwowych,
- do turnieju zgłaszać się mogą drużyny:
     - w wieku 12-15 lat,
     - w wieku 16-18 lat.
Za uczestnika rozumiana jest osoba, która dobrowolnie bierze udział w rozgrywkach oraz jest mieszkańcem miasta Pruszkowa między 12. a 18. rokiem życia.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest obecność pełnoletniego opiekuna danej drużyny podczas trwania turnieju (np. nauczyciel, rodzic, itd.).


7. Postanowienia końcowe:

- wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe,
- sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator,
- uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju,
- zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów (zawodnik startuje na własną odpowiedzialność),
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  TURNIEJ KOSZYKÓWKI (13.05.2023 r.)
już niedostępne -