TRENING JUDO (15.04.2023 r.)

location icon
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszkowie al. Wojska Polskiego 34, Pruszków
calendar icon
Od 15 kwi 10:00 do 15 kwi 14:15

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch razem z Młodzieżową Radą Miasta Pruszkowa, zaprasza młodzież będącą mieszkańcami miasta Pruszkowa na TRENING JUDO
organizowany w dniu 15.04.2023 r. w godz. 10:00-14:15 w Szkole Podstawowej nr 3 (al. Wojska Polskiego 34 w Pruszkowie).


1. Organizatorzy:
Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch
Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa
Uczniowski Klub Sportowy Ulisses Team
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszkowie


2. Cel treningu:

- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,
- popularyzacja judo.


3. Termin i miejsce:

Trening zostanie przeprowadzony 15 kwietnia 2023 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:15 na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie (al. Wojska Polskiego 34).


4. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy składać do 9 kwietnia 2023 r.
W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko uczestnika,
- imię i nazwisko oraz telefon do kontaktu do pełnoletniego opiekuna drużyny.


5. Program treningów:
- 10:00 - 11:00 - dzieci młodsze - nauka bezpiecznego upadania oraz podstaw judo,
- 11.00 - 12.30 - młodzież oraz dorośli - podstawy judo,
- 12:30 - 14.00 - trening judo - walki szkoleniowe - randori dla zawodników z Pruszkowa i z terenu powiatu pruszkowskiego (walki pokazowe),
- 14.15 - zakończenie otwartych treningów judo dla mieszkańców Pruszkowa.


6. Uczestnictwo:

Uczestnictwo jest bezpłatne.
Za uczestnika rozumiana jest osoba, która dobrowolnie bierze udział w treningu oraz jest mieszkańcem miasta Pruszkowa między 12. a 18. rokiem życia.
Warunkiem uczestnictwa w treningu jest obecność pełnoletniego opiekuna uczestnika podczas trwania treningu (np. nauczyciel, rodzic, itd.).


7. Postanowienia końcowe:
- wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe,
- sprawy sporne wynikłe w czasie trwania treningu rozstrzyga organizator,
- uczestnicy treningu są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora treningu,
- zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem treningu,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania treningu (zawodnik startuje na własną odpowiedzialność),
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  TRENING JUDO (15.04.2023 r.)
już niedostępne -