REVIVAL NOW - PRZEBUDZENIE TERAZ

location icon
Centrum E10 ul. Elektronowa 10, Warszawa
calendar icon
Od 5 lis 10:30 do 5 lis 19:30

Żyjemy w czasach głębokich zmian w Europie, które sięgają wszystkich aspektów naszego życia - polityki, ekonomii, społeczeństwa. Świat gwałtownie przyspieszył. Bóg pragnie, aby Kościół Pana Jezusa nie tylko nadążał za tym, co się dzieje, ale przede wszystkim był promotorem Bożego poruszenia.

Bożym celem jest, żeby Kościół Pana Jezusa miał się dobrze i rozprzestrzeniał wartości Królestwa Bożego - pokój, miłość, wolność, zwycięstwo i błogosławieństwo. Aby głosił Ewangelię, która daje odpowiedź, tak by życie Boże usuwało śmierć.

Bóg daje nam łaskę, by poprzez konferencję Revival NOW - Przebudzenie TERAZ zbudować silną platformę, gdzie każdy może doświadczyć działania Bożego, przełomów i trwałych zmian. To jest czas, w którym ludzie budzą się z letargu i wychodzą ze stagnacji! Sięgają obietnic Bożych, wchodzą na ścieżkę zwycięskiego życia.

Szkoła Służby to cykliczne wydarzenie organizowane przez Kościół Chwały. Szkoła Służby wzbudza, wyposaża i aktywuje chrześcijańskich liderów do działania w Bożym Królestwie. Daje wiedzę i narzędzia, jak budować kościół lokalny. Prowadzi wierzących do pełni obfitości w Chrystusie.

Tego wydarzenia nie możesz przegapić! 

Czekamy na Ciebie!


We live in times of deep changes in Europe when all aspects of our lives, such as politics, economy and society, are influenced. The world has abruptly accelerated. But God wants the Church of the Lord Jesus not only to be able to keep up with everything that happens, but to be a promotor of the move of God.

He desires the Church to be well and to spread the values of God's Kingdom, as peace, love, freedom, victory and blessing. He wants the Church to preach the Gospel that brings answer, so the life of God may push death out.

Through the RevivalNow conference, which is organized in the framework of the School of Ministry, God gives us grace to build a solid platform where everyone may experience Him, receive breakthroughs and permanent transformation. This is the time when people wake up form lethargy and leave stagnancy! They reach for the promises of God and step on the path of victorious life.

Church of Glory's "School of Ministry" is a regular event organized at their headquarters in Warsaw. The School of Ministry raises up, equips, and activates Christian leaders to action in the Kingdom of God. It gives them the knowledge to build local churches, and tools to be successful in ministry. Plus, it enriches the lives of new believers.

Don't miss this opportunity. Get your tickets today!

We look forward to seeing you there!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Pastors Bilet pastorski

Pastors

już niedostępne 60,00 zł -
Regular ticket Bilet normalny

Regular ticket

już niedostępne 60,00 zł -
Half-price ticket (youth 13-17 years old) Bilet ulgowy

Half-price ticket (youth 13-17 years old)

już niedostępne 35,00 zł -
Regular ticket with access to English or Ukrainian translation. Bilet normalny z dostępem do tłumaczenia na jęz. ukraiński lub jęz.angielski

Regular ticket with access to English or Ukrainian translation.

już niedostępne 60,00 zł -